X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45485
Przesłano:

Ocena śródroczna - autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

Ocena śródroczna

Śródroczne oceny opisowe klasyfikacyjne oraz śródroczna ocena zachowania ucznia klasy drugiej ........ realizującego program dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w roku szkolnym .......

Zachowanie
...... jest nadpobudliwy psychoruchowo i emocjonalnie. Procesy pobudzenia dominują nad procesami hamowania.
Jego procesy myślenia są w dalszym ciągu obniżone. Dominuje u niego myślenie konkretne, sztywne w zakresie dokonywania operacji na materiale pojęciowym.
.........wykazuje zainteresowanie nauką i pracą. Czasami nie doprowadza prac do końca lub całkowicie odmawia wykonania. Występują u niego zachowania trudne. Wymaga powtórzeń, a także wskazówek.
Zdarza się, że uczeń nie potrafi podporządkować się zasadom obowiązującym w klasie.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne
........ jest zaradny w zakresie samoobsługi. Potrafi samodzielnie korzystać z toalety.
Ubiera się i rozbiera samodzielnie, choć ma trudności z rozróżnianiem prawej i lewej strony ciała.
Potrafi samodzielnie myć ręce, jeść. Nie zawsze jednak używa do jedzenia sztućców.
Nie posługując się nożyczkami. W miarę poprawnie łączy papier klejem.
........... samodzielnie pisze po śladzie. Nie mieści liter w liniaturze. Nieprawidłowo trzyma kredkę, flamaster. Ma kłopoty z prawidłowym odwzorowaniem liter i cyfr.
Pracuje w zmiennym tempie. Wybiórczo wykonuje polecenia nauczyciela. Rozpoznaje napis swojego imienia wśród innych imion. Samodzielnie wypowiada swoje imię. Nie orientuje się schemacie własnego ciała.
Chłopiec wymaga kontroli ze strony nauczyciela. Czasami ma trudności z nawiązaniem kontaktu z rówieśnikami. Zaczyna poszukiwać wzrokiem reakcji drugiej osoby . Zdarza się, że nie panuje nad negatywnymi emocjami. Potrafi naśladować proste gesty i czynności. Najlepiej kształtuje się percepcja wzrokowa, w tym pamięć wzrokowa. Komunikuje swoje podstawowe potrzeby. Rozpoznaje członków rodziny, nauczycieli i terapeutów na zdjęciach Rozpoznaje zwierzęta, jedzenie. Segreguje przedmioty na zasadzie tożsamości. Lepiej funkcjonuje w powtarzających się sytuacjach, które są ustrukturalizowane.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się
Chłopiec nie mówi, komunikuje się w sposób niewerbalny. Komunikuje się za pomocą nielicznych sylab
o znaczeniu słowa, krzyku i płaczu. Odpowiedzi udziela poprzez podanie zdjęcia/przedmiotu, wskazanie go palcem. Używa symboli PCS. Próbuje powtarzać usłyszane słowa.
Mowa dziecka jest nadal niewyraźna.
Rozumie przekaz słowny, nawet ten bardziej złożony. Rozumie polecenia, ich znaczenie- nie zawsze się jednak do nich stosuje.

Zajęcia rozwijające kreatywność
...... rozpoznaje podstawowe kolory. Niepoprawnie trzyma pędzel, kredki, ołówek, flamastry. Potrafi drzeć gazety, papier na kawałki ruchem naprzemiennym rąk. Ugniata papierowe kulki, wałeczki.
Chłopiec układa obrazek z 4 elementów z pomocą osoby dorosłej. Zdarza się, że samodzielnie ułoży obrazek 2, 3 elementowy w sprzyjających dla niego warunkach, sytuacji.
...... rozpoznaje owoce, warzywa, niektóre rośliny i zwierzęta żyjące w poznanych ekosystemach : ogród, las, sad, pole. Próbuje powtarzać ich nazwy.
Z pomocą nauczyciela wystukuje i wyklaskuje rytmy. Słucha różnorodnej muzyki. Rozpoznaje dźwięki dochodzące z otoczenia. Dostrzega zmiany w muzyce.

Wychowanie fizyczne
Chodzi samodzielnie, jego ruchy są niezgrabne, słabo skoordynowane.
Obniżona zwinność i zręczność ruchów. W sferze ruchowej jest mało skoordynowany, nie jeździ na rowerze, nie podskakuje na jednej nodze, nie łapie piłki. Coraz częściej biega, podskakuje, gania się z kolegami. Chodzi po schodach krokiem dostawnym.

Uczeń oceniony pozytywnie.

Zalecenia do pracy
- ćwiczenie motoryki małej
- ćwiczenie motoryki dużej
- rozwijanie mowy
- zachęcanie do przeliczania elementów w zbiorach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.