X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45454
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin konkursu poetyckiego "Higiena osobista w dobie koronawirusa"

Regulamin konkursu poetyckiego

„ Higiena osobista w dobie koronawirusa ”

Organizatorzy konkursu szkolnego:

Wymogi dotyczące prac konkursowych:

- własny (napisany przez siebie) wiersz – utwór poetycki, nigdzie dotąd niepublikowany, nie zgłaszany do konkursów poetyckich jakiegokolwiek rodzaju

Cel konkursu:
• inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni, wrażliwości oraz kreatywności,
• sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego,
• odkrywanie talentów literackich.

Przepisy ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klasy 7c oraz 7d.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Oceny wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz ocenę bardzo dobrą lub celującą z przedmiotu
biologii.
6. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie wierszy w różnych publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach.

Przepisy dotyczące prac:
1. Każdy autor może zgłosić 1 wiersz, napisany dowolną techniką.
2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
3. Napisany utwór należy przekazać
4. Utwór musi być opatrzony imieniem, nazwiskiem autora oraz numerem klasy.

Terminarz:
1. Konkurs trwa od 18.09.2020r. do 02.10.2020r.
2. Wiersze przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy. Jury decyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu,
- przyznaniu nagród i wyróżnień.
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do 09 października 2020r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.