X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45418
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Aleksandra
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Data zakończenia stażu: 31 października 2020 r.

Jestem nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie. Chęć dalszego rozwoju zawodowego skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu na nauczyciela dyplomowanego. Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego wraz z projektem planu rozwoju zawodowego złożyłam we wrześniu 2016 roku, który został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. Staż trwał 2 lata i 9 miesięcy i przedłużył się z uwagi na urlop macierzyński i wychowawczy, jednak nie przekroczył roku i sześciu miesięcy. Przerwa wpłynęła pozytywnie na moje spostrzeganie pracy zawodowej.
Poniżej przedstawiam opis, analizę i efekty podejmowanych przeze mnie form aktywności i sposoby ich realizacji.

§ 8 ust. 1 pkt. 1 Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
W swojej pracy z uczniami wykorzystuję najczęściej dostępne na rynku ćwiczenia do kształcenia słuchu. Jednak szukam możliwości stworzenia, bądź znalezienia pomocnych materiałów dla uczniów, które pomogą im w przyswojeniu wielu zasad i definicji. Okres zamknięcia szkół z powodu pandemii COVID-19 (od marca do czerwca 2020 r.) pozwolił mi znaleźć źródła ciekawych informacji i kolejnych materiałów dla uczniów. Należą do nich między innymi zasady budowania interwałów, trójdźwięków, gam, klawiaturki, i inne. Jest to możliwość przedstawienia uczniom innymi słowami definicje. Oczywiście sama również tworzę takie pomoce dydaktyczne. Jednym z nich jest stworzona przeze mnie wyliczanka, pomagająca zapamiętać budowę interwałów (załącznik 1). Także na zajęcia rytmiki udało mi się znaleźć ciekawe propozycje ćwiczeń i zabaw, które zamierzam wykorzystać na zajęciach stacjonarnych.
Czas zamknięcia w domach przyczynił się do utrwalenia zdobytych wcześniej umiejętności korzystania z programów do edycji nut, oraz komunikacji z uczniami i rodzicami. Poznałam zasady działania Google Groups oraz większe możliwości skrzynki mailowej oferowanej przez serwis Google.
W roku szkolnym 2019/2020 został wprowadzony w szkole dziennik internetowy (MobiReg). Po powrocie z urlopu macierzyńskiego (koniec października 2019) musiałam zapoznać się samodzielnie z tym dziennikiem. Systematyczne uzupełnianie i sprawdzanie jego opcji, spowodowało, że nie mam większego problemu z korzystania z niego w tym roku. Potrafię pomóc moim kolegom i koleżankom z pracy rozwiązać ich problemy i na przykłada wskazać jak uzupełnić oceny czy przejść na łatwiejszy dostęp do obecności i ocen. Dziennik bardzo ułatwił prowadzenie dokumentacji papierowej w czasie od marca do czerwca 2020 roku.
W czasie stażu uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, czego dowodem są podpisane listy obecności i ewentualne zaświadczenia.
Efekty:
 nowe pomoce dydaktyczne
 nowe, ciekawe pomysły do zajęć z rytmiki
 lepsze wykorzystanie możliwości skrzynki mailowej
 obsługa dziennika elektronicznego

§ 8 ust. 1 pkt. 2 Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
Praca nauczyciela to nie tylko własne pomysły i sposoby prowadzenia zajęć ale również dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami. Ja również mam możliwość rozmów i konsultacji z koleżankami i kolegami uczącymi w innych szkołach. Chętnie dzielę się swoimi pomysłami i inspiruję się pomysłami i sposobami nauczania innych. Wpływa to pozytywnie na moją pracę, zwiększa ilość i różnorodność form pracy z uczniami (na przykład wykorzystanie strony internetowej Quizziz do tworzenia quizów dla uczniów do wykonania w czasie zajęć przy wykorzystaniu telefonu). Pozwala to też podnieść poziom kształcenia wśród moich uczniów i spojrzeć inaczej na dany problem.
Efekty:
 stały rytm zajęć – podział zadań na konkretne dni
 stały schemat zajęć
 quizy jako urozmaicenie zajęć i ciekawe utrwalenie wiedzy

§ 8 ust. 1 pkt. 3 Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
W czasie stażu odbyłam studia podyplomowe podyplomowych w zakresie pedagogiki rytmiki z kształceniem słuchu i prowadzeniem zespołów w klasach I – III szkoły muzycznej I stopnia zorganizowane przez Uniwersytet Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku. W programie studiów znalazły się takie przedmioty:
• rytmika
• technika ruchu
• tańce narodowe
• improwizacja fortepianowa
• kształcenie słuchu
• podstawy instrumentacji i aranżacji
• zespół rytmiki z metodyką
• zespół wokalny i emisja głosu z metodyką
• orfowski zespół instrumentalny z metodyką
• metodyka prowadzenia rytmiki z kształceniem słuchu
• psychologiczne, pedagogiczne i systemowe aspekty wczesnej edukacji w szkole muzycznej.

Zajęcia te pozwoliły mi odświeżyć zdobytą wcześniej wiedzę i umiejętności, poznać nowych, wartościowych ludzi, od których mogłam czerpać inspirację i wymieniać się doświadczeniem. Zdobytą wiedzę staram się jak najlepiej wykorzystywać na zajęciach, pomimo iż ta reforma została wycofana.
Po ukończeniu studiów podyplomowych na UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku zaczęłam kurs instruktorski z tańca polskiego prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Na ten kurs zapisałam się aby poszerzyć swoją wiedzę na temat tańców polskich (narodowych, regionalnych) oraz utrwalenie i poznanie kroków tanecznych. Zajęcia na kursie były prowadzone przez osoby zajmujące się nauką tańca regionalnego i narodowego od wielu lat, z wieloma sukcesami i doświadczeniem. Dodatkowo na zajęciach mogłam doskonalić swoją technikę taneczną.
Kurs instruktorski obejmował takie zajęcia:
• polskie tańce narodowe z metodyką nauczania (polonez, mazur, krakowiak, oberek, kujawiak)
• polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej z metodyką nauczania, tańce wybranych regionów Polski z metodyką nauczania:
- folklor podlaski
- folklor lubelski
- folklor kurpiowski
• techniki taneczne z metodyką nauczania
• rytmika i zabawy muzyczno-ruchowe
• kompozycja i choreografia tańca
• wybrane zagadnienia z muzyki ludowej
• piosenki i przyśpiewki ludowe
• warsztat pracy z grupą – teoretyczne i metodyczne podstawy pracy z grupą
• warsztat zadaniowy – przygotowanie konspektu zajęć i prezentacja układu tanecznego
Kurs Instruktorski Taniec Polski – I stopnia w wymiarze 180 godzin prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku ukończyłam z oceną celującą, dnia 18 czerwca 2017 roku.
Po zakończeniu kursu możliwa była kontynuacja nauki. Zdecydowałam się ją podjąć, ponieważ niedosyt wiedzy był ogromny. Chciałam nadal czerpać z wiedzy i doświadczenia prowadzących oraz wymieniać się swoimi doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami kursu. Praca i współpraca z tak ciekawymi osobami utrwala we mnie moją pasję, którą jest chęć dzielenia się z uczniami moją wiedzą i doświadczeniem. Także podjęcie przeze mnie stworzenia układów opartych na tańcach narodowych będą już bardziej dokładne i będą bliżej ideału. Poznanie tańców i zabaw regionalnych poszerza i urozmaica prowadzone przeze mnie zajęcia z rytmiki.
Kurs instruktorski II stopnia obejmował następujące zajęcia:
• tańce wybranych regionów Polski z metodyką nauczania:
- tańce łowickie
- tańce rzeszowskie
- tańce Warmii i Mazur
- tańce Suwalszczyzny
• tańce charakterystyczne innych narodów z metodyką nauczania:
- tańce rosyjskie
- tańce węgierskie
- tańce hiszpańskie
- tańce cygańskie
- tańce hinduskie
• technika tańca klasycznego z metodyką nauczania
• ekspresja muzyczno-ruchowa z rytmiką
• warsztat choreografii polskich tańców narodowych
• warsztat choreografii tańców regionalnych
• warsztat pracy z grupą – teoretyczne i metodyczne podstawy pracy z grupą
• warsztat dyplomowy – seminarium dyplomowe, opracowanie i prezentacja choreografii, konsultacje
Kurs Instruktorski Zaawansowany Taniec Polski – II stopnia obejmował 180 godzin.Kursy te pozwoliły mi nie tylko poznać i utrwalić polskie tańce narodowe, dostrzegłam piękno tańców regionalnych. Natomiast tańce innych narodów przybliżyły mi tę kulturę. Na kursie tworzyliśmy wspólne układy, nie tylko oparte na krokach, ale przedstawiające konkretne sceny i historie. Także zakończenie kursu było dużym przeżyciem i spowodowało dopisanie do moich kolejnych doświadczeń w mojej pracy. Warsztat dyplomowy polegał na stworzeniu własnej choreografii tańca ludowego bądź z wykorzystaniem elementów tańca ludowego. Mój układ wykonali uczestnicy kursu, czyli osoby w moim wieku, młodsze i starsze ode mnie. Był to także bardzo ważny moment, ponieważ mogłam zobaczyć jak współpracuje się z osobami starszymi.
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku wychodzi naprzeciw swoim kursantom i podejmuje współpracę z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku, umożliwiając dokończenie kursu studiami podyplomowymi. Tak też stało się i tym razem. Oczywiście podjęłam także naukę w tej szkole, gdzie zajęcia były uzupełnieniem wcześniejszych kursów. Obejmowały one:
• historia tańca
• wybrane zagadnienia z pedagogiki i psychologii
• warsztat umiejętności społecznych
• warsztat działań animacyjnych
• wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii
• twórcze działania poprzez ruch i taniec
• warsztat pracy z grupą – teoretyczne i metodyczne podstawy pracy z grupą
• polskie tańce narodowe
• tańce wybranych regionów
• kompozycja i choreografia tańca
• tańce charakterystyczne innych narodów
• wybrane zagadnienia z kultury ludowej
• warsztat zadaniowy – tworzenie choreografii
Jestem przekonana, że zdobyta wiedza wpłynie pozytywnie na moją pracę, tworzenie lepszych choreografii i urozmaici zajęcia rytmiczne uczniom.
Efekty:
 nowe elementy na zajęciach
 wykorzystanie tańców i zabaw regionalnych
 więcej i lepszej jakości prezentacje polskich tańców narodowych
 nowy zestaw ćwiczeń ruchowych
 wprowadzenie elementów dramy do zajęć rytmiki

§ 8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
W czasie swojej pracy ciągle staram się analizować własne umiejętności w prowadzonych zajęciach. Każdy pomysł poprawy procesu edukacyjnego wpływa pozytywnie na podwyższenie jakości pracy szkoły. Wypracowane metody pracy są dobrze przyjmowane przez uczniów, którzy chętnie do nich wracają. Aby usprawnić pracę w tych działaniach tworzę potrzebne do tego pomoce dydaktyczne. Zdarza mi się wykorzystywać mapę myśli jako pomoc uczniom; wówczas tworzymy ją na bieżąco. Staram się aby uczniowie jak najczęściej sami tworzyli swoje pomoce naukowe, ponieważ może to pomóc im szybciej zapamiętać dane zagadnienie. Oczywiście gdy istnieje taka potrzeba uczniowie dostają ksero z zagadnieniami.
W czasie pracy zachęcam także uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Jeśli są chętni pomagam im przygotować się do nich, wyjaśniam niezrozumiałe treści, ćwiczę zagadnienia konkursowe.
W tym roku zostałam drugim opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Do naszych obowiązków należeć będzie wybór przedstawicieli Samorządu oraz pomoc w pracy uczniów. Opiekunowie pomagają zorganizować zabawy szkolne. Jednak Samorząd Uczniowski ma też inne ważne zadania do zrealizowania, na przykład współorganizowanie koncertów i wystąpienia przedstawicieli w ważnych uroczystościach.
W tym roku po raz kolejny jestem w zespole do spraw ewaluacji. Naszym zadaniem będzie opracowanie pytań, graficzne opracowanie ankiet, następnie rozdanie ankiet uczniom, rodzicom i nauczycielom. Kolejnym krokiem będzie zliczenie odpowiedzi i przeprowadzenie analizy wyników.
Aby wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności nauczania uczestniczyłam w kilku szkoleniach pozaszkolnych. Na pewno część szkoleń mnie ominęła ze względu na przerwę w pracy oraz zawieszenie nauki stacjonarnej z powodu epidemii COVID-19. Szkolenia, w których brałam udział to:
• warsztaty i wykład: „Łatwe granie na zawołanie” – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie
• Higiena głosu nauczyciela – emisja i dykcja – Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie
• Tańce polskie i ich wykorzystanie w muzyce polskich kompozytorów – Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie
• seminarium i warsztaty na temat: „Jak ucho kontroluje głos, w tym zaburzenia słuchu u wokalistów. Problemy zdrowotne, które najczęściej przeszkadzają w śpiewaniu. Praca nad prawidłowym gospodarowaniem oddechem, frazą muzyczną oraz interpretacją utworu muzycznego podczas zajęć z chórem lub zespołem wokalnym” – Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego oraz Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Białymstoku
• Polskie tańce narodowe – Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie
• certyfikat Metody Bajkowskiej I stopnia – Siemiatycze
• wykład-prezentacja: „Exemplary Applications of High Performance Psychology: Training Professional Musicians In the Conservatory” (Przykłady zastosowań nowoczesnej psychologii: przygotowanie do zawodu muzyka w szkolnictwie muzycznym); „Specyfika problemów psychologicznych w zawodowej edukacji muzycznej” – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku
• szkolenie metodyczne: „Korelacja rytmiki i kształcenia słuchu z instrumentem głównym w klasach I – III”, Centrum Edukacji Artystycznej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Giżycku
• szkolenie: „Depresja dzieci i młodzieży. Na co zwrócić uwagę w kontakcie z uczniem – objawy, mechanizmy, formy wsparcia. Siec Szkolnych Zespołów Reagowania Kryzysowego” – Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
• szkolenie online: „Rytmika dla nauczycieli”

Efekty:
 wzbogacenie swojego warsztatu pracy
 wprowadzenie nowych metod pracy
 podniesienie poziomu i jakości pracy szkoły poprzez lepszą organizację własnej
 większa atrakcyjność prowadzonych zajęć
 poznanie nowych rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych

§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
W pracy często korzystam z różnego rodzaju programów komputerowych. Najczęściej jest to Word z oferty Microsoft Office. Jest to główny program, z którego korzystam, ponieważ w nim najłatwiej tworzy się dokumenty szkolne, sprawozdania czy wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne. Stworzonymi dokumentami są:
• wszystkie sprawozdania wymagane przez dyrektora szkoły
• plan rozwoju
• sprawozdanie ze stażu
• i inne.
Wielkim ułatwieniem w korzystaniu z tego programu jest umiejętność dość szybkiego pisania bez patrzenia na klawiaturę. Każdy stworzony dokument utrwala tę umiejętność i przyczynia się do jeszcze sprawniejszego poruszania się po klawiaturze. Potrafię dosyć dobrze poruszać się pomiędzy dostępnymi w tym programie funkcjami, które powodują, że tworzone przeze mnie dokumenty zyskują przejrzystą i ciekawą formę (tabelki, odnośniki, obrazy). Znajomość skrótów klawiszowych także ułatwia poruszanie się i wykorzystywanie możliwości programu. Jeśli istnieje potrzeba potrafię również wykorzystać program Excel do tworzenia wykresów i tabelek. W czasie, gdy byłam w zespole ewaluacyjnym tworzyłam w tym programie wykresy do sprawozdań.
Korzystam także, jednak w trochę mniejszym zakresie, z programu do edycji nut. Jest to Finale i MuseScore. W czasie zawieszenia zajęć w szkołach program Finale był wykorzystywane przeze mnie do tworzenia zadań do wykonania przez uczniów. Pomagał także program do formatowania obrazów w plik PDF.
Jak już wcześniej wspomniałam tworzę również w ramach przerywnika quizy, które uczniowie wykonują w czasie rzeczywistym przez Internet. Wykorzystuję do tego stronę Quizizz.com. Większość uczniów zna tę stronę, wszyscy chętnie wykonują te testy, gdyż mają przyjazną formę.
Umiejętność korzystania z zasobów Internety także wpływa na moją pracę. Znalezienie ciekawych treści i pomocy jest o wiele łatwiejsze. W obecnych czasach jest to powszechne i łatwo dostępne.
Efekty:
 dokumentacja szkolna
 pomoce dydaktyczne
 uatrakcyjnianie zajęć: quizy
 podniesienie jakości pracy szkoły poprzez ustawiczny rozwój nauczyciela

§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Swoją wiedzą i doświadczeniem również dzielę się z moimi koleżankami i kolegami. Pomaga mi to dostrzec możliwości w poprawie swoich form pracy. Jednak nie tylko dzielę się doświadczeniem w pracy ale także informacjami o kursach, warsztatach, czy wiedzą w zakresie postępowania w czasie awansu nauczyciela.
Efekty:
 ciągłe poszukiwania nowych rozwiązań
 wymiana poglądów i doświadczeń

§ 8 ust. 2 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Na początku roku szkolnego 2017/2018 razem z drugą nauczycielką naszej szkoły, wchodziłyśmy w skład zespołu, który stworzył program wychowawczy dla szkoły. Stworzyłyśmy go przy współpracy z pracownikami poradni pedagogiczno-psychologiczną w Zambrowie. Praca nad programem wychowawczym pozwoliła mi lepiej dostrzec kierunek działań wychowawczych szkoły.
Efekty:
 program wychowawczy szkoły

§ 8 ust. 2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Od początku rozpoczęcia pracy w szkole, razem z nauczycielką audycji, tworzyłyśmy konkursy szkolne. Po kilku latach owocnej współpracy, stworzyłyśmy szkolny konkurs, który przekształcił się w Szkolny Turniej wiedzy ogólno-muzycznej Piano czy Forte? (od 2011 roku). Został stworzony regulamin oraz pytania do niego. Konkurs ten oparty jest na formule popularnego programu telewizyjnego 1 z 10. Tak jak w oryginale uczestnicy zaczynając mają po trzy szanse i odpowiadają w kolejności na pytania. W pierwszej turze jeśli udzielą błędnej odpowiedzi tracą dwie szanse, a kolejna zła odpowiedź eliminuje ich w dalszej gry. W następnym etapie, wszyscy, którzy przeszli tracą już tylko jedną szansę i wskazują osobę, która ma odpowiadać. Dochodzi się do momentu, gdzie zostają trzy osoby, które walczą o wygraną. Pytania zadawane są przez osobę prowadzącą, a poprawności odpowiedzi pilnuje jury wybrane przez dyrektora szkoły. Pytania dotyczą wiedzy z przedmiotów: kształcenie słuchu i audycje.
Turniej odbywa się przy udziale publiczności, która dość często dopinguje swoich faworytów. Finaliści otrzymują statuetkę z informacją, które miejsce zajęli oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez szkołę. Turniej ten cieszy się dużą popularnością wśród uczniów szkoły.
Jednym z punktów mojego planu rozwoju było rozszerzenie turnieju na poziom międzyszkolny. Niestety nie udało mi się tego zrealizować z dwóch powodów: urlop macierzyński i wychowawczy oraz sytuacja związana z epidemią COVID-19. Planuję jednak podjąć próbę zrealizowania tego punktu jak najszybciej to będzie możliwe.
Efekty:
 regulamin Szkolnego Turnieju wiedzy ogólnomuzycznej Piano czy Forte?
 pytania do konkursu
 poszerzenie oferty szkoły
 rozwijanie i utrwalanie wiedzy wśród uczniów
 podniesienie jakości pracy szkoły
 pobudzenie aktywności uczniów

Kolejnym przedsięwzięciem, w które się zaangażowałam była współpraca z Samorządową Szkołą Muzyczną w Wysokiem Mazowieckiem. Razem z tamtejszą nauczycielką, zorganizowałyśmy warsztaty tańców polskich w formie towarzyskiej, które odbyły się 19 stycznia 2018 roku w Samorządowej Szkole Muzycznej w Wysokiem Mazowieckiem.
Warsztaty te poprowadził instruktor Zespołu Pieśni i Tańca Małe Podlasie. Zajęcia skierowane były do klas I – III cyklu sześcioletniego. Udział wzięli uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie oraz uczniowie Samorządowej Szkoły Muzycznej w Wysokiem Mazowieckiem. Uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć jak wyglądają zajęcia w zespole pieśni i tańca. Prowadzący potraktował uczniów jak młodych tancerzy i wymagał od nich zaangażowania i odpowiednich umiejętności tanecznych. Uczniowie bardzo dobrze przyjęli prowadzącego i miło wspominają to wydarzenie.
Efekty:
 rozszerzenie oferty szkoły
 urozmaicenie zajęć
 pobudzenie aktywności uczniów
 rozszerzenie zainteresowań uczniów
 integracja uczniów
 współpraca międzyszkolna

§ 8 ust. 2 pkt. 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

W czasie pracy nie brakuje okazji do podejmowania działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. Do takich działań należy między innymi przygotowywanie uczniów do występów na uroczystościach szkolnych. Najlepszymi zajęciami są do tego zajęcia rytmiki. Tworzone choreografie najczęściej są prezentowane dwa – trzy razy do roku – w czasie koncertu świątecznego, na zakończenie roku szkolnego oraz na koncertach dla przedszkoli.
Z racji na ograniczoną ilość miejsca na scenie w sali koncertowej szkoły, prezentacje układów były otoczone większym wysiłkiem aby pokazać uczniów tak, by każdy został zauważony. Nie było to nigdy proste zadanie, jednak determinacja moja i uczniów przyczyniała się, że takie występy były możliwe. Dodatkowo uczniowie młodszych klas już od początku mogą wystąpić przed większą publicznością i obyć się ze stresem związanym z występem publicznym. Koncerty dla przedszkoli są też często okazją do zaprezentowania się przed młodszymi kolegami lub kolegami z grupy. To jest bardzo ważne doświadczenie dla młodych artystów. Mam ogromną nadzieję, że po oddaniu do użytku sali koncertowej, pokazy uczniów rytmiki będą częściej w programie szkolnych koncertów.
Efekty:
 umiejętność zachowania się na koncercie
 umiejętność zachowania się na scenie w czasie występu
 integracja uczniów
 podniesienie jakości pracy szkoły
 rozszerzenie zainteresować uczniów
 zacieśnienie więzów koleżeńskich
 umiejętność współpracy

Jedenastoletnie doświadczenie zawodowe, przyczyniło się do stworzenia też drobnych, klasowych tradycji. Należą do nich tworzenie kontraktów na początku roku oraz klasowa wigilia. Napisanie kontraktu przez klasę obliguje ją do przestrzegania wymienionych w nim zasad. Oczywiście podpowiadam uczniom co mogą napisać, na czym zależy mi jako nauczycielowi, ale daje mi to też ogląd jakie są potrzeby uczniów. Kontrakty piszemy najczęściej na pierwszych zajęciach; po napisaniu każdy uczeń podpisuje się, co wiąże go do przestrzegania kontraktu. Następnie wieszam te pisemne „umowy” w widocznym dla uczniów miejscu. Jest to dobry sposób na zintegrowanie grupy od pierwszych wspólnych zajęć.
Jeszcze jednym sposobem na integrację uczniów jest zorganizowanie wigilii klasowej. Odbywa się ona na ostatnich zajęciach przed świąteczną przerwą zimową w klasach IV-VI. Takie spotkania pokazują, że uczniowie lubią spędzać ze sobą czas, potrafią zorganizować się, ponieważ wszelkiego rodzaju posiłki, napoje i słodycze są przynoszone przez uczniów. Wzmacnia to w nich poczucie odpowiedzialności oraz utrwala umiejętność zachowania się przy stole, rozmowy z innymi oraz utrzymanie czystości. Przygotowanie i sprzątnięcie po spotkaniu spada w pewien sposób na uczniów. Ukazuje to w jakiś sposób jak dzieci są przygotowane do życia społecznego i czy pomagają w porządkach domowych. Przygotowanie sali do spotkania odbywa się dość szybko, sprzątanie trwa trochę dłużej, jednak nigdy nie brakuje chętnych do pomocy. Myślę, że będę kontynuowała takie spotkania bo są ważną częścią życia społecznego uczniów.
Efekty:
 kontrakty
 integracja uczniów
 umiejętność organizacji spotkania
 umiejętność rozmowy w grupie
 umiejętność pracy w grupie

§ 8 ust. 2 pkt. 4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Mój plan rozwoju zakładał ukończenie studiów podyplomowych z rytmiki oraz kursu instruktorskiego. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie pedagogiki rytmiki z kształceniem słuchu i prowadzeniem zespołów w klasach I – III szkoły muzycznej I stopnia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku oraz Kurs Instruktorski Taniec Polski – I stopnia organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Był to dla mnie bardzo intensywny czas, ponieważ drugi semestr studiów podyplomowych z rytmiki odbywał się równocześnie z pierwszym semestrem kursu instruktorskiego. Połączenie pracy oraz weekendowych spotkań wymagało dużo wysiłku, który opłacał się. Poznanie nowych, ciekawych form pracy, utrwalenie wcześniej zdobytej wiedzy oraz umiejętności tanecznych przyczyniły się do poprawy jakości mojej pracy z uczniami. Wszystkie prezentacje na zajęciach na studiach podyplomowych pokazały mi szerokie spektrum tworzenia układów, nowe, ciekawe spojrzenie. Także poznanie nowych ludzi, pracujących w innych rejonach Polski było ważnym elementem. Mogłam dowiedzieć się jak się tam pracuje i z jakimi trudnościami spotykają się moi koledzy i koleżanki. Również kadra nauczycielska była inspirująca i wnosząca wiele do pracy.
Miałam także wielkie szczęście kontynuować Kurs Instruktorski Zaawansowany Taniec Polski II stopnia i zakończyć ten etap ukończeniem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Tutaj również zdobyłam nową wiedzę i doświadczenia. Na zajęciach mieliśmy możliwość poznać nie tylko narodowe tańce polskie, tańce regionalne czy tańce innych narodów, ale prezentowane były zabawy integrujące, czy rozwiązujące różnego rodzaju trudności. Zabawy te pozwoliły mi utwierdzić się w przekonaniu jak ważny jest dla dzieci ruch. Obecnie na zajęciach staram się zwracać większą uwagą na postawę uczniów i ich prawidłowe poruszanie się.
Efekty:
 poprawa jakości pracy szkoły
 poprawa jakości pracy indywidualnej
 rozszerzenie zainteresowań uczniów

§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględni
Od 11 lat pracuję jako nauczyciel kształcenia słuchu w szkole muzycznej. W swojej pracy spotykam wielu uczniów zdolnych muzycznie. Czasem spotka się ucznia, który wyprzedza swoimi zdolnościami pozostałych uczniów.
Opis i analiza przypadku ucznia zdolnego
1. Identyfikacja problemu
Prawidłowo realizowane działania pedagogiczne muszą być poparte umiejętnością rozpoznawania przez nauczyciela intelektualnych możliwości uczniów i stosowaniem takich sposobów dydaktycznych, które spowodują optymalny rozwój ucznia zdolnego. Poznawanie intelektualnych możliwości uczniów należy do trudnych zadań.
Po kilku latach pracy z jedną z klas zauważyłam rozwijające się zdolności u jednego z uczniów. Chłopiec nabył łatwość pisania dyktand muzycznych i umiejętność rozpoznawania wysokości dźwięków, co sugerowało, że posiada on słuch absolutny.
2. Geneza i dynamika zjawiska
Uczeń był zawsze zainteresowany przedmiotem, zadawał dodatkowe pytania, na które starałam się odpowiadać jak najlepiej. Chłopiec wykonywał zadania na zajęciach dość szybko i poprawnie. Chętnie podejmował próby wykonania dodatkowego zadania czy trudniejszej wersji zadania. Zawsze sobie radził z tym dobrze.
3. Znaczenie problemu
Praca z uczniem zdolnym jest niezwykle ważna i może przynieść wiele pozytywnych efektów. Jest to rozwój ucznia, zwiększenie szans na zdanie egzaminów do szkoły muzycznej II stopnia, jeśli chciałby kontynuować naukę, ale wpływa to także na wizerunek szkoły i zwiększenie listy absolwentów, którzy kontynuują naukę w szkole II stopnia.
Praca z takim uczniem jest niezwykle ciekawa i sprawia, że szuka się nowych, ciekawszych form pracy.
4. Prognoza
a) Negatywna
Nie podjęcie żadnych działań sprawiłoby, że umiejętności ucznia zatrzymałyby się, co mogłoby skutkować osiągnięciu niższych wyników w nauce, a nawet zakończenie edukacji muzycznej na szkole I stopnia.
b) Pozytywna
Podjęte działania wpływają na utrzymanie umiejętności i zdolności oraz na ich rozwinięcie i utrwalenie. To może doprowadzić do chęci brania udziału w konkursach związanych z przedmiotem i kontynuacji nauki w szkole muzycznej II stopnia.
5. Propozycje rozwiązania problemu
Podczas wykonywania zadań z całą klasą, uczeń często otrzymywał dodatkowe pytania dotyczące danej pracy. W czasie odpowiedzi, uczeń często otrzymywał możliwość wykonania ćwiczenia w trudniejszy sposób (na przykład improwizowanie melodii do ciągu harmonicznego).
6. Wdrażanie rozwiązań
Zaproponowane przeze mnie ćwiczenia i zadania dla tego ucznia były przyjęte bardzo pozytywnie. Jednak moja przerwa w pracy spowodowała, że nie mogłam pracować z tym uczniem do końca jego edukacji w szkole. Wcześniej planowałam wysłać go na regionalny konkurs z kształcenia słuchu dla klas VI c. 6 i IV c. 4 w Olsztynie. Wierzę, że praca z tym uczniem była przyjemna i dawała wiele satysfakcji pani Emilii Tryznie, która była za mnie na zastępstwie.
7. Efekty oddziaływań
Efektem moich wcześniejszych starań i pracy pani Emilii, uczeń wziął udział we wspomnianym przeze mnie konkursie i zajął wysokie miejsce. Chłopiec ten podjął także naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Łomży i obecnie jest już w drugiej klasie.
Praca z nim była bardzo przyjemna i dostarczała mi wiele satysfakcji. Świadomość, że uczeń ten dostał się do szkoły II stopnia również sprawia, że podjęte działania od początku jego nauki w szkole przyniosły tak pozytywny efekt.

Opis i analiza przypadku ucznia aktywnego ruchowo
1. Identyfikacja problemu
Po moim powrocie z urlopu macierzyńskiego, na początku roku szkolnego musiałam poznać na nowo dwie klasy – pierwszą i drugą. W drugiej klasie zwróciłam uwagę na jedną uczennicę, która jest bardzo aktywna ruchowo. Jest to uczennica zdrowa, bez żadnych opinii czy orzeczeń, jednak jest jeszcze dość infantylna i posiada w sobie duże zasoby energii, której nie ma gdzie rozładować.
2. Geneza i dynamika zjawiska
Dziewczynka chętnie przychodzi na zajęcia, jednak jej praca odbiega od pracy pozostałych uczniów. Często należy jej zwracać uwagę, aby skupiła się na danym zadaniu. Podobnie wyglądają zajęcia z rytmiki, gdzie dziewczynka wygłupia się przed pozostałymi uczniami. Wiercenie się w ławce, częste wychodzenie do toalety na zajęciach, robienie czegoś na przekór jest naturalnym sposobem na zajęciach. Często zdarza się, że dziewczynka wyjdzie z ławki i zacznie chodzić po sali. Na zajęciach rytmiki zdarza się, że uczennica oprze się swoim ciężarem ciała o mnie, w momencie gdy jej coś wyjaśniam i pokazuję. Poza takim zachowaniem uczennica podejmuje próby wykonywania zadań z dość dobrym efektem.
Z rozmów przeprowadzonych z dziadkiem, który się nią opiekuje, dowiedziałam się, że dziewczynka sama chciała rozpocząć naukę w szkole muzycznej, więc jej motywacja była wewnętrzna i nie była przymuszona. Po jednej rozmowie z dziadkiem dowiedziałam się, że pomimo iż uczennica ma starszych braci, to ciągle zachowuje się dziecinnie, ponieważ chętniej bawi się z młodszą siostrą. Odzwierciedleniem tego jest jej zachowanie na zajęciach.
3. Znaczenie problemu
Praca z uczniem, który jest bardzo aktywny i potrzebuje dużej uwagi jest trudna dla prowadzącego i całej klasy. Poświęcana uwaga takiemu uczniowi odbija się na pozostałych uczniach oraz na możliwość ich skupienia się na zadaniach.

4. Prognoza
a) Negatywna
Nie podjęcie żadnych działań mogą doprowadzić, że uczennica nie opanuje materiału i będzie miała trudności w starszych klasach. Najgorszym rozwiązaniem byłaby jej rezygnacja z nauki.
b) Pozytywna
Poprawa zachowania i nauka lepszego skupienia sprawi, że praca dla uczennicy będzie łatwiejsza. Poprawa zachowania wpłynie pozytywnie na pozostałą część klasy.
5. Propozycje rozwiązania problemu
Aby zmniejszyć trudności w zachowaniu, a w przyszłości ich eliminacja, należy podjąć kilka kroków. Wydaje mi się, że stały kontakt z dziadkiem i nauczycielem instrumentu głównego przyczyni się do znalezienia wspólnego rozwiązania trudności. Także zwracanie większej uwagi na postępy w pracy spowodują poprawę w zachowaniu uczennicy. Myślę, że rozmowa z dziewczynką i poświęcenie jej uwagi przyczyni się do także do wyeliminowania problemu.
6. Wdrażanie rozwiązań
Obecnie pozwalam uczennicy na lekkie wiercenie się i chodzenie po sali. Jednak zwracam jej uwagę na to, aby skupiła się na zadaniach do wykonania. Na rytmice poświęcam jej więcej uwagi aby wykonywała ćwiczenia poprawnie i bez zbędnych wygłupów. Również na kształceniu słuchu staram się wyjaśnić jej zadania aby mogła je wykonywać w tym samym czasie co pozostali uczniowie.
7. Efekty oddziaływań
Na efekty zapewne muszę jeszcze poczekać, ale są już drobne oznaki zmiany nastawienia uczennicy. Mniej chodzi po sali na kształceniu słuchu, podejmuje próby wykonywania zadań pisemnych. Do odpowiedzi ustnych bardzo chętnie się zgłasza i chciałaby być odpowiadać na każdych zajęciach. Ostatnio powiedziała, że nigdy nie wychodzi jej pewien typ zadań i chciała zrezygnować z wykonania go. Jednak po ponownym wytłumaczeniu i wykonania ćwiczenia w jej tempie udało jej się dokończyć zadanie. Uważam, że wpłynie to też pozytywnie na pozostałych uczniów w tej klasie, ponieważ mają możliwość nauki empatii i chęci udzielenia pomocy innym. Będę kontynuowała pracę z tą uczennicą i będę czekała na kolejne pozytywne efekty.

Podsumowując swoją dotychczasową pracę muszę stwierdzić, że założenia przyjęte przeze mnie w planie rozwoju zawodowego zrealizowałam w całości. Mam jednak pełną świadomość, że niektóre można było wykonać jeszcze lepiej.
W okresie stażu uzyskałam oczekiwane wsparcie ze strony dyrekcji, dzięki czemu mogłam dobrze realizować swoje zamierzenia i przedsięwzięcia. Realizowałam plany dotyczące mojego dokształcania się. Wiedza zdobyta podczas studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i warsztatów okazała się niezwykle cenne, pozwoliła wpłynąć nie tylko na efekty mojej pracy, ale również na jakość pracy szkoły.
Nauczyłam się odważnie podejmować decyzje dotyczące mojej pracy zawodowej (kursy, szkolenia, inicjatywy). Przekonałam się, że nauczyciel nie musi działać samodzielnie i współpraca jest cennym doświadczenie. W czasie stażu starałam się sprostać wszelkim wymaganiom edukacyjnym, nie zapominając o uczniu i jego dobru. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego zaangażowanie, wkład i indywidualne możliwości. Staram się zrozumieć potrzeby i zainteresowania ucznia.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i dostarczyła wiele cennych doświadczeń. Myślę, że wszystkie działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do wzrostu mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania wielu obszarów życia szkoły. Z pewnością nie zaprzestanę doskonalić swojego warsztatu pracy, zamierzam dalej rozwijać się i kształcić aby wyjść naprzeciw problemom i potrzebom uczniów i szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.