X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45378
Przesłano:

Wykonywanie pomiarów warsztatowych i elektrycznych. Scenariusz lekcji holistycznej

Scenariusz lekcji holistycznej –

Wykonywanie pomiarów warsztatowych i elektrycznych.

w klasach I Zc i 3 TD

Temat: Wykonywanie pomiarów warsztatowych i elektrycznych.
.
Cel ogólny: Dokonać pomiaru wałka wielostopniowego za pomocą suwmiarki oraz pomiaru
rezystancji oporników.

Cele operacyjne:
- Uczeń potrafi dobrać prawidłowe przyrządy i przygotować je do pracy,
- Uczeń potrafi przeprowadzić prawidłowy pomiar,
- Uczeń potrafi właściwie zinterpretować otrzymane wyniki oraz zweryfikować pod kątem
przydatności mierzony przedmiot.

Podczas lekcji uczeń doskonali umiejętności:
 Współpraca z kolegami w grupie.
 Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy.

Formy i metody pracy:
 nauczyciela podejmuje współpracę z uczniami po przez pracę aktywizującą
 praca w grupie
Środki i materiały dydaktyczne:
 przyrządy pomiarowe
 dokumentacja techniczna
 wałek wielostopniowy
 karta pracy
 materiały własne

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne   (2 min.)
2. Faza wprowadzająca   (5 min.)
1. Omówienie celów i tematu lekcji.

2. Nawiązanie do tematu – co to jest pomiar, sposoby wykonywania pomiarów.
3. Faza realizacji   (35 min.)
1. Wykonywanie pomiaru okrągłości wałka wielostopniowego pod kątem zgodności
z dokumentacją techniczną.
2. Zanotowanie odczytanych wyników.
3. Interpretacja otrzymanych wyników.
4. Wykonywanie pomiaru rezystancji oporników pod kąt zgodności z
dokumentacją techniczną.
5. Zanotowanie odczytanych wyników.
6. Interpretacja otrzymanych wyników.

4. Podsumowanie   (13min.)
1. Dokonanie analizy wykonanych prac; wysłuchanie i ustosunkowanie się do
uwag i spostrzeżeń uczniów co do przebiegu i wyniku końcowego prac.
2. Ocena pracy uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.