X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45377
Przesłano:

Zasada działania silnika dwusuwowego. Scenariusz lekcji z silników pojazdów samochodowych

Konspekt lekcji z silników pojazdów samochodowych.

DATA: 06.10.2020r.
OSOBA PROWADZĄCA: mgr inż. Natalia Olek-Rosomacka
PRZEDMIOT: silniki pojazdów samochodowych
KLASA: 1BB – mechanik pojazdów samochodowych

TEMAT: Zasada działania silnika dwusuwowego

MOT.05.3
(1) określa zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych;
(2) rozróżnia zasady działania podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
CELE LEKCJI:
Omówienie zasady działania silnika dwusuwowego.
OGÓLNY:
Wyjaśnianie zasady działania silnika 2-suwowego na podstawie modelu silnia oraz na podstawie
zmian ciśnienia w cylindrze przedstawionego na wykresie indykatorowym

PO ZAKOŃCZENIU LEKCJI UCZEŃ POTRAFI:
 rozróżniać układy konstrukcyjne silnika tłokowego
 wyjaśniać zasadę działania silnika 2-suwowego
W CZASIE LEKCJI UCZEŃ DOSKONALI UMIEJĘTNOŚCI:
 współpracy w grupie
 analizowanie i rozwiązywanie problemów,
 dokonywanie samokontroli i samooceny,
 identyfikacji poszczególnych część silnika,
 czytania rysunku technicznego

METODA PRACY :
 pogadanka,
 wykład
 praca z modelem,
 ćwiczenie praktyczne.

Strona 2 z 2

FORMA PRACY:
• praca indywidualna, praca grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• modele silników, prezentacja multimedialna, karta ćwiczeń.

PRZEBIEG LEKCJI
1. Czynności organizacyjne (ok. 10 min):
• przywitanie
• sprawdzenie obecności
• sprawdzenie samopoczucia i gotowości do zajęć
• przypomnienie poprzednich zajęć (odpytanie)
• podanie tematu lekcji
• określenie celów lekcji

2. Część zasadnicza (ok.30min).
• zapoznanie uczniów z tematem i omówienie celów lekcji.
• zasady działania silnika dwusuwowego
• podział na grupy i wykonanie ćwiczenia.
• nadzór, opieka i kontrola uczniów podczas wykonywania ćwiczenia

3. Zakończenie lekcji. (ok 5 min)
• analiza przeprowadzonego ćwiczenia: omówienie trudności i popełnionych błędów.
• ocena pracy uczniów
• zadanie zadania domowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.