X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45279
Przesłano:

Analiza i interpretacja wybranych "Sonetów krymskich" Adama Mickiewicza. Scenariusz lekcji

TEMAT: Analiza i interpretacja wybranych "Sonetów krymskich" Adama Mickiewicza.

Czas: 1 godzina lekcyjna

Cele:
Uczeń:
- Doskonali umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego;
- Pracuje w grupie;
- Wykorzystuje funkcjonalnie dostęp do Internetu (poszukuje informacji);
- Planuje pracę własną oraz odnosi się do pracy innych grup;
- Doskonali umiejętność wypowiedzi na forum;
- Wyciąga wnioski z analizy dzieła;
- Tworzy konspekt wypowiedzi/notatki/mapy myśli.

Metody: praca w grupach, poszukiwanie informacji, analiza dzieła literackiego, burza mózgów.

Środki dydaktyczne: Wybrane sonety Adama Mickiewicza: Ajudah, Pielgrzym, Bakczysaraj, Widok gór ze Stepów Kozłowa, Droga nad przepaścią w Czufut-Kale, Burza, rzutnik multimedialny.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

WPROWADZENIE:

Uczniowie na poprzednich zajęciach pod kierunkiem nauczyciela przeprowadzili analizę i interpretację "Stepów akermańskich" Adama Mickiewicza. Zostali także poinformowani, że na następnej lekcji samodzielnie przeprowadzą analizę i interpretację wybranych sonetów, pracując w zespołach. Uczniowie wcześniej podzieleni na stałe grupy rozpoczną lekcję przygotowani do takiej formy zajęć, wiedząc, że każda z grup będzie analizować każdy sonet tzn. na opracowanie zagadnień będą mieli ok. 5 minut. Następnie zespoły wymieniają się sonetami i po przeanalizowaniu ustaleń innych zespołów, będą uzupełniać luki o własne interpretacyjne spostrzeżenia.

PRZEBIEG LEKCJI

I. Faza wstępna

- Powitanie, sprawdzenie listy obecności i zajęcie miejsc w grupach;

- Podanie celu lekcji i metody pracy. Okreslenie czasu na opracowanie zagadnienia;

- Wyświetlenie na ekranie projektora obszarów badawczych, którymi uczniowie będą się kierować analizując teksty;
- sposób ukazania natury przez podmiot liryczny,
- emocje bohatera lirycznego,
- funkcja orientalizmów,
- realizacja toposu homo viator/pielgrzyma,
- synkretyzm sonetów,
- poetyckie środki wyrazu służące budowaniu obrazu przyrody,
- konteksty (o ile są).

II. Faza właściwa

- Rozdanie uczniom kart pracy z wydrukowanymi sonetami;

- Praca z tekstem około 5 minut, tworzenie odnośników, notatek, map myśli, luźnych skojarzeń. UWAGA: nauczyciel prowadzący celowo usunął przypisy do tekstów, w tracie lekcji uczniowie sami przeszukują zasoby Internetu, by odnaleźć niezrozumiałe sformułowania - tu: orientalizmy);

- Wymiana kart pracy pomiędzy grupami co ok. 5 minut. Nauczyciel pilnuje czasu, udziela wskazówek, przygląda się pracy poszczególnych zespołów.

III. Podsumowanie

- Po przeanalizowaniu wszystkich utworów wspólne wyciąganie wniosków w kontekście sposobu ukazania natury oraz kreacji "ja" lirycznego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.