X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45235
Przesłano:
Dział: Socjoterapia

Plan pracy koła socjoterapeutycznego

Plan pracy koła socjoterapeutycznego dla uczniów kl. III
,,Spójrz inaczej...”

Prowadząca: Ewa Pasterniak

II. Cele i zadania
Cel główny programu : Rozwijanie pozytywnych umiejętności interpersonalnych

Cel terapeutyczny:
• stworzenie okazji, do rozładowania emocji i napięć, powstałych na tle niepowodzeń rodzinnych, społecznych
• zwiększenie poczucia własnej wartości
• kształtowanie adekwatnej samooceny
Cel edukacyjny:
• poznanie emocji i sposobów radzenia sobie z nimi
• nauka zachowań właściwych
• kształtowanie współpracy
• uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
• uczenie korzystania ze swoich mocnych stron
Cel rozwojowy:
• rozwijanie empatii
• doskonalenie umiejętności zachowań prospołecznych
• budowanie satysfakcjonujących więzi koleżeńskich
• uczenie lepszego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

I. Struktura programu

Program przewiduje się 34 spotkania po godzinie zegarowej w okresie od października do czerwca. W I semestrze przewidujemy 15 spotkań, w II semestrze - 19. Przewidziane są także 3 spotkania psychoedukacyjne dla chętnych rodziców prowadzone przez psychologów.

Na zajęciach wykorzystane będą metody aktywizujące z użyciem następujących technik:
• Rundka, praca w kręgu.
• Mini wykłady.
• Rozmowa i dyskusja.
• Burza mózgów.
• Praca w małych grupach.
• Gry i zabawy

Po dokładnej analizie charakterystyk poszczególnych uczestników grupy zajęcia muszą koncentrować się na kilku ważnych zagadnieniach, które ujęłyśmy w ośmiu blokach tematycznych. Każdy blok składa się z kilku zajęć, których liczba będzie wynikała ze specyfiki grupy oraz potrzeb uczestniczących w niej osób. Przewidujemy dużą ilość gier i zabaw ruchowych, które umożliwią rozładowanie zgromadzonych napięć poprzez ruch i śmiech.

BLOK I- 2 godz.
Integracja grupy, budowanie zaufania.
BLOK II- 3 godz.
Współpraca w grupie
BLOK III- 3 godz.
Budowanie poczucia własnej wartości.
BLOK IV- 4 godz.
Uczucia i emocje,
BLOK V- 3 godz.
Asertywność.
BLOK VI- 3 godz.
Odpowiedzialność.
BLOK VII- 4 godz.
Skuteczne rozwiązywanie konfliktów.
BLOK VIII-3 godz.
Bariery w komunikacji - uczymy się ze sobą rozmawiać.
BLOK IX- 3 godz.
Radzimy sobie ze złością.
BLOK X- 3godz.
Ja jako uczeń.
BLOK XI- 3 godz.
Czas na pożegnanie.

W wyniku działań uczeń:
• wyraża swoje zdanie, nie krzywdząc przy tym innych
• wie, że agresja nie jest sposobem na rozwiązywanie konfliktów,
• umie poradzić sobie w sytuacji stresu i zagrożenia
• potrafi odróżnić postawy społecznie akceptowane od niepożądanych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.