X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45162
Przesłano:
Dział: Języki obce

Have you ever...? Użycie czasu Present Perfect. Scenariusz lekcji języka angielskiego - nauczanie zdalne

Temat lekcji: Have you ever...? Użycie czasu Present Perfect.

CELE OGÓLNE:
Posługiwanie się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych).
Rozumienie prostych wypowiedzi pisemnych.
Formułowanie krótkich, spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• posługuje się podstawowym zasobem środków językowych dotyczących podróżowania,
• określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników),
• znajduje w tekście określone informacje,
• układa informacje w określonym porządku.

Metody i techniki pracy:
a) metoda komunikacyjna,
b) wykorzystanie technik aktywizujących i multimedialnych
c) praca z tekstem,
d) ćwiczenia interaktywne.

Środki dydaktyczne:
aplikacja LearningApps,
obrazki (podróż)
podręcznik: Team Up Plus dla klasy VI(Oxford)

Uwagi:
Lekcja przeprowadzona z wykorzystaniem platformy e- learningowej (np. Teams).

Przebieg lekcji:
1. Faza przygotowawcza:
a) sprawy organizacyjno - porządkowe:
• powitanie,
• sprawdzenie listy obecności.
b) określenie celu i formy pracy na lekcji; podanie i zapisanie tematu lekcji.
2. Faza realizacyjna:
a. Nauczyciel udostępnia na ekranie komputera obrazki mające związek z podróżowaniem (np. plecak, samolot, jedzenie, góry, łódka etc.). Prosi uczniów, by nazwali to, co widzą na obrazkach. Uczniowie nazywają przedmioty, następnie odpowiadają, z czym im się one kojarzą – efektem rozmowy powinny być wyrazy podróż, przygoda.
b. Nauczyciel prezentuje na ekranie tekst z podręcznika ze strony 84 (zadanie 2),w którym zostały wykreślone imiesłowy bierne (Past Participle). Uczniowie czytają samodzielnie po czym odgadują, jakie imiesłowy powinny logicznie uzupełniać przedstawiony tekst. Następnie nauczyciel prosi uczniów, by otworzyli podręczniki i porównali swoje propozycje z pełnym tekstem.
c. Uczniowie wyznaczeni przez nauczyciela odczytują tekst, po czym następuje wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów.
d. Nauczyciel udostępnia uczniom link do ćwiczenia w aplikacji Learning Apps:
https://learningapps.org/display?v=pp20ci3hk20. Uczniowie samodzielnie rozwiązują
ćwiczenie i po ustalonym czasie odczytują zdania w prawidłowej kolejności.
e. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie Have you ever experienced such a journey? Po udzieleniu odpowiedzi uczniowie układają dla kolegów podobne pytania na dowolny temat. Wskazany przez nauczyciela uczeń zadaje pytanie i wskazuje odpowiadającego, który pyta wskazaną przez siebie osobę itd.
f. Uczniowie otwierają podręcznik na stronie 104. Ich zadaniem jest uzupełnić tekst piosenki Have you ever...? Następnie odsłuchują piosenkę i poprawiają ewentualne błędy. Nauczyciel prosi uczniów o wymyślenie własnego refrenu piosenki z użyciem zwrotu Have you ever. Uczniowie przedstawiają swoje propozycje.
g. Listening – strona 85 – praca z tekstem słuchanym. Uczniowie otwierają podręcznik i czytają zadanie 4, po czym słuchają trzech wypowiedzi na temat doświadczeń młodych ludzi i decydują, które ze zdań podanych w zadaniu są prawdziwe, a które fałszywe.
3. Faza podsumowująca:
a) praca domowa – wysłana przez opcję „zadanie domowe” w e- dzienniku Librus. Zadanie polega na uzupełnieniu tekstu piosenki przytoczonymi wyrażeniami i wypisaniu zdań, w których zastosowano czas Present Perfect. Uczniowie po odesłaniu wykonanego zadania otrzymają link z piosenką „do pośpiewania”;
b) pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.