X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4508
Przesłano:

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości pisania na klawiaturze metodą mnemotechniczną

Koncepcja zajęć do przedmiotu:

Technika biurowa

Data Klasa I „e” Nr programu: 2302/T-5,SP/MEN/1998.02.24
Nauczyciel: mgr Anna Baranowska
Temat lekcji: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności pisania na klawiaturze metodą mnemotechniczną.
Typ lekcji: Lekcja powtórzeniowo - systematyzująca Czas trwania: 1:godz.
Główne zasady pracy: Zasada przystępności w nauczaniu, świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie uczenia się, trwałości wiedzy uczniów oraz wiązania teorii z praktyką.
Metody pracy: słowna - pogadanka dydaktyczna, praktyczna - praca przy komputerze

Środki dydaktyczne: grafoskop, foliogramy, komputer, układ klawiatury komputerowej i podział klawiszy na zakresy poszczególnych dłoni.
Cel wychowawczy: przygotowanie młodego pokolenia do pracy zawodowej, kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

Cele dydaktyczne: po zajęciach uczeń powinien:
Wiedzieć: Umieć:
Zapamiętać: Rozumieć:
• jest jaki podział klawiszy klawiatury komputerowej na zakresy poszczególnych dłoni
• jak uruchamia się edytor tekstu
• jak należy zrobić układ strony oraz ustawienia marginesów i odstępów między wierszami.
• w jaki sposób należy redagować podstawowe dokumenty np. podanie o pracę, jakich zwrotów grzecznościowych należy używać.
• zachować odpowiednią postawę podczas pracy z komputerem
• umiejętność gimnastyki rąk i palców
• Umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej

• Umiejętność sporządzania metodą bezwzrokową podstawowych dokumentów przy pomocy komputera
Ocenie podlegać będą ; sporządzony tekst podania o pracę metodą bezwzrokowego pisania na komputerze, jego treść oraz estetyka.

PLAN ZAJĘĆ

Etap
Planowanie aktywności
Uczniów
Nauczyciela

Nawiązujący
• Czynności organizacyjno -porządkowe
• Sformułowanie tematu lekcji oraz nawiązanie do tematu lekcji
Postępujący
• Uczniowie odpowiadają na zadane pytania przez nauczyciela
• uczniowie wykonują ćwiczenia rąk i dłoni
• uczniowie przyjmują właściwą postawę przy komputerze
• Pogadanka dotycząca tematu lekcji. Przypomnienie podstawowych wiadomości
• przypomnienie o właściwej postawie podczas pracy z komputerem oraz wykonanie kilku ćwiczeń rąk i dłoni przed ćwiczeniem właściwym
• Treści lekcji znajdują się w załączniku
• Uczniowie indywidualnie wykonują ćwiczenie
• Uczeń, który skończy czeka na nauczyciela i koniec pracy pozostałych • nauczyciel podaje treść ćwiczenia
• wyjaśnia sposób wykonania ćwiczenia
• nadzoruje i koordynuje pracę uczniów
Rekapitulacja • Uczniowie odpowiadają na zadane pytania, np. gdzie popełnili błąd, z czym mieli trudności, co należałoby poprawić itp. • Podsumowanie tematu lekcji
• ocena każdego ucznia i omówienie ewentualnych błędów

POSTAWA PODCZAS PRACY Z KOMPUTEREM
Podczas pracy z komputerem bardzo ważna jest postawa osoby piszącej, która powinna być wyprostowana; tułów z udami tworzą kąt prosty, zaś stopy znajdują się na podłodze. Specjalnie dla pracy na stanowisku komputerowym opracowano kilka wymogów ergonomii;
• odległość od krawędzi stolika do klawiatury powinna wynosić około 10 cm,
• odległość głowy od monitora powinna mieścić się w granicach 45 – 75 cm,
• górna linia tekstu na monitorze powinna przypadać poniżej poziomu oczu,
• blat biurka powinien znajdować się 75 cm nad podłogą,
• kąt zgięcia łokci powinien wynosić 90 º,
• odległość od kolan do klawiatury powinna być jak najmniejsza,
• jeśli w czasie pracy z komputerem odczuwa się zmęczenie nóg, należy używać podnóżka

GIMNASTYKA RĄK I PALCÓW
Podczas pracy z komputerem, gdy używa się klawiatury lub myszy, najbardziej męczą się dłonie i palce. Dlatego też przed rozpoczęciem i po jej zakończeniu należy wykonać kilka podstawowych ćwiczeń dłoni i palców. Np. złożyć dłonie w ten sposób aby spotykały się tylko opuszkami palców. Następnie dociskać dłonie, powodując tym samym prostowanie palców i rozciąganie tych mięśni, które w czasie pracy są przykurczone. Można też wysunąć obie dłonie do przodu i energicznie krążyć nimi w nadgarstkach. Ważne jest, aby w czasie wykonywania ćwiczenia zachować cały czas złączone palce obu dłoni.
Można również wykonywać następujące ćwiczenia;
- przy wysuniętych do przodu i wyprostowanych dłoniach kolejno rozsuwać palce, utrzymując złączone pozostałe palce,
- dotykać kolejno opuszkami palców środka wewnętrznej części dłoni,
- kolejno opierać palce o blat biurka i rytmicznie je dociskać do niego,
- kolejno opierać palce o blat biurka i, po dociśnięciu, wysuwać je w tej pozycji jak najdalej do przodu.
Przypomnienie zasad sporządzania podania o pracę (wzór – foliogram)
Uruchamiamy edytor tekstów. Jedną z pierwszych czynności po uruchomieniu edytora jest ustawienie parametrów strony. Na początku pracy powinno się ustawić tylko marginesy oraz rozmiar papieru. Pozostałe zakładki można zostawić w ustawieniu standardowym. Standardowo edytor ma ustawione pojedyncze odstępy między wierszami. W normalnym tekście są to odstępy niewystarczające. Tekst jest za bardzo ściśnięty i brak mu przejrzystości, dlatego należy to zmienić na 1,5.
Podstawową sprawą dla opanowania pisania na klawiaturze metodą mnemotechniczną jest biegłe opanowanie rzędu zasadniczego klawiatury. Rząd ten stanowi pozycję wyjściową i zarazem powrotną dla obu rąk. W czasie pisania palce obu rąk (oprócz kciuków) spoczywają na rzędzie zasadniczym, a jedynie na moment pisania liter z innych rzędów przenoszone są na inne klawisze po to, aby po napisaniu tych liter zaraz powrócić na rząd zasadniczy.

Ćwiczenie;
Każdy uczeń przy swoim komputerze zaczyna metodą mnemotechniczną sporządzać swoje podanie o pracę do dowolnej firmy, oraz wymyślonej przez siebie treści. Pamiętając o zasadach redagowania podania oraz rozmieszczeniu tekstu i zwrotach grzecznościowych. W trakcie pisania kontrolujemy układ palców na klawiaturze oraz po napisaniu sprawdzamy i oceniamy poprawność rozmieszczenia tekstu, formę oraz estetykę podania. Każda osoba, po dokonaniu ewentualnych korekt zostaje oceniona.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.