X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44637
Przesłano:
Dział: Języki obce

Bei uns zu Hause - lekcja filmowa. Scenariusz lekcji niemieckiego z elementami TIK

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego w wykorzystaniem Tik

Klasa: 8
Temat: Bei uns zu Hause- lekcja filmowa.

Cele ogólne:
● utrwalenie poznanego materiału: słownictwa oraz wybranych struktur leksykalno-gramatycznych;
● aktywne wykorzystanie słownictwa; „
● trenowanie sprawności rozumienia obejrzanych i usłyszanych treści;
● trenowanie sprawności mówienia

Cele szczegółowe:
Uczeń:
● zna podstawowe środki językowe z obszaru tematycznego „dom”;
● rozumie proste wypowiedzi na temat miejsca zamieszkania;
● wyszukuje określone informacje w usłyszanym tekście;
● odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia i filmu
● opisuje mieszkanie na podstawie obejrzanego filmu

NaCoBeZu (na co będę zwracać szczególną uwagę)- kryteria oceniania:
po lekcji uczeń będzie potrafił:
● nazywać pomiesczenia i meble w domu, rzeczy w pokoju
● opisywać obrazek
● określać czynnosci w danym pomiesczeniu
● udzielać informacji o mieszkaniu / pokoju na podstawie matariału
audoiowizualnego

Metody pracy:
● metody aktywizujące: poszukująca, komunikacyjna, ćwiczeniowa
● rozgrzewka językowa –multimedialne ćwiczenia za pomocą aplikacji internetowej
● metoda audiowizualna- praca z filmem edukacyjnym

Formy pracy:
● praca indywidualna
● praca w parach
● plenum

Środki dydaktyczne:
● karta pracy
● podręcznik multimedialny
● tablica interaktywna
● film edukacyjny
● aplikacja internetowa Learningapps

Lp. Przebieg lekcji Czas Forma socjalna Materiały
1. Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności. 2’ plenum
2. Rozgrzewka językowa utrwalająca słownictwo i wybrane struktury gramatyczno – leksykalne . Wykorzystanie aplikacji internetowej Learningapps.org wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. 7’ plenum
Aplikacja
Learningapps
3. Filmik nr 1 - uczniowie zapoznają się z treścią zadania nr 1, a następnie oglądają filmik nr 1,
i zaznaczają prawidłowa odpowiedz w zadaniu jednokrotnego wyboru. 5’ praca indywidualna
plenum Filmik nr 1
karta pracy zad 1
4 Uczniowie oglądają filmik nr 1 ponownie, a następnie uzupełniają luki w tekście podanymi wyrazami. 4’ praca indywidualna
plenum Filmik nr 1
karta pracy zad 2
5. Uczniowie oglądają filmik nr 2, następnie opisują obrazek nawiązujący do filmu i odpowiadają na pytania.
Zadanie egzaminacyjne na maturze ustnej - opis ilustracji. 7’ praca indywidualna
plenum Filmik nr 2
karta pracy zad 3
6. Uczniowie oglądają filmik nr 3, następnie i odpowiadają na pytania dotyczące filmu.
7’ praca w parach
Filmik nr 3
karta pracy zad 4

7. Uczniowie oglądają filmik nr 4 , i zaznaczają prawidłowe odpowiedzi w zadaniu wielokrotnego wyboru
4’ praca w parach
Filmik nr 4
karta pracy zad 5
8. Uczniowie ponownie oglądają filmik nr 4 a następnie wypisują w prawidłowa kolejność pokazanych pomieszczeń w filmie. 5’ praca w parach
Filmik nr 4
karta pracy zad 6
10. Na zakończenie lekcji nauczyciel prosi uczniów o dokończenie zdań podsumowujących, zaczynających się od słów:
umiem już ..............
muszę jeszcze .............
podobało mi się.........
Ocena aktywności uczniów.
3’ plenum

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.