X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44614
Przesłano:

Wykrywanie anionów - test sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną

1. Aniony grupy II z roztworem AgNO3:
a) nie tworzą osadu,
b) wytrącają się w postaci białego osadu,
c) wytrącają się w postaci osadu rozpuszczalnego w HNO3,
d) wytrącają się w postaci osadu nierozpuszczalnego w HNO3.
2. Według Bunsena do V grupy analitycznej należą aniony:
a) chlorkowy, azotanowy (V),
b) azotanowy (V), chloranowy (V),
c) chloranowy (I), azotanowy (III).
3. Podstawą podziału anionów na 7 grup analitycznych wg Bunsena jest:
a) zdolność do wytrącania soli srebra i baru w obecności anionów,
b) wytrącanie się białych osadów,
c) odczyn kwasowy lub zasadowy,
d) brak osadu w reakcji z odczynnikiem grupowym.
4. Jeśli w roztworze znajdują się jony jodkowe, to w reakcji z jonami ołowiu (II) pojawi się:
a) żółty osad rozpuszczalny w kwasie octowym,
b) żółty osad nierozpuszczalny w kwasie octowym,
c) żółty osad rozpuszczalny w kwasie octowym po podgrzaniu.
5. Jeśli w roztworze znajdują się jony tiocyjanianowe to w reakcji z jonami żelaza (III):
a) pojawi się osad o krwistoczerwonym zabarwieniu,
b) pojawi się roztwór o krwistoczerwonym zabarwieniu tylko jeśli odczyn roztworu jest obojętny lub kwasowy,
c) pojawi się osad o krwistoczerwonym zabarwieniu tylko jeśli odczyn roztworu jest kwasowy lub zasadowy.
6. Mieszanina magnezowa zawiera:
a) chlorek magnezu, amoniak, chlorek amonu,
b) chlorek magnezu, amoniak, węglan amonu,
c) chlorek magnezu, azotan amonu, chlorek amonu,
d) nie istnieje taka mieszanina.
7. Aniony o właściwościach redukujących to:

a) jon chlorkowy, jon bromkowy, jon jodkowy, jon rodankowy,
b) jon azotanowy (V), jon bromkowy, jon jodkowy, jon rodankowy,
c) jon chlorkowy, jon bromkowy, jon heksacyjanożelazianowy (III), jon rodankowy.

8. Roztwory azotanu (V) srebra i chlorku baru nie strącają osadu z obojętnego roztworu wodnego badanego anionu, to oznacza, że w roztworze znajdują się aniony:
a) V grupy, b) V i II grupy, c) II i VII grupy, d) I i II grupy.

9. Odczynnik o nazwie nitroprusydek sodu ulega reakcji z jonami siarczkowymi dając charakterystyczne:
a) krwistoczerwone zabarwienie roztworu,
b) czerwonofioletowe zabarwienie roztworu,
c) opary o przyjemnym owocowym zapachu,
d ) czerwonofioletowe zabarwienie osadu.

10. Wspólną cechą anionów o nazwach: siarczanowy (IV), węglanowy, tiosiarczanowy (VI) jest:
a) pod wpływem zasad np. NaOH zawsze strącają się w postaci kłaczkowatego osadu, który po ogrzaniu ulega całkowitemu rozpuszczeniu,
b) pod wpływem rozcieńczonych kwasów np. siarkowego (VI) rozkładają się z wydzieleniem gazów,
c) są w tej samej grupie analitycznej wg podziału Bunsena.

11. Czym różnią się aniony fluorkowe od chlorkowych, bromkowych i jodkowych?
a) nie wykazują właściwości utleniających,
b) ich roztwory mają intensywnie różową barwę,
c) nie wykazują właściwości redukujących,
d) niczym, należą do tej samej grupy układu okresowego więc ich właściwości są do siebie zbliżone.

12.

13. Papierek jodoskrobiowy umożliwia identyfikację:
a) wydzielającego się gazowego chloru,
b) anionu jodkowego,
c) anionów chlorkowego i jodkowego,
d) wydzielającego się gazowego bromu.

14. Wspólną cechą jonów bromkowego i chlorkowego są:
a) ich jony są barwne,
b) ich jony są bezbarwne,
c) w obecności azotanu (V) srebra tworzą osad o tej samej bladożółtej barwie
d) w obecności azotanu (V) srebra tworzą osad

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.