X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44613
Przesłano:

Argentometria. Konspekt do lekcji praktycznej w laboratorium

Konspekt do przedmiotu
PRACOWNIA TECHNIK ANALITYCZNYCH

Poznań, dnia 15.10.2019
Szkoła (typ): Technikum 19
Klasa: III CA
Przedmiot: chemia
Dział programu: Reakcje strąceniowe
Temat lekcji: Argentometria

Cele lekcji:

- kształcący: umiejętność praktycznego wykorzystania podanych definicji i wzorów do obliczania zadań i przeprowadzenia ćwiczenia
- wychowawczy: wskazanie na zasadność włączenia dygestorium, przypomnienie o odpowiednim stroju do pracy w lab., wskazanie na wykorzystanie wiedzy matematycznej do obliczeń chemicznych.

Uczeń powinien:
- znać pojęcia: argentometria, miano, jon, pH roztworu,
- umieć napisać reakcje azotanu srebra z chromianem potasu,
- wykonać typowe i nietypowe obliczenia

Metody pracy: metoda słowna; pogadanka naprowadzająca, praca w grupach.

1. Czynności organizacyjno - porządkowe:
- wejście uczniów do klasy
- sprawdzenie obecności
- sprawdzenie przygotowania merytorycznego
- omówienie ocenionych sprawozdań z poprzednich zajęć
- zebranie nowych sprawozdań
Czas realizacji [min]: 10

2. Opracowanie tematu:
- uczeń prawidłowo przygotowuje się do ćwiczeń (fartuch, okulary, rękawice)
- uczeń zapoznaje się z instrukcją do ćwiczeń
- uczeń sprawdza kartę charakterystyki substancji
- uczeń potrafi podać przebieg reakcji po każdym ćwiczeniu z miareczkowania
- uczeń wyjaśnia pojęcia: argentometria, merkurymetria
- uczeń potrafi podać wzory: azotanu (V) srebra, dichromianu potasu, chromianu (VI) potasu, tiocyjanian amonu
- uczeń potrafi wyjaśnić definicje związane z tematyką zajęć (np. miareczkowanie, miano)
- umieć przygotować roztwory o określonym stężeniu
- uczniowie powinni znać metodę Mohra i Volharda do oznaczania chlorków
- umieć przygotować zestaw do miareczkowania
Czas realizacji [min]: 35
3. Zasady dydaktyczne:
- zasada stopniowania trudności (kolejność wykonywania ćwiczeń od najprostszego do najtrudniejszego)
- zasada trwałości wiedzy (przypomnienie sposobu przygotowywania roztworów o określonych stężeniach)
- zasada systematyczności
- zasada poglądowości

4. Tematy ćwiczeń wykonywanych przez uczniów, zgodnie z podstawą programową, wg udostępnionych instrukcji:
- Ćwiczenie nr 1 – Przygotowanie 0,1 M roztworu azotanu (V) srebra
- Ćwiczenie nr 2 – Nastawienie miana AgNO3 na chlorek sodu
- Ćwiczenie nr 3 – Oznaczanie chlorków metodą Mohra
- Ćwiczenie nr 4 – Oznaczanie chlorków metodą Volharda
- Ćwiczenie nr 5 – Przygotowanie roztworu tiocyjanianu amonu
Czas realizacji [min]: 135

5. Zagospodarowanie odpadów powstałych podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, przypomnienie i utrwalenie zasad GLP.

6. Pytania i wątpliwości, omówienie napotkanych trudności, wskazanie błędów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.