X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44578
Przesłano:
Dział: Języki obce

Discover Culture: Uluru. Lekcja kulturowa. Scenariusz lekcji angielskiego kl. VI

Scenariusz lekcji
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI
KLASA: VI
DATA:
TEMAT: Discover Culture: Uluru. Lekcja kulturowa
NAUCZYCIEL: Karolina Bekalarek

CELE OGÓLNE LEKCJI:

 Rozwijanie umiejętności językowych
 Rozwijanie zainteresowań uczniów
 Rozwijanie umiejętności słuchania w oryginale (listening)
 Rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia
 Rozwijanie współpracy w parach

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń będzie:
• Pracował w grupie
• Pracował z tekstem
• Odpowiadał na zadane pytania przez nauczyciela.

METODY:
• słowna
• komunikacyjna
• burza mózgów

FORMY PRACY:
• praca całą klasą
• praca w parach
• praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:
• podręcznik
• tablica, zeszyt

PRZEBIEG LEKCJI:
• Podanie tematu lekcji. Nauczyciel wskazuje cele lekcji, nacobezu.
• Rozgrzewka językowa, nauczyciel pyta uczniów o nazwy kontynentów, o nazwy krajów, prosi o podanie wymarzonych miejsc na świecie, które uczniowie chcieliby zwiedzić.
• Nauczyciel pyta uczniów o ich przypuszczenia na temat zagadnień poruszanych na lekcji, na podstawie pierwszych kilku zdań tekstu
• Uczniowie słuchają nagrania tekstu, czytają na głos z podziałem na role i tłumaczą
• Uczniowie w parach pracują nad ustaleniem właściwych odpowiedzi na pytania dotyczące zaprezentowanej historii (ćw.2 str.48) następnie prezentują swoje wypowiedzi.
• Uczniowie wybierają ciekawe miejsce w Polsce, które zaprezentują. Uczniowie w parach udzielają podpowiedzi na pytania pomocnicze (What is is? Where i sit? Why i sit important? Itd.
• Zadanie domowe to opisanie omówionego na lekcji ciekawego miejsca w Polsce zaprezentowanego przez uczniów.
• Podsumowanie tematu lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.