X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44577
Przesłano:
Dział: Języki obce

A New Show. Czasowniki wyrażające stan. Scenariusz lekcji angielskiego kl. VI

Scenariusz lekcji
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI
KLASA: VI
DATA:
TEMAT: A New Show. Czasowniki wyrażające stan
NAUCZYCIEL: Karolina Bekalarek

CELE OGÓLNE LEKCJI:

 Rozwijanie umiejętności językowych
 Rozwijanie umiejętności słuchania w oryginale (listening)
 Rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia
 Rozwijanie współpracy w parach

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń będzie:
• Pracował w grupie
• Pracował z podręcznikiem
• Odpowiadał na zadane pytania przez nauczyciela.

METODY:
• słowna
• komunikacyjna
• burza mózgów

FORMY PRACY:
• praca całą klasą
• praca w parach
• praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:
• podręcznik
• tablica, zeszyt

PRZEBIEG LEKCJI:
• Podanie tematu lekcji. Nauczyciel wskazuje cele lekcji, nacobezu.
• Rozgrzewka językowa, nauczyciel pyta uczniów jak się dzisiaj czują, jakie mają obowiązki w domu
• Nauczyciel pyta uczniów o ich przypuszczenia na temat tego co się wydarzy w kolejnej historyjce prezentującej bohaterów podręcznika
• Uczniowie słuchają nagrania tekstu, czytają na głos z podziałem na role i tłumaczą
• Uczniowie w małych grupach pracują nad ustaleniem właściwych odpowiedzi na pytania dotyczące historyjki (ćw.2 str.10) następnie prezentują swoje wypowiedzi.
• Uczniowie zapoznają się z kolejna parą zwrotów przydatnych w codziennej komunikacji, NO CHANCE!, I DON`T BELIEVE IT!, przedstawiają krótkie scenki sytuacyjne, w których mogą użyć tych zwrotów.
• Przypomnienie kiedy prawidłowo można zastosować wypowiedzi w czasach teraźniejszych Present Simple i Present Continuous.
Uczniowie stosują te zasady w praktyce, uzupełniają tekst z lukami (ćw. 4 str. 11)
• Uczniowie zapoznają się z tzw. Czasownikami statycznymi ( be, like, love, hate itp.) i w parach układają z nimi zdania.
• Podsumowanie tematu lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.