X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44551
Przesłano:

Program profilaktyki z zakresu uzależnień: Stop uzależnieniom!

PROGRAM PROFILAKTYKI Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ
„Stop – Uzależnieniom”

Program został stworzony, aby przekazać uczniom wiedzę na temat uzależnień oraz wzmocnić ich poczucie własnej wartości, podnieść świadomość możliwości reagowania w różnych sytuacjach. Założyłem, że dzięki zajęciom uczniowie będą mieli większą świadomość zagrożeń jakie niosą za sobą środki psychoaktywne i wybiorą życie wolne od narkotyków, dopalaczy i innych niedozwolonych środków. Podstawowym założeniem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia.
Cele szczegółowe programu:
1. Uświadomienie ryzyka jakie niesie za sobą eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi
2. Kształtowanie umiejętności podejmowania świadomych decyzji
3. Pogłębienie wiedzy na temat związku dojrzewania i ryzykownych zachowań
4. Pogłębienie wiedzy o narkotykach, dopalaczach – fakty i mity
5. Zwiększenie świadomości radzenia sobie ze stresem
6. Wskazanie pożytecznych form spędzania wolnego czasu
7. Wskazanie sposobów radzenia sobie z presją rówieśników
8. Uświadomienie jakie znaczenie ma używanie środków psychoaktywnych na przyszłe rodzicielstwo.
Metody i formy wykorzystane podczas realizacji programu.
Metody pracy:
Metody podajające:
- pogadanka (podanie nowych wiadomości, utrwalenie wiedzy);
- opowiadanie;
- opis.

Metody problemowe:
- dyskusja;
- mapa mentalna;
- zabawy inscenizowane;
- burza mózgów.
Metody praktyczne:
- metoda realizacji zadań – plakaty.
Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa
Wykorzystywane podczas zajęć środki dydaktyczne:
• prezentacje multimedialne;
• filmy edukacyjne;
• karty pracy – krzyżówki, rebusy, historyjki obrazkowe, zagadki tematyczne, poradnik
dla rodziców;
• rekwizyty do scenek odgrywanych przez uczniów;
• plansze z hasłami.

Tematyka do realizacji:

1. Ryzyko, decyzje, dojrzewanie
- proces podejmowania decyzji;
- kiedy warto a kiedy nie warto podejmować ryzyko;
- kto jest podatny na podejmowanie ryzyka;
- dojrzewanie a ryzyko;
- dojrzewanie a podejmowanie decyzji.

2. Mózg w okresie dojrzewania
- rola mózgu w podejmowaniu decyzji;
- uzależnienie psychiczne.
3. Narkotyki i inne środki psychoaktywne
- fakty i mity;
- prawo a narkotyki;
- przykre konsekwencje eksperymentowania i zażywania narkotyków.
4. Rozwój osobisty
- radzenie sobie ze stresem;
- czas wolny i pasje;
- presja rówieśników.
5. Świadome podejmowanie decyzji
- ćwiczenie różnych sytuacji życiowych w oparciu o zdobytą wiedzę.
6. Konsekwencje zażycia środków psychoaktywnych
- konsekwencje zdrowotne;
- konsekwencje prawne;
- konsekwencje społeczne.
7. Twój mózg a zachowania ryzykowne
- każda decyzja to ryzyko – możesz coś zyskać lub stracić;
- nauka świadomego podejmowania decyzji.
8. Gdzie szukać pomocy
- wskazanie placówek, numerów telefonów, przydatnych stron internetowych.
9. O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii – zajęcia dla rodziców.
Spodziewane efekty:
Uczeń:
1. Posiada wiadomości na temat wpływu środków psychoaktywnych na organizm człowieka.
2. Ma świadomość konsekwencji prawnych i społecznych zażywania środków psychoaktywnych.
3. Potrafi świadomie podejmować decyzje.
4. Konstruktywnie radzi sobie ze stresem.
5. Unika niepotrzebnego ryzyka.
6. Ma świadomość jak ważne są odpowiednie formy spędzania czasu wolnego.
7. Potrafi asertywnie zachować się w trudnych sytuacjach.
8. Wie jaki wpływ na przyszłe rodzicielstwo ma zażywanie środków psychoaktywnych.

Ewaluacja
• rozmowy z nauczycielami i uczniami;
• obserwacja uczniów w różnych sytuacjach zadaniowych programu;
• analiza wytworów pracy uczniów i ich zaangażowanie na zajęciach;
• analiza ankiet ewaluacyjnych po zajęciach.

W ankiecie uczniowie oceniają swą wiedzę w skali od 1 do 4,
gdzie 1 to bardzo słabo,
2 słabo,
3 dobrze,
4 bardzo dobrze.

Pytania ankietowe – jak oceniasz swą wiedzę przed zajęciami na temat:
1. ryzykownych zachowań w okresie dojrzewania,
2. jaki wpływ na mózg ma uzależnienie od środków psychoaktywnych,
3. powszechnych opinii na temat narkotyków, dopalaczy,
4. stresu, czasu wolnego, pasji – uświadomienia sobie jaki jest mój rozwój osobisty,
5. świadomego podejmowania decyzji,
6. konsekwencji zażycia środków psychoaktywnych,
7. możliwości otrzymania pomocy,
oraz te same pytania po zakończeniu zajęć.
Zaplanowane efekty dla koordynatora programu:
• opracowanie i wdrożenie programu z zakresu profilaktyki uzależnień;
• poprzez realizację programu w placówce udoskonalę własny warsztat pracy;
• odpowiednie dobranie treści programowych, aby były dostosowane do poziomu
i możliwości uczniów na różnym etapie edukacyjnym;
• dzięki różnym metodom jakie wykorzystam podczas realizacji programu udoskonalę umiejętności w zakresie projektowania działań wychowawczych.
Zaplanowane efekty dla uczniów biorących udział w programie:
• poprzez udział w programie uczniowie pogłębią swą wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień;
• będą mieli możliwość uczestniczyć w różnorodnych zajęciach aktywizujących;
• uczniowie poprzez różne działania realizowane w programie rozwiną swoją kreatywność.
Zaplanowane efekty dla rodziców uczniów biorących udział w programie:
• pogłębią swą wiedzę na temat uzależnień;
• zwiększy się świadomość że w przypadku podejrzeń o zażywanie środków psychoaktywnych przez ich dziecko, mogą zwrócić się o pomoc do specjalistów.
Podjęte działania będą miały wpływ na podniesienie jakości pracy ośrodka :
• realizując program tworze pozytywny wizerunek szkoły w środowisku, wzbogacam
i repertuar form pracy z młodzieżą przez co promuje placówkę
w oczach rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.