X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44466
Przesłano:

Uzależnienia. Scenariusz spotkania z rodzicami

Scenariusz spotkania z rodzicami uczniów klasy IV
Termin spotkania:
Osoba prowadząca:
Osoba obserwująca:
Metody: dyskusja, wykład, praca w grupach, burza mózgów.
Cele:
zapoznanie rodziców z osiągnięciami uczniów oraz udzielenie informacji o trudnościach w nauce i zachowaniu,
uświadomienie rodzicom, że problem uzależnień może bezpośrednio lub pośrednio dotknąć każde dziecko,
dostarczenie podstawowej wiedzy o środkach uzależniających,
wskazanie przyczyn, dla których dzieci sięgają po alkohol, papierosy, narkotyki czy dopalacze oraz zapoznanie rodziców z ich negatywnymi skutkami,
kształtowanie umiejętności obiektywnego spojrzenia rodziców na możliwe zagrożenia – zwrócenie uwagi na sygnały ostrzegawcze, świadczące o kontakcie z używkami,
wzbudzenie wśród rodziców chęci poszukiwania i prezentowania własnych przemyśleń, rozwiązań w temacie omawianych treści oraz kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dziecka,
zapoznanie z instytucjami wspierającymi zarówno dzieci jak i ich rodziców.

Przebieg zajęć:

1.Powitanie rodziców.
2.Przedstawienie informacji na temat dotychczasowych osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zapoznanie rodziców z pojawiającymi się trudnościami w nauce oraz z problemami wychowawczymi.
3.Edukacja rodziców „Uzależnienia i ich negatywny wpływ na funkcjonowanie młodego człowieka”:
„Burza mózgów” – nauczyciel po napisaniu na tablicy wyrazu „uzależnienia”, prosi rodziców aby wymienili wyrazy, nazwy które kojarzą im się z tym słowem. Wspólnie zostaje utworzona definicja tego zagadnienia a także wymienione zostają jego rodzaje.
Pracując w dwóch grupach, rodzice dyskutują na temat przyczyn oraz negatywnych skutków sięgania po alkohol, papierosy, narkotyki czy dopalacze. Ich zadaniem jest wymienić czynniki, które skłaniają dzieci do spróbowania oraz zagrożenia jakie wynikają z zażywania tych substancji, które negatywnie wpływają na ich poprawne funkcjonowanie. Prowadzona dyskusja podczas prezentacji materiału przygotowanego przez grupy, pozwoli na wypracowanie listy możliwych przyczyn oraz konsekwencji związanych z uzależnieniami.
Wśród prezentowanych przez nauczyciela na tablicy interaktywnej przykładów zachowań dzieci, zadaniem rodziców jest zakreślić te które ich zdaniem mogą wzbudzać podejrzenie, że coś złego się dzieje z ich dzieckiem. Wybierając zachowanie należy zastanowić się czego jest ono sygnałem, aby móc podjąć działanie i pomóc dziecku. Dodatkowo, rodzice proszeni są o podanie swoich przykładów sygnałów, które mogą świadczyć o zażywaniu substancji uzależniających. Powstałe zestawienie może zawierać: nagłe zmiany nastroju, zmiana otoczenia tj. grupy przyjaciół, izolowanie się, kłamstwa i wykręty.
Rodzice pracując w parach / grupach zastanawiają się w jaki sposób mogą ustrzec swoje dziecko przed wymienionymi uzależnieniami oraz jak są im
w stanie pomóc, jeśli będzie taka potrzeba. Wszystkie sugestie zostają zanotowane na tablicy a następnie rodzice wspólnie z wychowawcą tworzą listę pomysłów wartych zastosowania (m.in. okazywać dziecku ciepło, miłość i zrozumienie, określić jasne zasady dotyczące postawy dziecka wobec uzależnień, zwracać uwagę na to co mówi i jakie ma problemy, wzmacniać wiarę i poczucie bezpieczeństwa, poznawać środowisko dziecka, dyskretnie kontrolować miejsca w których przebywa, być dobrym przykładem a w razie potrzeby zasięgnąć porady specjalisty).
Nauczyciel przekazuje rodzicom informacje o instytucjach służących radą i pomocą w kwestiach uzależnień wśród dzieci.
Przekazane zostają rodzicom przygotowane ulotki dotyczące poruszanego tematu.
Podsumowując zagadnienie, nauczyciel prosi rodziców o dokończenie zdań:
Uzależnienie to ...
Uzależnienie powoduje ...
Uzależnieni są ...
Nie warto sięgać po używki bo ...
4.Omówienie najważniejszych wydarzeń w szkole.
5.Sprawy różne.
6.Skierowanie rodziców do nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
7.Rozmowy indywidualne z rodzicami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.