X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44433
Przesłano:

Lekka atletyka - Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej sposobem dolnym

PLAN METODYCZNY LEKCJI
W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM

Klasa: VII

TEMAT: Lekka Atletyka – Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej sposobem dolnym.

Miejsce – bieżnia lekkoatletyczna
Liczba ćwiczących – 18
Czas – 45 min.
Przybory i przyrządy – pałeczki sztafetowe, pachołki, stoper, taśma miernicza

Zadania szczegółowe w zakresie:

Sprawności motorycznej Uczeń:
- kształtuje szybkość biegową
- umie rozwijać coraz większą szybkość na dystansie
- rozwinie koordynację ruchową ramion i nóg

Umiejętności Uczeń:
- umie szybko przyjmować pałeczkę sztafetową prawą i lewą ręką
- potrafi prawidłowo trzymać pałeczkę sztafetową
- umie podawać pałeczkę sztafetową sposobem dolnym

Wiadomości Uczeń:
- zna technikę przekazywania pałeczki sztafetowej sposobem dolnym
- zna zasady bezpieczeństwa podczas przekazywania pałeczki
- wie jakie są sposoby przekazywania pałeczki

Usamodzielnieniń Uczeń:
- aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych
- potrafi sprawnie współdziałać z partnerem
- potrafi wyznaczyć strefy zmian
- dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów

Formy realizacji zadań
- ścisła
- naśladowcza
- zabawowa

Formy organizacji pracy z uczniami
- podział uczniów na pary, grupy
- frontalna i indywidualna

Tok lekcji Czynności ucznia, Czynności nauczyciela, Czas Metody Docelowe Zadania

Część wstępna

Czynności organizacyjno-porządkowe.

Nauczyciel
- Przeprowadza zbiórkę, sprawdza gotowość do lekcji
- Podaje zadania i temat zajęć
- Wyjaśnia wpływ rozgrzewki na organizm człowieka
- Motywuje uczniów do aktywnego udziału
- Zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń
- Przeprowadza zabawę ożywiającą: objaśnia zasady, czuwa nad bezpieczeństwem,
- wyznacza berka.

Uczeń:
- Zapozna się z zadaniami lekcji
- Nabiera pozytywnej motywacji do udziału w lekcji
- Ustawia się na zbiórce, słucha informacji nauczyciela
- Przygotowuje się do świadomego i aktywnego udziału w lekcji

Zabawa ożywiająca

„Berek żuraw”
Wszyscy ustawieni w luźnej gromadzie, z której wybrany zostaje berek. Goni on pozostałe osoby starając się je dotknąć. Aby się uchronić przed dotknięciem należy stanąć na jednej nodze i chwycić się za nos.

Pogadanka, Zabawowa klasyczna

Część główna A

Rozgrzewka psycho - motoryczna

Nauczyciel:
- Przygotowuje uczniów do głównego zadania lekcji
- Pokazuje i objaśnia ćwiczenia
- Nadzoruje właściwe wykonanie i dokładność ćwiczeń
- Wybiera ćwiczenia tak by wszechstronnie rozgrzały wszystkie partie mięśni

Uczeń
- Pobudzi i przygotuje organizm do wysiłku

Trucht dookoła boiska.
Ćwiczenia ramion w truchcie:
- krążenia ramion w przód i w tył
- naprzemienne krążenia ramion
- odmachy ramion w tył
Ćwiczenia tułowia:
- skłony w przód
- skrętoskłony do P i L nogi
- skłony w tył
- krążenia tułowia
- wymach nóg w przód
- krążenie kolan do wewnątrz i na zewnątrz
- skłony w prawo i lewo
- przysiady
- podskoki w przód i tył
- podskoki w P i L
- skłon głowy w przód i w tył
- skłon głowy w P i L
- krążenie nadgarstkami i stopami
Ćwiczenia szybkościowe i skocznościowe:
- skipy A, B, C, D
- wieloskoki jednonóż
- wieloskoki zmienne
- przebieżki i przyspieszenia

Naśladowcza ścisła

Część główna B

Nauczyciel:
- Dzieli grupę na pary
- Omawia warunki bezpieczeństwa podczas ćwiczeń
- Wyjaśnia i pokazuje prawidłowe trzymanie i chwyt pałeczki
- Pokazuje prawidłowy sposób przekazywania pałeczki sztafetowej od dołu
- Poleca wykonanie ćwiczeń
- Czuwa nad prawidłowością i bezpieczeństwem wykonywania ćwiczeń
- Koryguje błędy wykonania.
- Pokazuje sposób wyznaczenia strefy zmian i oznaczenie znaku kontrolnego.

Nauka podań i przyjęć pałeczki sztafetowej sposobem dolnym
Nauka przekazywania pałeczki w strefie zmian

1.Przekazywanie pałeczki w miejscu sposobem od dołu.
2.Przekazywanie pałeczki w czwórkach w miejscu na sygnał prowadzącego „hop”.
3.Przekazywanie pałeczki w dwójkach w truchcie i wolnym biegu.
4.Przekazywanie pałeczki z prawej do lewej ręki w parach w miejscu i w truchcie. Ustawienie w kole w grupach 6-osobowych:
- przekazanie pałeczki w marszu z prawej do lewej ręki i na odwrót.
- ćwiczenie j.w. w truchcie
5.Zaznajomienie uczniów ze strefą zmian oraz miejscem odbierającego pałeczkę.
6.Wyznaczenie strefy zmian z oznaczeniem znaku kontrolnego
7.Ćwiczenie dobiegu do strefy zmian i prawidłowego wykonania zmiany pałeczki sztafetowej.

Zadaniowa ścisła

Część końcowa

Nauczyciel:
- Podaje zasady zabawy, wybiera osobę która odgaduje kto zmienił miejsce
- Koryguje błędne wykonanie pozycji korekcyjnej uczniów w siadzie skrzyżnym
- Organizuje zbiórkę
- Oceni i podsumuje pracę uczniów na lekcji
- Omawia zrealizowanie celów na zajęciach
- Poleca sprzątnięcie przyborów używanych na zajęciach

Uczeń:
- Uspokoi organizm po wysiłku.
- Wykonuje ćwiczenia uspokajające i oddechowe.
- Ocenia poziom własnych umiejętności
- Ustawia się na zbiórce.
- Przeanalizuje braki własnych umiejętności, zbiera przyrządy i przybory używane na zajęciach.
Zabawa o charakterze uspokajającym.

„Kto zmienił miejsce”
Wszyscy uczniowie na obwodzie koła wykonują siad skrzyżny o plecach wyprostowanych. Wyznaczona osoba przygląda się uważnie siedzącym poczym odwraca się tyłem do grupy tak by nic nie widzieć. Tymczasem trzy osoby zamieniają się miejscami. Zadaniem wyznaczonej osoby jest odgadnięcie kto zmienił miejsce i gdzie siedział poprzednio.

Zabawowa klasyczna, Pogadanka

Podstawa programowa:
- wskazuje korzyści wynikające z aktywności fizycznej w terenie
- wykonuje przekazanie pałeczki w biegu sztafetowym
- omawia zmiany zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.