X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44300
Przesłano:

Kwiaty - organy służące do rozmnażania płciowego u roślin nasiennych

Konspekt do lekcji biologii
Klasa V szkoły podstawowej

Temat: Kwiaty- organy służące do rozmnażania płciowego u roślin nasiennych

Cele lekcji:
Wiadomości:
-uczeń wskazuje kwiat jako organ służący do rozmnażania płciowego roślin nasiennych
-uczeń wskazuje elementy budowy kwiatów roślin okrytonasiennych i opisuje funkcje jego elementów
-uczeń rozróżnia kwiaty roślin wiatropylnych i owadopylnych, wymienia ich cechy charakterystyczne będące przystosowaniem do określonego typu zapylenia
Umiejętności:
-uczeń dokonuje obserwacji kwiatów
-uczeń dokonuje obserwacji mikroskopowej pyłku
Pomoce dydaktyczne: lupy, okazy kwiatów owadopylnych- lub ich schematy, preparaty trwałe pyłku, mikroskopy, karta pracy,
Metody nauczania: podająca, pogadanka, wizualizacja, praca w parach
Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca: Czynności organizacyjne. Nauczyciel rozdaje uczniom okazy roślin. Prosi o wskazanie i nazwanie organów roślinnych. Uczniowie na podstawie okazów roślin wskazują kwiat, łodygę, liście i korzeń.
Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że tematem lekcji będzie kwiat.
Faza realizacyjna: Nauczyciel wyjaśnia czym jest kwitnienie, rozdaje uczniom okazy kwiatów oraz lupy. Nauczyciel wskazuje i omawia funkcje poszczególnych elementów i ich znaczenie w cyklu rozwojowym kwiatów okrytonasiennych.
Uczniowie w parach dokonują obserwacji okazów kwiatów lub ich schematów. Uczniowie za pomocą lupy dokonują obserwacji wybranych elementów budowy kwiatów, a następnie przeprowadzają obserwacje mikroskopową preparatów trwałych pyłku roślin.
Uczniowie wykonują zadania 1 i 2 z karty pracy.
Nauczyciel omawia cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych. Zwraca szczególną uwagę na takie pojęcia jak zapylenie, zapłodnienie, Omawia mechanizm podwójnego zapłodnienia u roślin okrytonasiennych.
Na podstawie zdjęć, zasuszonych okazów czy schematów uczniowie wymieniają przystosowania w budowie kwiatów do wiatropylności i owadopylności.
Uczniowie wykonują zadanie 3 z karty pracy.
Uczniowie rozwiązują krzyżówkę.
Faza podsumowująca
Nauczyciel wybranym uczniom podaje „paseczki” do losowania. Wybrani uczniowie głośno odczytują podaną informację i odpowiadają na pytania. Nauczyciel czuwa nad poprawnością wypowiedzi.

„Paseczki” do podsumowania
Oceń prawdziwość zdania: Większość traw należy do roślin wiatropylnych.
Co to jest zapylenie?
Wymień przystosowania róży do owadopylności.
Oceń prawdziwość zdania: Pręcik jest organem męskim w którym powstaje komórka jajowa
W zdaniu napisanym przez pewnego ucznia pojawił się błąd, wskaż go i dokonaj korekty: W pręciku w zalążku powstaje komórka jajowa
Wymień przystosowania traw do wiatropylności.
Wymień elementy budujące pręcik.
Wymień elementy budujące słupek.
Co to jest łagiewka pyłkowa, określ jej rolę w procesie zapłodnienia

Karta pracy,
zadanie 1
Dokonaj obserwacji otrzymanego kwiatu lilii, wskaż pręcik, słupek, dno kwiatowe i okwiat. Wykonaj schemat w zeszycie.
Zadanie 2.
Połącz elementy budowy kwiatów z ich funkcjami:
1.Pręcik a.Barwne, wabią owady zapylające
2.Słupek b.Żeński organ rozrodczy
3.Dno kwiatowe c.Męski organ rozrodczy
4.Płatki korony d.Utrzymuje elementy budowy kwiatu
Zadanie 3
Przeprowadź obserwację kwiatów, schematów, zasuszonych okazów. Określ które kwiaty są wiatropylne, a które owadopylne. Wypisz cechy tych kwiatów.
Zadanie 4 Ułóż pytania do krzyżówki, która zawiera następujące terminy:
a) okwiat
b) trawy
c) kwitnienie
d) zapylenie
e) nitka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.