X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44298
Przesłano:

Podsumowanie cyklu zajęć dotyczących "Akademii Pana Kleksa". Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy IV

Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy IV
Temat: Opuszczamy Akademię Pana Kleksa – podsumowanie pracy z lekturą.
Czas trwania: 45 min.
Cel główny: utrwalenie wiadomości oraz umiejętności nabytych podczas pracy z książką Jana Brzechwy „Akademia pana Kleksa”.
Cele szczegółowe:
- utrwalenie znajomości lektury (świata przedstawionego, bohaterów, wydarzeń),
- kształcenie umiejętności pisania planu wydarzeń,
- kształcenie umiejętności głośnego wypowiadania się na temat lektury,
- zmotywowanie uczniów do współpracy w ramach grupy.
Metody:
zagadka językowa, burza mózgów, pogadanka heurystyczna, ćwiczenia praktyczne.
Formy pracy:
indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne:
egzemplarze lektury, kserokopie z zagadką, pytania przygotowane przez nauczyciela, kartonowe „piegi”.

Tok lekcji:
a) cześć wprowadzająca

1. Sprawdzenie obecności i zapisanie tematu lekcji.
2. Przygotowanie klasy do lekcji – usadzenie uczniów według podziału na grupy dokonanego na poprzedniej lekcji (uczniowie losowali po jednym kartonowym piegu w czterech kolorach, powstały cztery grupy).
3. Przedstawienie uczniom celu lekcji i zasad zabawy - uczniowie grupowo i indywidualnie wykonują zadania, za które otrzymują kartonowe „piegi”; wygrywa grupa, która pod koniec lekcji będzie miała ich najwięcej.

b) część główna

4. Rozdanie grupom zagadki językowej napisanej językiem szpaka Mateusza (-> Załącznik 1). Prośba o uzupełnienie brakujących w niej elementów. Grupa, która będzie najszybsza, otrzymuje 4 piegi, kolejne – 3, 2, 1.
5. Polecenie grupowego napisania planu wydarzeń wyprawy Adasia do Psiego Raju (zadaniem domowym było przypomnienie sobie treści rozdziału, plan wydarzeń klasa uczyła się pisać podczas pracy z lekturą). Grupa, która wykona polecenie najszybciej i poprawnie, otrzymuje 4 piegi, kolejne -3, 2, 1. W przypadku błędów w planie proszę o poprawę.
6. Prośba o wyznaczenie przez grupę uczniów, którzy będą odpowiadać w imieniu grupy na zadane kolejno przez nauczyciela pytanie (trzy kolejki pytań -> Załącznik 2) – za każdą poprawną odpowiedź grupa otrzymuje piega.

c) część podsumowująca
9. Policzenie przez grupy ilości piegów zdobytych podczas rywalizacji i wystawienie ocen – nagrodzenie uczniów pozytywnymi ocenami.
10. Samoocena uczniów – napisanie zdania podsumowującego będącego odpowiedzią na pytanie: Czego nauczyłem/-am się na dzisiejszej lekcji?

Załącznik 1.
Odszyfrujcie wiadomość w języku Mateusza.

_to __erwszy ___zumie,
_ _o __taj __odzi,
__go _uż ___długo
_an __leks __nagrodzi.
_o _o _est _zyk
___aka _ateusza!
_to _ię _o __uczy,
_en _o ___odu _usza!

Załącznik 2.
1. Wymień bohaterów i pierwszo- i drugoplanowych „Akademii pana Kleksa”.
2. Opowiedz o jednej z niezwykłych lekcji, które odbywały się w szkole.
3. Jak wyglądała Akademia? Opisz ją w kilku zdaniach.
4. Opowiedz w kilku zdaniach o tym, w jaki sposób Mateusz stał się szpakiem.
5. Jak wyglądał pan Kleks?
6. Opowiedz o typowym dniu w Akademii.
7. Kim był Filip Golarz i co łączyło go z panem Ambrożym?
8. Kim był Alojzy i skąd wziął się w Akademii?
9. Kto to jest narrator i kto nim jest w „Akademii pana Kleksa”?
10. Czym pan Kleks różnił się od zwyczajnych nauczycieli?
11. Co jadało się w tej niezwykłej szkole?
12. Dlaczego bajka o akademii musiała się skończyć?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.