X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44271
Przesłano:
Dział: Języki obce

Obwód i pole prostokąta - konspekt lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi krytycznego myślenia i CLIL

„Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego” Jean Duverger

Temat: Obwód i pole prostokąta – konspekt lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi krytycznego myślenia i CLIL

Cele :
rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów i porozumiewania się w języku obcym .
stosowanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin edukacji szkolnej oraz praktyki życia codziennego.

Przebieg lekcji:
1. Nauczyciel przypomina słownictwo dotyczące wybranych zagadnień z matematyki przy pomocy przygotowanych przez siebie fiszek np. prostokąt, obwód, wysokość, długość, szerokość , wzór na obwód prostokąta, wzór na pole prostokąta. Uczniowie dostają także kartę z przelicznikiem miar angielskich.
2. Dzieli uczniów na grupy 2 osobowe.
3. Praca metodą grup zadaniowych. Uczniowie losują ( lub zostają im przydzielone zgodnie z umiejętnościami) zadania przygotowane przez nauczyciela. Następnie rozwiązują zadania przy wykorzystaniu gałązki logicznej* lub swojego własnego sposobu. Jeśli zajdzie potrzeba w trakcie rozwiązywania zadań przypomina uczniom, daje wskazówki w języku angielskim jak je rozwiązać. Po rozwiązaniu zadań nauczyciel sprawdza i przy użyciu wizualizera wyświetla na tablicy interaktywnej rozwiązane zadanie a lider grupy przedstawia swoje rozwiązanie reszcie klasy.
* Polecam aby uczniowie rozwiązywali zadania używając gałązki logicznej- jednego z narzędzi krytycznego myślenia. To rewelacyjne narzędzie, dzięki któremu dzieci łatwiej rozumieją treści i zasady naukowe w tym matematyczne. Narzędzia krytycznego myślenia pomagają budować wiedzę ucznia w samodzielny sposób. Widać cały proces myślenia ucznia i dochodzenia do wniosku. Nauczyciel pełni rolę obserwatora a w razie potrzeby służy pomocą.
Słownictwo:
prostokąt- rectangle wysokość – height długość - length, szerokość -width
pole powierzchni -area , obwód- perimeter wzór na obwód prostokąta P= 2w+2l where P is the perimeter l is the length, w is the width.
wzór na pole prostokąta, A = L x W where A is the area, L is the length, W is the width, and x means multiply.

Przelicznik miar angielskich - długość
1 cal (inch lub in) to 2,54 cm.
1 stopa (foot lub ft) to 12 cali, czyli 30,48 cm.
1 jard (yard lub yd) to 3 stopy lub 91,4 cm.
1 mila angielska to 1760 jardów, czyli 1,6 km.
Zadania :
Poziom 1
Zadanie 1. A rectangular kitchen is 5 meters wide and 7 meters long. What is it perimeter?
Zadanie 2. A rectangular dining room is 6 meters wide and 7 meters long. What is it perimeter?
Poziom 2
Zadanie 3. The rug has an area of 15 square meters. The width of the rug is 3 meters. What is the length of the rug?
Zadanie 4 The carpet has an area of 30 square meters. The width of the rug is 5 meters. What is the length of the carpet?
Poziom 3
zadanie 5 The picture has an area of 90 square centimeters. The height of the picture is 10 centimeters. What is the width of the picture?
Zadanie 6 The photo has an area of 80 square centimeters. The height of the photo is 10 centimeters. What is the width of the photo?
Poziom 4
Zadanie 7.
The length of the rectangle is 4 times the width. Its width is 5 centimeters. What is the area of ​​the rectangle in square centimeters?
Zadanie 8.
The length of the rectangle is 5 times the width. Its width is 4 centimeters. What is the area of ​​the rectangle in square centimeters?
Poziom 5
Zadanie 9
A rectangle has a perimeter of 80 inches. It is 3 times as long as a wide. What is the area of the rectangle in square inches?
Zadanie 10
A rectangle has a perimeter of 80 inches. It is 4 times as long as a wide. What is the area of the rectangle in square inches?
Poziom 6
Zadanie 11 Kate is getting ready to plant her rose garden. She wants to plant two roses per square metres of garden. If her rectangular garden is enclosed by 48 metres of fencing, and the length of the fence is twice as long as its width, how many roses will Kate plant? Also find the cost of roses at the rate of 2 $ per rose.
Zadanie 12
A floor of the room 6m long and 5m wide is to be covered by square tiles. If each tile is 0.5 m find the number of tile required to cover the floor. Find the cost of tilling at the rate of 5$ per tile.
Klucz odpowiedzi :
zad. 1 Prostokątna kuchnia ma 5 metrów szerokości i 7 metrów długości. Jaki jest jej obwód?
- 24m
zad. 2 Prostokątna jadalnia ma 6 metrów szerokości i 7 metrów długości. Jaki jest jej obwód?
– 26m
zad. 3 Dywan ma powierzchnię 15 metrów kwadratowych. Szerokość dywanu wynosi 3 metry. Jaka jest długość dywanu?
– 5m
zad.4 Dywan ma powierzchnię 30 metrów kwadratowych. Szerokość dywanu wynosi 5 metrów. Jaka jest długość dywanu?
6m
zad.5 Obraz ma powierzchnię 90 centymetrów kwadratowych. Wysokość obrazu wynosi 10 centymetrów. Jaka jest szerokość obrazu?
-9 cm
zad 6. Zdjęcie ma powierzchnię 80 centymetrów kwadratowych. Wysokość zdjęcia wynosi 10 centymetrów. Jaka jest szerokość zdjęcia?
-8 cm
zad 7. Długość prostokąta jest 4 razy większa niż szerokość. Jego szerokość wynosi 5 centymetrów. Jaka jest powierzchnia prostokąta w centymetrach kwadratowych?
-100 cm²
zad.8 Długość prostokąta jest 5 razy większa niż szerokość. Jego szerokość wynosi 4 centymetry. Jaka jest powierzchnia prostokąta w centymetrach kwadratowych?
-80 cm²
zad. 9
Prostokąt ma obwód 80 cali. Jest 3 razy dłuższy niż szeroki. Jaka jest powierzchnia prostokąta w calach kwadratowych?
-300 in²
zad. 10
Prostokąt ma obwód 80 cali. Jest 4 razy dłuższy niż szeroki. Jaka jest powierzchnia prostokąta w calach kwadratowych?
- 256 in²
Poziom 6
zad. 11 Kate przygotowuje się do sadzenia swojego ogrodu różanego. Chce posadzić dwie róże na metr kwadratowy ogrodu. Jeśli jej prostokątny ogród jest otoczony 48 metrami ogrodzenia, a długość ogrodzenia jest dwa razy większa niż szerokość, ile róż zasadzi Kate? Oblicz także koszt róż, według stawki 2 $ za różę.
A= 128m² , 256 róż , koszt 512 $
Zad 12.
Podłoga pomieszczenia o długości 6 m i szerokości 5 m ma być pokryta kwadratowymi płytkami. Jeśli każda płytka ma 0,5 m, znajdź liczbę płytek potrzebną do pokrycia podłogi. Oblicz koszt płytek według stawki 5 $ za płytkę.
A = 30 m² to Liczba płytek 120, koszt płytek 600$

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.