X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4424
Przesłano:

Mnożenie i dzielenie liczb naturalnych przez 10, 100, 1000 - scenariusz lekcji matematyki w klasie IV

(Podręcznik „Matematyka wokół nas”)

Prowadzący: Emilia Szymanek

Czas: 1 jednostka lekcyjna
Cele lekcji:

Uczeń:
- Zna zasadę mnożenia i dzielenia liczb przez 10, 100, 1000.
- Mnoży i dzieli liczby przez 10, 100 i 1000.
- Przypomina jednostki masy i potrafi je zamieniać.
- Potrafi pracować w grupie.
Pomoce:
- Podręcznik do matematyki
- Zeszyt ćwiczeń
- Kolorowa kreda
- Kalkulator
Metody pracy:
- Ćwiczenia, pogadanka.
Formy pracy:
- Praca z całą klasą
- Praca indywidualna
- Praca w grupach

Przebieg lekcji:

1. Powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności i pracy domowej.

2. Przedstawienie tematu lekcji i podanie celu lekcji.

3. Wprowadzenie do tematu lekcji:
· Ania kupiła 2 książki po 10 zł. Ile zapłaciła za książki?
· Obliczmy iloczyny – uczniowie liczą na kalkulatorach
12 · 10 = 120 do liczby 12 dopisujemy jedno zero
100 · 189 = 18900 do liczby 189 dopisujemy dwa zera
1000 · 33 = 33000 do liczby 33 dopisujemy trzy zera
· Obliczmy ilorazy – uczniowie liczą na kalkulatorach
300 : 10 = 30 opuszczamy jedno zero
500 : 100 = 5 opuszczamy dwa zera
805000 : 1000 = 805 opuszczamy trzy zera
Uczniowie sami formułują zasady mnożenia i dzielenia prze 10, 100, 1000.

4. Realizacja tematu.
Rozwiązywanie zadań:
ZAD. 1
Oblicz iloczyny (uczniowie pracują w 2-osobowych grupach, trzy pierwsze grupy zdobędą naklejki matematyczne):
a) 7 · 10 b) 107 · 10 c) 3 · 100
d) 203 · 100 e) 6 · 1000 f) 600·1000
ZAD. 2
Oblicz ilorazy (uczniowie pracują w 2-osobowych grupach, trzy pierwsze grupy zdobędą naklejki matematyczne)
a) 50 : 10 b) 1400 : 100 c)10000 : 100
d) 805000 : 1000 e) 2050 : 10
ZAD. 3
Uzupełnij brakujące luki (praca samodzielna, trzy pierwsze osoby zdobędą plusa)
a) 17 · 10 = b) 23 · = 2300 c) · 1000 = 306000 d) 65000 : = 650
e) : 10 = 25 f) 8000 : 1000 = g) 95 000: = 95
ZAD. 4
Zamień kwintale na kilogramy: 3q, 12q, 25q.
Wskazówka: 1 kwintal (1q), 1q = 100 kg
ZAD.5
Pociąg towarowy ma 30 wagonów z węglem, po 5 ton węgla w każdym z nich. Ile kilogramów węgla pojedzie tym pociągiem?
Wskazówka: 1 tona = 1000 kg
ZAD. 5
Samochodami przewożono ziemniaki w workach po 100 kg. Pięć samochodów przewoziło po 12 worków, a trzy po 18 worków. Ile ziemniaków przewieziono wszystkimi samochodami?

5. Podsumowanie lekcji.
Po rozwiązaniu wszystkich zadań nauczyciel podsumowuje lekcje, rozmawiając z dziećmi na temat: Co się nam udało a co nie? Które zadanie było najłatwiejsze, które najtrudniejsze? Rozwiązanie którego zadania zabrało nam najwięcej czasu?

6. Zadanie pracy domowej
Zeszyt ćwiczeń – ćw. 1, 2, 3, 4, 5 strona 20 - 21

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.