X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44235
Przesłano:

Moje hobby, moje pasje. Scenariusz godziny wychowawczej

Temat:Moje hobby,moje pasje.

Cele ogólne lekcji:
1)Rozwijanie zainteresowań i pasji.
2)Wskazanie bezpiecznych i pożytecznych form spędzania wolnego czasu.
3)Wzbogacenie słownictwa.

Cele operacyjne:
Uczeń:
-określa pojęcia:hobby,pasja,konik,hobbysta,
-opowiada o swoim hobby,
-potrafi uzasadnić, co daje ludziom hobby,
-zna przykłady "dobrych pasji" i "złych pasji" oraz podaje ich wpływ na życie człowieka,
-zna różne formy aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

Formy pracy: Indywidualna i grupowa.
Metody i środki dydaktyczne:(krótki filmik o hobby i jego definicja),wypowiedzi uczniów na temat ich hobby, pogadanka.

Pomoce dydaktyczne:kolorowy brystol w formacie A 2,kolorowe karteczki samoprzylepne.

Przebieg lekcji:
I.Część wstępna: Czynności organizacyjno-porządkowe:
-powitanie
-sprawdzenie listy obecności,
-omówienie bieżących spraw klasowych,
-zapoznanie z tematem lekcji.

II.Część właściwa:

1.Wprowadzenie w tematykę zajęć-rozmowa kierowana na temat:próby określenia przez uczniów definicji:hobby,pasja,konik,hobbysta.
Po wypowiedziach uczniów nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej definicje:

hobby ( pot. konik,pasja)-zainteresowanie,zamiłowanie do czegoś,czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków.Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie,doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie.Głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby.
hobbysta-ktoś mający szczególne zamiłowanie do czegoś, amator, pasjonata.

2)Nauczyciel wyświetla krótki filmik o hobby pewnego chłopaka(https://www.wykop.pl/link/4225911/krótki-filmik-o-hobby)

3)Nauczyciel pyta uczniów:Czy wy macie jakies hobby?Czym się interesujecie?Chętni uczniowie wypowiadają się głośno.
4)Nauczyciel prosi o zapisanie przez uczniów swoich zainteresowań na małych karteczkach.Uczniowie przyklejają je na brystolu, który wisi na tablicy.
5)Nauczyciel zadaje pytania:Jakie ludzie maja pasje?Podajcie przykłady.Jakie emocje i uczucia im towarzyszą wtedy?Po co ludziom hobby? W jakich trudnych sytuacjach hobby wam pomaga?Czy jest dla was ważne?Dlaczego?Jak można rozwijać swoje hobby?
6)Praca w grupach: nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy.Każda z grup wyznacza swojego lidera.Grupy mają wypisać na kartkach powody, dla których warto mieć hobby.

Możliwe odpowiedzi uczniów:
-aktywny i ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu,
-relaks,
-zastrzyk energii,
-zabicie rutyny,
-pozwala odkryć zdolności, których jeszcze nie znaliśmy,
-redukuje stres,
-motywacja do różnych działań,
-sposób na odcięcie się od internetu i telefonu,
-zaspakaja potrzebę relacji z innymi ludźmi,
-pozytywnie wpływa na nasze zdrowie,
-zwiększa zaangażowanie,koncentrację,wydajność,
-wpływa pozytywnie na naszą kreatywność,
-nadaje życiu sens(jest sposobem na walkę z depresją),
-pomaga nawiązać ciekawe znajomości.

7)Prezentacja wyników:Liderzy odczytują, co ich grupy wypisały na karteczkach.
8)Nauczyciel kieruje rozmowę na temat "dobrych pasji" i "złych pasji".
Pyta uczniów, czy potrafią wymienić przykłady negatywnych zainteresowań.
Przykładowe odpowiedzi uczniów:
-zbyt długie oglądanie telewizji,
-za dużo gier komputerowych,
-za dużo korzystania z internetu,
-niechęć do nauki,
9)Nauczyciel pyta:Jakie mogą być skutki/zagrożenia "złych pasji"?
Możliwe odpowiedzi:
-uzależnienie od internetu, gier komputerowych,telewizji
-uzależnienie od narkotykow,alkoholu,dopalaczy,
-lenistwo,stany depresyjne.
-brak przyjaciół.
10)Jakimi "dobrymi pasjami" możemy je zastąpić?Podajcie przykłady.
III.Podsumowanie:
Streszczenie tematu przez chętnych uczniów.Umieszczenie plakatu z tablicy (z karteczkami)na klasowej gazetce.
IV.Ewaluacja zajęć-Uczniowie odpowiadają na pytanie:(ustnie):Czego dowiedziałem się na dzisiejszej lekcji?Czego nowego się nauczyłem?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.