X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44106
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej

Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno-wychowawczej
Klasa: 4
Opis zadań realizowanych z uczniem na zajęciach:
Chłopiec systematycznie uczestniczył w zajęciach edukacyjnych. Uczeń kontaktowy, chętnie wykonuje ćwiczenia podczas lekcji, angażuje się w stawiane przed nim sytuacje problemowe. Chętnie pracuje w parze lub grupie, choć nie zawsze chce przestrzegać narzuconych reguł pracy. Pragnie narzucać swoje zdanie kolegom i koleżankom. Lubi uczestniczyć w grach edukacyjnych, lecz bardzo ciężko znosi porażki i przegrane.
Podczas pracy na lekcji, jeżeli napotyka na zadanie, w którym musi przeczytać dłuższy tekst, szybko się zniechęca do wykonania zadania. Lepiej radzi sobie gdy dzieli się mu tekst na kawałki, a polecenia na krótsze, bardziej zrozumiałe fragmenty. Często dopytuje, parafrazuje. W czasie lekcji bywa mało samodzielny, oczekuje pomocy nauczyciela. Sprawdziany wiadomości wykonuje szybko, powierzchownie, bez zainteresowania. Z rozwiązywaniem testów, schematów, zadań radzi sobie przeciętnie. Motywowany i wspomagany przez nauczyciela chętniej pracuje.
Chociaż posiada wiedzę na temat uczuć, emocji, jednak często zdarza mu się reagować nieadekwatnie do sytuacji. Jest mało krytyczny wobec samego siebie, nie dostrzega związku pomiędzy swoim zachowaniem a reakcjami rówieśników. Narzuca swoje zasady, prezentuje postawę wymuszającą. Ma trudności z dostosowaniem się do nowych sytuacji i hamowaniem emocji. Jeśli sprawy nie idą po jego myśli, szybko wpada w złość, bywa impulsywny. Często używa przemocy fizycznej, zarówno w stosunku do rówieśników, jak i osób dorosłych (w tym matki) - bije, kopie, gryzie. Nie stroni również od używania wulgaryzmów, przezwisk. W chwili napadu agresji bardzo trudno jest go wyciszyć i uspokoić.
Przez cały rok szkolny uczeń uczęszczał na zajęcia:
• rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo, w których chętnie uczestniczył i wykonywał wszystkie polecenia nauczyciela. Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
• korekcyjno - kompensacyjne w wymiarze 1 godziny tygodniowo, podczas których usprawniane były funkcje psychomotoryczne (grafomotoryka, koncentracja uwagi, spostrzeganie, pamięć);
• logopedyczne w wymiarze 1 godziny tygodniowo, podczas których korygowane były błędy w wymowie, doskonalona była technika czytania i wzbogacane słownictwo;
• TUS - treningu umiejętności społecznych w wymiarze 1 godziny tygodniowo, podczas których uczeń wykonywał ćwiczenia sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach, rozpoznawał emocje osób przedstawionych na ilustracjach oraz identyfikował własne emocje, a także dowiedział się jakie są sposoby odreagowania napięć i emocji oraz ćwiczył umiejętności radzenia sobie ze złością.
Wnioski do dalszej pracy:
1. Rozwijanie umiejętności społecznych.
2. Stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia.
3. Usprawnianie koncentracji i trwałości uwagi.
4. Wzmocnienia pozytywne, motywowanie do pracy, ćwiczenia pobudzające do aktywności własnej.
5. Kierowanie komunikatów w sposób krótki i jednoznaczny.
6. Konsekwentne egzekwowanie wymagań.
7. Kształtowanie adekwatnej samooceny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.