X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44065
Przesłano:

Sąd na Ebenezerem Scrooge'm

Temat: Sąd nad Ebenezerem Scrooge’em.
Prowadząca: Katarzyna Pękosz
Czas: 2 jednostki lekcyjne
Cele lekcji:
a) Wiadomości
Uczeń:
• zna treść utworu K. Dickensa Opowieść wigilijna,
• zna słownictwo służce argumentacji
b) Umiejętności
Uczeń:
• potrafi odnaleźć w życiu analizowanych bohaterów literackich źródła ich winy oraz określić kary, jakie ponieśli za swe czyny,
• potrafi określić, w jaki sposób kary wpłynęły na dalsze życie bohaterów literackich,
• potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy,
• rozwija sprawność umysłową, kreatywność, przełamuje opory przed przedstawieniem własnych pomysłów,
• potrafi zredagować mowę obronną i oskarżycielską dla wybranego bohatera literackiego.
Metoda i forma pracy
praca w grupach, drama, metoda skojarzeń, burza mózgów, dyskusja
Środki dydaktyczne
załączniki, tekst literacki
Przebieg lekcji
a) Faza przygotowawcza
Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Następnie uczniowie zapisują na tablicy zadanie:
Jaka może być wina i jaka może być kara?
Określenie winy Scrooge’a

b) Faza realizacyjna

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy:
1. grupa sędziów
2. grupa oskrżycieli
3. grupa obrońców
4. grupa świadków (E. Scrooge, Fred, Robert Cratchit, Bella).

Każda grupa wybiera lidera, sprawozdawcę i sekretarza.

Nauczyciel krótko przypomina lub odczytuje zasady pracy w grupie, przypomina o rolach poszczególnych osób w grupie.

Grupy wypełniają zadania. Prezentacja wyników prac w grupach w formie spontanicznej inscenizacji (gry dramowej) przedstawiającej salę sądową.
c) Faza podsumowująca

CO ZROBIŁ, ŻE UZNANO GO ZA WINNEGO?
JAKĄ PONIÓSŁ KARĘ?
JAK KARA WPŁYNĘŁA NA JEGO ŻYCIE?

Uczniowie zastanawiają się, czy są takie winy, których nie da się wybaczyć?
Na pozytywną zmianę nigdy nie jest za późno!

d) Zadanie domowe (do wyboru)

Znajdź przykłady (literackie, historyczne lub z życia codziennego), które doświadczyły „pozytywnej zmiany”.
Jak rozumiesz fragment z piosenki S. Soyki: “aby żyć, siebie samego trzeba dać”? Swoją wypowiedź rozwiń do 5-7 zdań.
Napisz list do siebie, w którym podejmiesz decyzję o własnej „pozytywnej zmianie”.
Bibliografia
Dickens K., Opowieść wigilijna, Greg, Kraków, 2001.

:

Załączniki

Wskazówki dla uczniów

1. Piszcie teksty w 1 os. liczby pojedynczej.
2. Wasze pomysły muszą nawiązywać do tekstu i realnych przewinień bohatera.
3. Pamiętaj o słownictwie typu: „Wysoki Sadzie”, „Ławo Przysięgłych”.
4. Ułóż mowę końcową, w której będziecie się odwoływać do sumień zebranych.

OSKARŻYCIELE!

Waszym zadaniem jest przygotowanie mowy oskarżycielskiej

Wysoki Sądzie!
Na podstawie artykułu 321 paragrafu 4 i artykułu 123 paragrafu 2 kodeksu karnego oskarżam Ebenezer Scrooge’a urodzonego 7 lutego 1812 roku w Londynie o zniewagę świąt Bożego Narodzenia, skąpstwo i stwarzanie złych warunków w pracy.

Pragnę poprzeć swoje stanowisko następującymi dowodami:
Po pierwsze........................................

Po drugie........................................

Następnym argumentem potwierdzającym winę Scrooge’a jest ........................................

Jeszcze kilka spraw na potwierdzenie winy ........................................
Przedstawione dowody świadczą o tym, że oskrżony Ebenezer Scrooge był człowiekiem (nazwijcie cechy bohatera)........................................ Ponieważ (wskażcie zachowania potwierdzające cechy)........................................

Jego postawa życiowa i stosunek do pieniędzy, pogarda do drugiego człowieka, ignorowanie świąt prowokuje do stwierdzenia........................................ Dlatego prosimy o karę (określcie wyrok)........................................

Wskazówki dla uczniów

5. Piszcie teksty w 1 os. liczby pojedynczej.
6. Wasze pomysły muszą nawiązywać do tekstu i realnych przewinień bohatera.
7. Pamiętaj o słownictwie typu: „Wysoki Sadzie”, „Ławo Przysięgłych”.
8. Ułóż mowę końcową, w której będziecie się odwoływać do sumień zebranych.

OBROŃCY!
Waszym zadaniem jest przygotowanie mowy w obronie Ebenezera Scrooge’a

Wysoki Sądzie!
Pragnę podjąc się obrony ........................................
oskarżonego o ..................................
który........................................
Jednak podczas ostatnich świąt (opiszcie, co przydarzyło się w czasie ostanich świąt)........................................

W następstwie poczynionych obserwacji, zrozumiał........................................
Ze skąpca i lichwiarza zmienił się........................................
Dowodami jego zmian są następujące działania ........................................
........................................

Zmienił się jego stosunek do Świąt Bożego Narodzenia. Zrozumiał, że ........................
........................................

Proszę o uniewinienie oskarżonego.

Wskazówki dla uczniów

9. Piszcie teksty w 1 os. liczby pojedynczej.
10. Wasze pomysły muszą nawiązywać do tekstu i realnych przewinień bohatera.
11. Pamiętaj o słownictwie typu: „Wysoki Sadzie”, „Ławo Przysięgłych”.
12. Ułóż mowę końcową, w której będziecie się odwoływać do sumień zebranych.

ZADANIE DLA GRUPY SĘDZIÓW:
Jesteście sędziami.
Wybierzcie spośród siebie głównego sędziego, który będzie orzekał wyrok.
Zanim wydacie wyrok i wypełnicie załącznik nr 1, wysłuchajcie opinii stron i powołanych świadków.

Powołajcie świadków:
1. Narzeczoną Scrooge’a
2. Freda
3. Roberta Cratchita
4. Ebenezera Scroga

Postępujcie wg „Załącznika dla sędziów”

ZAŁĄCZNIK DLA SĘDZIÓW:

Sąd będzie rozpatrywał sprawę o sygnaturze BL 16/96 przeciwko.......................
Na podstawie artykułu 321 paragrafu 4 i artykułu 123 paragrafu 2 kodeksu karnego oskarżam Ebenezer Scrooge’a urodzonego 7 lutego 1812 roku w Londynie o zniewagę świąt Bożego Narodzenia, skąpstwo i stwarzanie złych warunków

[po chwili]

Proszę prokuratora o odczytanie aktu oskarżenia.
OSKARŻYCIELE:

po wygłoszeniu tekstu oskrżycieli:
Oskarżony proszę wstać. Proszę o podanie imienia i nazwiska.

E: Ebenezer Scrooge

Czy oskarżony był już kiedyś karany?

E: ...
S: Oskarżony może usiąść.
S: Czy oskarżony zrozumiał treść aktu oskarżenia?

S: Czy oskarżony przyznaje się do winy?

........................................
........................................
........................................
........................................

Proszę o powołanie świadka Belli Wiliams.
Zgodnie z artykułem 233 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.
Czy jest pani spokrewniona z oskarżonym?
Dlaczego więc pani z nim zerwała znajomość?

........................................
........................................
........................................
........................................

Proszę o podejście świadka Freda.

........................................
........................................
........................................
........................................

Dziękuję. Ostatnim świadkiem jest Robert Cratchit

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

Proszę o wygłoszenie mowy obrończej. Oddaję głos obrońcom.
OBROŃCY

Po namyśle oraz przejrzeniu kodeksu karnego sąd zdecydował się na karę ... ........................................
........................................
........................................
........................................
za zniewagę świąt Bożego Narodzenia, skąpstwo i stwarzanie złych warunków w pracy.

Czy świadek zgadza się z karą?

.....................................
Rozprawa zakończona. Dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.