X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44024
Przesłano:

Problem presji seksualnej. Nie daj się! Konspekt zajęć WDŻwR

Konspekt zajęć WDŻwR dla grupy dziewcząt w ósmej klasie

Temat: Problem presji seksualnej. Nie daj się!

Cele lekcji:
poznawcze (wiadomości):
uczennica: - wie, jak funkcjonuje mózg w zakresie życia popędowego i emocjonalnego;
- zna, przejawy ludzkiej płciowości i związane z tym, odmienne trudności przeżywane przez chłopców i dziewczyny;
- wie, jak zachować się w sytuacji presji seksualnej;

 kształcące (umiejętności):
uczennica: - umie, powiedzieć „nie” w sytuacji presji seksualnej;
- umie rozpoznawać zachowania ryzykowne;
- umie nadawać jednoznaczne komunikaty słowne i pozasłowne;
- rozpoznaje sytuacje, gdzie działa presja seksualna ze strony chłopaka,
otoczenia;
- zachowuje się asertywnie;

 wychowawcze:
uczeń: - jest świadoma swojej płciowości i odpowiedzialności za swoje decyzje,
które mają służyć budowaniu miłości;
- jest świadoma odmiennych przejawów płciowości u obu płci i sytuacji, gdy może dojść do wykorzystania seksualnego;

Metody pracy: pogadanka, wykład, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna;
Forma: praca w parach;
Środki dydaktyczne: Film „Presja seksualna”, karty pracy (załączniki nr 1 i 2);

Przebieg zajęć:
1. Pogadanka wprowadzająca na temat presji seksualnej, stylu życia nastolatków kreowanych przez media, presji rówieśników.
Wspólne ustalenie czym jest presja seksualna. 5 min.

2.Film (animacja przedstawiająca, jak chłopak wywiera presję seksualną na swojej dziewczynie, podczas prywatki). 5 min.

Analiza filmu – nauczyciel rozdaje karty pracy (zał. 1), uczennice w parach analizują zachowania i uczucia bohaterów, wpisują je w odpowiednie miejsca. 10 min.
Uczennice przedstawiają swoje analizy, nauczyciel kieruje pogadanką na temat filmu:
- Co zaszło między Kasią, a Bartkiem? Co to za dowód, o który prosi Bartek?
- Co Kasia ma udowodnić?
- Jak każde z nich czuło się w danej sytuacji?
- Czy Kasia jest zadowolona z propozycji Bartka?
- Czy zmuszanie drugiej osoby do seksu oznacza, że ta osoba kocha?
- Co zrobiła Kasia?
- W jaki sposób odmówiła? (asertywnie)
- Co pomogło jej odmówić?
- Co mogłoby się wydarzyć, gdyby Kasia się zgodziła?

3. Wykład nauczyciela na temat płciowości człowieka, trudności związanych z dojrzewaniem płciowym (chłopak- panowanie nad popędem płciowym, dziewczyny- panowanie nad emocjami), funkcjonowaniem mózgu w tej sferze. 4 min.

4. Metoda sytuacyjna. Nauczyciel prosi uczennice by wyobraziły sobie następująca sytuację:
Na szkolnej zabawie kolega przytula się do Ciebie zbyt mocno, w sposób dla Ciebie krepujący. Chcesz przerwać daną sytuację. Co powiesz? Co zrobisz? - burza mózgów.
Zapis propozycji na tablicy. 5 min.

5. Nauczyciel informuje uczennice, że w danej sytuacji można zachować się asertywnie i jednoznacznie lub niejednoznacznie.
Sposób jednoznaczny: osoba, do której się mówi, rozumie wypowiedz zgodnie z intencją mówiącego.
Sposób niejednoznaczny: wypowiedz i zachowanie prowadzą do błędnej interpretacji.

Analiza zapisanych odpowiedzi pod kątem, czy są jednoznaczne czy nie. 4 min.

6. Praca w parach: nauczyciel rozdaje karty pracy (zał. 2) zawierające wypowiedzi nakłaniające do kontaktów seksualnych. Zadaniem uczennic jest ułożenie odpowiedzi, które będą asertywne i jednoznaczne. 10 min.

Nauczyciel odczytuje głośno wypowiedzi, zachęty, a chętne uczennice proponują swoje propozycje odmowy.

7. Podsumowanie: uświadomienie dziewczynom, że one decydują o swoich wyborach, o swoim życiu i nikt nie ma prawa do niczego ich zmuszać. 2 min.

Sylwia Sandrzyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.