X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44044
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna krok po kroku, czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują

Zapewne część z was zastanawia się, czy nie wprowadzić jakiś zmian w sposobie nauczania swojego przedmiotu. Być może ktoś ma świetny, innowacyjny pomysł, ale nie wie od czego zacząć. A może ktoś obawia się, że innowacja, to coś strasznego pod względem formalnym i nie poradzi sobie z tym. Jeżeli macie pomysł, jesteście pasjonatami, chcecie działać, to innowacja jest właśnie dla was! Gdy pierwszy raz usłyszałam hasło innowacja, w mojej głowie pojawiły się myśli: „to coś nowego, czego jeszcze nikt nie robił!”. Nic bardziej mylnego, dziś już to wiem, a po przeczytaniu artykułu również ty będziesz to wiedział.

Może na początek zaczniemy od tego, czym jest innowacja pedagogiczna. Są to wszystkie nowatorskie działania, których celem jest poprawa jakości pracy szkoły. Nasze działania muszą być celowe, zaplanowane, zorganizowane i kontrolowane. Jakie mogą być innowacje?
- programowe (dotyczą np. zmian w programie nauczania- bez zmiany podstawy programowej; realizacji autorskiego programu)
- organizacyjne (dotyczą np. tworzenia zespołów problemowych)
- metodyczne (dotyczą np. stosowania innowacyjnych metod i form pracy z uczniem, zmian w sposobach egzekwowania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warsztatu pracy nauczycieli itp.)

Dzięki zmianie przepisów, od 1 września 2017 roku, wprowadzanie innowacji pedagogicznych jest bardzo uproszczone. Przede wszystkim szkoła nie ma już obowiązku zgłaszać do kuratorium oświaty wprowadzanej innowacji pedagogicznej. Co to dla nas oznacza? Szkoła samodzielnie decyduje jakie innowacje chce realizować.
Przygotowałam dla was plan działania- od czego zacząć tworzenie innowacji.
Gotowi? Do dzieła!
1. Pomyśl, co chcesz zrobić. Zastanów się jaki cel chcesz osiągnąć. Gdy już to ustalisz przystąp do napisania planu, w którym zawrzesz informacje → jakie działania chcesz podjąć, kiedy (ramy czasowe), ustal etapy osiągnięcia twoich celów.

UWAGA! Jeżeli brak ci inwencji twórczej, lub szukasz inspiracji, to warto zajrzeć na stronę kuratorium oświaty jest tam wgląd do innowacji pedagogicznych sprzed 1 września 2017 roku (po tej dacie nie trzeba było zgłaszać innowacji do kuratorium). Pamiętajcie: inspirujcie się, ale nie „ściągajcie”.

2. Dowiedz się, czy w twojej placówce są opracowane procedury wprowadzania innowacji. Jeżeli są- skorzystaj, ułatwi ci to pracę, jeżeli nie- możesz skorzystać z moich podpowiedzi lub działać intuicyjnie.

3. Czas na spotkanie z dyrektorem placówki. Przedstaw swój pomysł, opowiedz jak chcesz go realizować. Dyrektorowi również zależy na rozwoju placówki, a tym samym nauczycieli i uczniów- nie denerwuj się. Jeżeli założone działania wymagają dodatkowych nakładów finansowych, to niezbędna będzie pomoc dyrektora, który może wystąpić do organu prowadzącego z takim podaniem. Moja rada- na początek napisz taką innowację, która wykorzysta zasoby szkoły.

4. Gdy punkty 1-3 masz już za sobą, zaparz sobie kawę, znajdź wygodne miejsce do pracy i działaj! Czas stworzyć niezbędną dokumentację, czyli:
- zgłoszenie innowacji
- opis innowacji lub kartę informacyjną (poniżej załączam fragmenty mojej innowacji, która może cię zainspirować)
- zgodę autora

5. Wszystko gotowe? Świetnie! Co dalej?
To już prawie koniec- pozostaje przedstawienie innowacji podczas rady pedagogicznej i przyjęcie jej uchwałą. Teraz możesz już zacząć działać.

O czym warto pamiętać?
Jesteś autorem innowacji, więc to ty decydujesz o tym, jak ona wygląda, to ty jesteś odpowiedzialny za jej realizację i ewaluację.
- Jak długo może trwać innowacja? - To od ciebie zależy- pamiętaj jednak, że nie może być zbyt krótka, ponieważ jej celem jest wywołanie jakiejś zmiany, daj sobie na to czas.
- Kiedy ją prowadzić? - Na działania możesz poświęcić np. jedną lekcję w tygodniu, fragment lekcji, lub poprowadzić zajęcia dodatkowe, tzw. kółko zainteresowań. Ja wybrałam zajęcia dodatkowe i w moim przypadku świetnie się to sprawdziło.
- Jakich tematów może dotyczyć innowacja? - Jeżeli dobrze uzasadnisz i opiszesz swój wybór, to nie ma ograniczeń. Może to być temat związany np. ze zdrowiem, sportem, nauką, metodami uczenia się, zdobywaniem nowych umiejętności, zwiedzaniem ciekawych miejsc, tworzeniem czegoś, bajkami, grami planszowymi lub komputerowymi itp. Jeżeli chcesz zrobić innowację dotyczącą np. gier planszowych, a dowiedziałeś się, że w innej szkole już realizują coś podobnego- nie poddawaj się. Przecież w twojej placówce jeszcze tego nie było, ty masz swoją wizję. To ty decydujesz- najważniejszy jest cel innowacji i działania, reszta przyjdzie sama.

Czas na ciebie, powodzenia!

Podstawa prawna, bibliografia:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18,art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1
3. http://zcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/konferencja-metodyczna-poprzedzajaca-rok-szkolny-2018-2019-dla-nauczycieli-wychowania-przedszkolnego-%E2%80%93-innowacje-pedagogiczne-1.pdf

ZAŁĄCZNIK:

HEALTHY LIFE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
programowo- organizacyjna

Autorzy innowacji:

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasVII- VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje 9 miesięcy (wrzesień 2019- maj 2020 r.)
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dodatkowych, jako element godzin warsztatowych 2 razy w miesiącu.
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei zdrowego stylu życia z wykorzystaniem social mediów, zachęcanie i motywowanie uczniów do dbania o własne zdrowie, jedzenia zbilansowanych posiłków, aktywności fizycznej, higieny osobistej.

Opis innowacji:

I Wstęp- motywacja wprowadzenia innowacji
Wprowadzenie innowacji „Healthy life” jest odpowiedzią na spostrzeżenia nauczycieli dotyczące nawyków żywieniowych uczniów, które można zaobserwować w czasie przerw [...].
[...]
[...] Stosowanie niekonwencjonalnych form i metod z wykorzystaniem social mediów pozwoli na znaczną swobodę w działaniach uczniów, co z kolei wpłynie na wzrost ich kreatywności oraz twórczego myślenia...
Rekrutacja na zajęcia odbędzie się na zasadzie powszechnej dostępności (chętni i zainteresowani tematyką uczniowie klas VII i VIII).

II Założenia ogólne
1. Miejsce prowadzenia innowacji:
2. Adresaci: innowacja skierowana jest do uczniów klas VII- VIII, a także ich rodziców.
3. Przedmiot:
4. Rodzaj innowacji:
5. Data wprowadzenia:
6. Data zakończenia:

III Cele innowacji
Cele główne:
• Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia w zakresie żywienia, aktywności fizycznej i dbałości o higienę osobistą
• [...]
Cele szczegółowe:
Uczeń:
• zna i stosuje podstawowe zabiegi higieniczne
• przygotowuje zdrowe potrawy
• czyta ze zrozumieniem etykiety na produktach spożywczych
• układa jadłospis korzystając z piramidy żywienia
• [...]

IVMetody i formy
Metody wiodące:
• metoda projektu
• TIK
• [...]
Formy:

V Tematyka zajęć
• Warsztaty organizacyjne:
• przygotowanie materiałów promujących zdrowy styl życia
• burza mózgów- challenge dla młodzieży.
• Warsztaty kulinarne
• rozkład posiłków w ciągu dnia
• tworzenie zbilansowanych posiłków
• zalecane ilości i wielkości porcji poszczególnych grup produktów.
• [...]
W zależności od zaangażowania uczniów i ich kreatywności, działania mogą ulec modyfikacji.

VI Przewidywane osiągnięcia
Uczniowie:
• przestrzegają zaleceń piramidy żywieniowej
• tworzą zbilansowane posiłki
• dokonują świadomych wyborów w trakcie zakupu produktów spożywczych
• [...]
VII Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele przeprowadzą:
• [...]
Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr .... zostanie zapoznana z wynikami ewaluacji w ....

Bibliografia:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.