X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44025
Przesłano:

Materiał szkoleniowy z obsługi aplikacji Forms przez nauczyciela - tworzenie, publikowanie i ocenianie testów

Szkolenie z FORMS – jak stworzyć opublikować i ocenić test.
1. Czym jest FORMS i jakie ma zastosowania:
a. FORMS – aplikacja służąca do tworzenia arkuszy w pakiecie Office 365.
b. Zastosowanie jako ankieta
b.i. Może być jawna oraz anonimowa – ustawia się to w opcjach – rejestruj imiona i nazwiska (zaznaczone – nie jest anonimowa, odznaczone – anonimowa)
c. Zastosowanie jako lista obecności – można wysłać „test” z jednym tylko pytaniem – o imię i nazwisko oraz ustawić czas oddania przez pierwsze 15 minut trwania zajęć.
d. Zastosowanie jako testy z każdego przedmiotu (niewielkie niestety opcje dotyczące równań)
d.i. Można robić kartkówki.
d.ii. Można robić dłuższe prace testowe.
d.iii. Można też zadać dłuższą formę wypowiedzi.
2. Jak stworzyć sprawdzian?
a. TEAMS – wchodzimy w Zadania – wybieramy Zespół – potem Utwórz i wybieramy z naszych sprawdzianów co chcemy zadać, ew. klikamy Utwórz nowy formularz.
b. Bezpośrednio przez przeglądarkę – trzeba wpisać MS Forms, lub wejść na stronę Office 365 na swoje konto – zalogować się, - wybrać aplikację FORMS i gotowe ????
3. Podstawowe funkcje FORMS:
a. Tworzymy nagłówek i podtytuł.
b. Dodajemy szatę graficzną – naciskamy przycisk Motyw w prawym górnym rogu. Można, oprócz sugerowanych przez aplikację, dodać dowolny motyw graficzny, w tym znaleziony w sieci (włącza się automatycznie wyszukiwarka „Bing”)
c. Podgląd ucznia. Można dzięki niemu sprawdzić jak wygląda nasz test na komputerze i urządzeniu przenośnym ucznia. Naciskamy kafelek Podgląd.
d. Opcja czytania pytania dla osób ze słabym wzrokiem. – w trybie podglądu obok naszego pytania wyświetli się ikona książki z głośnikiem – po włączeniu tej opcji przeniesie nas chwilowo do innej strony, na której lektor przeczyta nasze pytanie.
e. Pytania:
e.i. Wyboru – robimy pytania wyboru jednokrotnego i wielokrotnego
e.i.1. Należy pamiętać, żeby zawsze zaznaczać „wymagane” – uczeń nie będzie mógł wysłać testu bez zaznaczenia wszystkich wymaganych odpowiedzi.
e.i.2. Można stworzyć etykiety do pytań, jeśli chcemy. Należy w tym celu nacisnąć ikonkę „chmurki” z prawej strony naszej opcji odpowiedzi. Etykieta może być natychmiastowym komentarzem dla ucznia podczas wypełniania testu.
e.i.3. Tworzenie podtytułu do pytań. Podtytuły mogą sugerować ilość punktów za dane pytanie.
e.i.4. Tworzenie pytania do obrazka lub filmu – z prawej strony przy miejscu na pytanie pojawi się ikona obrazka – po kliknięciu wyświetli się przeglądarka „Bing” (można wyszukać grafikę z internetu) lub opcja „przeglądaj” (jeśli chcemy dodać coś z dysku)
e.i.5. Przy wielokrotnej odpowiedzi można zaznaczyć opcję losowej kolejności wpisanych przez nas opcji odpowiedzi. Należy w tym celu nacisnąć wielokropek w prawym dolnym rogu przy pytaniu i wybrać Losowa kolejność opcji.
e.i.6. Przed zakończeniem tworzenia pytania należy zaznaczyć dla systemu poprawne odpowiedzi! (po prawej stronie opcji, tam, gdzie „chmurka” dla etykiet, znajduje się tzw. „ptaszek”. Zaznaczenie go będzie dla systemu informacją, że ta opcja jest poprawną odpowiedzią.
e.ii. Tekstowe – robimy pytanie tekstowe z krótką odpowiedzią oraz dłuższą odpowiedzią.
e.ii.1. Odpowiedź krótka może mieć tzw. „przewidzianą odpowiedź” – wpisuje się ją pod naszym pytaniem. Należy pamiętać, żeby wpisać kilka wariantów takiej odpowiedzi, uwzględniając np. literówki. Wielkie i małe litery nie mają znaczenia.
e.ii.2. Test samodzielnie sprawdzi nam pytania wyboru oraz krótkie pytania tekstowe. Resztę sprawdzamy sami – koło pytania podczas sprawdzania pojawi się komunikat „wymaga sprawdzenia”
e.ii.3. W krótkich i długich odpowiedziach tekstowych możemy zastosować ograniczenie w odpowiedziach (przyda się na matematykę). Ograniczenie funkcjonuje tylko w postaci liczb. Można więc wprowadzić ograniczenie międzyliczbowe, „nie mniej/więcej niż” i wiele innych. Dodajemy je klikając w wielokropek w prawym dolnym rogu i wybierając opcję Ograniczenia.
e.iii. Pytania matematyczne – są rozwinięciem pytań tekstowych oraz wyboru.
e.iii.1. Opcję matematyczną wybiera się klikając wielokropek w prawym dolnym rogu i wybierając Matematyczne. Pod naszym poleceniem otworzy się kolejne pole tekstowe, zatytułowane „wprowadź równanie”. Po kliknięciu na to pole otworzy się tabelka z poleceniami matematycznymi. Uczeń będzie mógł odpowiadać stosując tę samą tabelę.
e.iii.2. FORMS sam nie oblicza równań.
e.iii.3. FORMS w pytaniach wyboru w przypadku prostych obliczeń sugeruje wynik właściwy i kilka mylących (można automatycznie je dodać)
e.iii.4. W równaniach też można dodać ograniczenia, wystarczy je dodać tak jak wytłumaczyłem wyżej. System przypomni o nim uczniowi, jeśli ten odpowie poza wybranym ograniczeniem.
e.iv. Pytania o datę – przydatne np. na historię lub inne przedmioty, głównie humanistyczne.
e.iv.1. Jest problem z zaznaczeniem daty wstecznej wcześniejszej niż rok 1920 – domyślnie kalendarz sięga 100 lat wstecz, więc trzeba dać adnotację w podtytule, żeby uczniowie wielokrotnie przewijali kalendarz.
e.v. Pytania klasyfikujące – polegają na określeniu kolejności czegoś.
e.v.1. W naszej wersji testu opcje będą po kolei i tak musi być, a w podglądzie ucznia oraz na teście będą zawsze w losowej kolejności.
e.v.2. Podtytuł może uściślić co ma być sklasyfikowane.
e.vi. Pytania wymagające przesłania pliku – uczniowie mogą napisać dłuższą pracę dla nauczyciela i wysłać ją w formie pliku lub przesłać np. zdjęcie kartki z obliczeniami wymagane do poprzednich zadań, albo do tego (jeśli np. udostępnimy im obraz z rysunkiem geometrycznym, albo równaniem chemicznym)
e.vi.1. Wszystkie pliki przesłane przez uczniów będą przechowywane na koncie OneDrive, stworzonym automatycznie na potrzeby testu.
e.vii. Pytania oceniające – nie przydadzą się za bardzo w testach, mogą być ewentualnie zakończeniem takiego, np. uczeń może ocenić skalę trudności zadań, lub sam test.
e.vii.1. Można modyfikować ilość „ocen”
e.vii.2. Można zmieniać odpowiedzi w gwiazdki albo cyferki.
e.vii.3. Przy cyferkach można dodać etykiety – określą co oznacza 1 a co 6. Opcja sama pojawi się pod skalą naszych „ocen”.
f. Organizacja pytań w MS FORMS:
f.i. Przesuwanie pytań – można dowolnie zmienić kolejność pytań – wystarczy kliknąć ikonę strzałki skierowanej w górę lub w dół (ikony te znajdują się w prawym górnym rogu naszego arkusza.
f.ii. Kopiowanie pytań - może to zaoszczędzi
f.iii. czas, ponieważ skopiuje się forma pytania, a my możemy tylko zmienić szczegóły i przenieść je dalej, żeby nie powtarzały się obok siebie żadne pytania.
f.iv. Sekcje – można test podzielić na „rozdziały”, czyli na część np. testową (wyboru) i tekstową, albo arytmetyczną i geometryczną, lub doświadczalną i merytoryczną, ew. gramatyczną i literacką, albo łatwiejszą i trudniejszą ????(o tym poniżej)
f.iv.1. Każda sekcja zaczyna się od nowej strony, nieważne gdzie kończy się poprzednia.
f.iv.2. Do każdej sekcji można dołączyć grafikę, nazwać ją i dołączyć podtytuł (czyli np. ile punktów będzie w tej sekcji do przyznania, albo jakich odpowiedzi należy udzielać – np. tylko zwięzłe, albo tylko równania, lub tylko pliki)
f.iv.3. Można duplikować sekcję, potem np. zmodyfikować tylko niektóre pytania.
f.iv.4. Można usuwać sekcje oraz zmieniać ich kolejność.
f.iv.5. Przy przejściu między sekcjami uczeń musi wcisną przycisk „dalej”
f.v. Rozgałęzianie – można test wewnętrznie podzielić na pytania, które pojawią się dopiero wtedy, kiedy wybierze je w teście uczeń. Czyli można z testu zrobić grupy, tworząc pytanie pierwsze, które prosi o zaznaczenie jakie pytania wybiera uczeń (łatwiejsze/trudniejsze) albo można pod koniec testu zrobić kilka pytań „na szóstkę”.
f.v.1. Najpierw trzeba stworzyć test – wszystkie pytania.
f.v.2. Potem trzeba stworzyć pytanie wyboru i umieścić je tam, gdzie ma się zacząć rozgałęzienie (na początku/pod koniec – w środku testu pewnie działa podobnie, po prostu po wybraniu z opcjami dodatkowymi, pojawią się pytania dodatkowe, a potem test wróci do pytań dla wszystkich).
f.v.3. Klikamy przycisk dodaj rozgałęzienie w opcjach dodatkowych - prawy dolny róg – wielokropek.
f.v.4. Dodajemy warunek rozgałęzienia, np. :
f.v.4.a. Opcja pierwsza (tu wpisujemy nasz warunek) – pytania od 2
f.v.4.b. Opcja druga – pytania dopiero od 6 (bo pierwsze 4 są trudniejsze)
f.v.4.c. Można tu wykorzystać nasze sekcje – opcja 1 to sekcja 1, opcja druga to sekcja 2
f.v.4.d. Należy pamiętać, by trudniejsze pytania w sekcjach były zawsze zaraz po rozgałęzieniu albo (jeśli to sekcje i jest to pierwsze pytanie) w sekcji pierwszej. Najlepiej rozgałęzienie dać pod koniec, ale zawsze przed tymi pytaniami, które mają być dodatkowe.
f.v.4.e. Jeśli słabsza grupa ma pominąć trudne pytania i zakończyć test, należy kliknąć „koniec formularza” w warunkach rozgałęzienia przy tej opcji.
4. Jak zapisać i udostępnić sprawdzian?
a. Po ukończeniu testu należy kliknąć wielokropek w prawym górnym rogu.
a.i. Odznaczyć automatyczne pokazywanie wyników – zmyli uczniów, a my musimy sprawdzić pytania otwarte, które nie będą punktowane automatycznie.
a.ii. Zdecydować, kto może odpowiadać:
a.ii.1. Tylko moja organizacja – czyli tylko klasa, którą wybiorę – najlepsza możliwość do typowego testu.
a.ii.2. Wszyscy, którzy dostaną link – wtedy, gdy np. uczymy kogoś z innego oddziału i też chcemy, żeby zrobił ten test.
a.iii. Zaznaczyć „zarejestruj imię i nazwisko” – jeśli chcemy, żeby test nie był anonimowy. W odwrotnym przypadku odznaczyć.
a.iv. Zaznaczyć „jedna odpowiedź na osobę” – wtedy mogą przesłać test tylko raz, potem wyświetli im się komunikat, że już wypełnili i mają czekać na ocenę.
a.v. Daty rozpoczęcia i zakończenia – można tutaj, ale lepiej to zrobić w Teams
a.vi. Jeśli chcemy dziękować za odpowiedź, możemy tutaj wystosować taką wiadomość.
a.vii. Ustawić, czy chcemy e-mail z informacją, gdy ktokolwiek nam przyśle test.
a.viii. Opcje udostępniania:
a.viii.1. Link
a.viii.2. Qr code
a.viii.3. Mail
a.viii.4. Udostępnianie innym nauczycielom
b. Udostępnianie testu w TEAMS:
b.i. W Team – zadania – wybieramy oddział – wybieramy „utwórz” i „test”
b.ii. Wybieramy swój świeży test z formularzy, ew. tworzymy nowy (od razu wtedy przeniesie nas do FORMS)
b.iii. Po wybraniu testu pojawi się okno opcji:
b.iii.1. Wybór uczniów – można stworzyć test jako grupę A i dodać do niej część uczniów, potem stworzyć drugi test jako grupę B i dodać pozostałych
b.iii.2. Data rozpoczęcia i zakończenia:
b.iii.2.a. Kliknij EDYTUJ (mało widoczny)
b.iii.2.b. Dodaj datę publikacji – to będzie Twój początek testu
b.iii.2.c. Dodaj datę zakończenia testu – to będzie ostateczna godzina wysyłania odpowiedzi
b.iii.2.d. Jeśli wybierzesz opcję zamknięcia testu, żaden uczeń nie będzie mógł dosłać pracy po terminie. Jeśli nie, prace spłyną, ale z odpowiednią adnotacją, ile się spóźniły.
b.iv. Na koniec kliknij ZAPLANUJ w prawym górnym rogu. Nie klikaj, jeśli będzie UPUBLICZNUJ, bo test od razu pojawi się na chacie oddziału.
5. Jak to widzi uczeń, czyli gdzie są te testy?
a. TEAMS – będą widzieli test na swoim głównym czacie w danym zespole.
b. FORMS – można im wysłać link przez Messengera lub inną drogą elektroniczną.
6. Jak sprawdzić test?
a. W TEAMS
a.i. Kliknij „zadania” – wybierz oddział, pojawi się panel z odesłanymi przez uczniów pracami. Rozwiń listę i kliknij na wybranym uczniu, żeby zacząć sprawdzać jego pracę.
a.ii. Nie da się wystawić wiążącej oceny na FORMS oraz TEAMS, można tylko wystawić słownie komentarz (w tym proponowaną ocenę). Najbardziej wiążące będzie wystawienie punktacji za każde zadanie, która jest automatycznie sumowana w arkuszu.
a.iii. Po sprawdzeniu wszystkich prac najlepiej włączyć panel oddziału (zespoły) i tam włączyć zakładkę „oceny”. Będzie tam zestawienie wszystkich testów dla danej klasy. Tam możemy też sprawdzić pracę, podsumować punkty, coś zmienić jeśli trzeba, ale najważniejsze, że tu możemy odesłać do uczniów sprawdzone testy. Klikamy w wielokropek, który pojawi się po najechaniu kursorem na danego ucznia i klikamy „zwróć”. Praca będzie uznana za oddaną.
b. W FORMS – tu wyślą go ci, którzy nie są w oddziale, a piszą test przez link.
b.i. Można sprawdzić pracę w FORMS. Trzeba wejść w arkusz testu. Sam arkusz ma dwie zakładki: pytania i odpowiedzi. Klikamy na odpowiedzi i wyświetli nam się zestaw prac nadesłanych nie przez Teams ale przez link (czyli spoza oddziału). Tu również postępujemy jak w zwykłym sprawdzaniu testu. Po sprawdzeniu klikamy „Opublikuj wyniki” – nasi respondenci mogą, klikając w ten sam link, sprawdzić efekt swojej pracy.

7. Przykłady pytań dla przedmiotów szkolnych w FORMS.
8. Inne opcje testujące?
a. Google Forms
b. testportal.pl

DZIĘKUJĘ I ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY!!! ????

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.