X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44014
Przesłano:
Dział: Świetlica

Morze - zwierzęta morskie. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

1.TEMAT OŚRODKOWY: Morze

2.TEMAT DNIA: Zwierzęta morskie.

3.ZAPIS W DZIENNIKU:

Zwierzęta morza Bałtyckiego, Śródziemnego i Arktycznego.
Zwierzęta morskie jako bohaterowie filmów.
Linia wielkości zwierząt morskich.
Przerwa śródlekcyjna „REKIN”.
Rozmowa o rybach.
Quiz matematyczny (zadania tekstowe) – „Łowienie rybek”.
Makieta „Zwierzęta fal morskich”.

4.CEL OGÓLNY: Rozszerzenie wiadomości na temat zwierząt różnych
środowisk morskich.

5.CELE OPERACYJNE:
uczeń po zajęciach:

- wymieni tytuły i rodzaje filmów, w których bohaterami są zwierzęta
morskie
- zbierze i przygotuje informacje na temat zwierząt żyjących w różnych
środowiskach morskich,
- stworzy i zaprezentuje - linię wielkości zwierząt żyjących w różnych
środowiskach morskich,
- wymieni podstawowe informacje na temat ryb,
- rozwiąże zadania tekstowe,
- stworzy makietę „Zwierzęta fal morskich”,
- napisze opowiadania twórcze o przygodach swojego ulubionego zwierzątka
morskiego.

6.METODY:

- podające: odczyt, opis,
- problemowe: metody aktywizujące: burza mózgów; plakat,
- eksponujące: pokaz, film,
- praktyczne: ćwiczenie plastyczne, rozwiązywanie zadań,

7.FORMY:

- indywidualna jednolita,
- grupowa zróżnicowana,
- zespołowa zróżnicowana,

8.ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- czasopisma, plansze, fotografie i informacje związane z tematyką
zwierząt morskich,
- kaseta VHS z filmem przyrodniczym o zwierzętach morskich,
- pokaz multimedialny,
- kolorowe kartoniki ze zwierzętami trzech środowisk morskich,
- szary papier,
- ilustracje ze zwierzętami morskimi,
- kartki z wielkościami zwierząt,
- chusta,
- informacje o rybach,
- pojemnik z papierowymi rybkami,
- koperty z zadaniami tekstowymi,
- wycinanki, krepa, kredki, pisaki, kleje, nożyczki,
- makieta z niebieskim materiałem i szpilkami,
- czyste kartki papieru,
- karty ewaluacyjne – krzyżówka.

9.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

a)część wstępna:

Stół z tajemniczymi przedmiotami (rekwizytami) i materiałami związanymi z tematyką zwierząt morskich (czasopisma, książki, ilustracje, informacje).

„Burza mózgów”:
Nauczycielka zadaje pytania:
- Z czym wam się kojarzą te przedmioty?
- Jak myślicie o czym będzie dziś mowa?

Dzieci przyglądają się rekwizytom w celu odgadnięcia tematu zajęć.
Nauczycielka, może przedstawić dzieciom przykładowy film lub pokaz multimedialny dotyczący zwierząt morskich.

Podział na grupy.
Dzieci losują kolorowe kartoniki ze zwierzętami żyjącymi w różnych środowiskach morskich (morze Bałtyckie, Śródziemne, Arktyczne) Na podstawie wylosowanego koloru dobierają się w grupy. Osoba, która wylosuje kartonik z literką „L” – zostaje liderem swojej grupy.
Kartoniki odkładają na bok w celu użycia ich jako późniejszej pomocy dydaktycznej w wykonywaniu zadań.

b)część właściwa:

„Burza mózgów”
Sprawdzenie, jaki jest poziom wiedzy uczniów z dziedziny – zwierzęta morza.
Dzieci mówią wszystko to, co wiedzą na ten temat (jakie zwierzęta morskie znają, czym one się charakteryzują, w jakim środowisku żyją, itp.)
Nauczycielka pyta się, skąd czerpały tą wiedzę, po czym nawiązuje do różnych filmów, w których bohaterami są zwierzęta morskie. Prosi uczniów, aby wymienili tytuł filmu i podali jaki jest to rodzaj filmu np.:
- „Uwolnić orkę” – przygodowy,
-„Gdzie jest Nemo?”- animowany,
- „Szczęki” – sensacyjny,
- „Rybki z ferajny” – animowany,
- „Foczka Skipy” – przygodowy,
- „Dno morza – podróż z Discovery” – przyrodniczy,

„MALI POSZUKIWACZE” - zwierzęta morza Bałtyckiego, Śródziemnego, Arktycznego.
Każda grupa podchodzi do stołu z rekwizytami i materiałami na temat różnych zwierząt morskich,
Dzieci wybierają te, dotyczące zwierząt żyjących w środowisku, które wylosowały na początku zajęć (kolorowe kartonik) i przygotowują krótką informację na ich temat – jakie są rodzaje zwierząt, które zwierzęta są najbardziej popularne, jakie są ich cechy charakterystyczne, życie w określonym środowisku itp. Dzięki temu ćwiczeniu dokładnie zapoznają się z różnymi morskimi środowiskami i wzbogacają swoją wiedzę na temat ich mieszkańców.

„Linia wielkości”.
Grupy otrzymują szary papier, na którym tworzą - LINIĘ WIELKOŚCI ZWIERZĄT OKREŚLONEGO ŚRODOWISKA.
Nauczycielka rozdaje każdej grupie ilustracje ze zwierzętami żyjącymi w środowisku , które wcześniej opracowały oraz karteczki z informacją o ich wielkości.
Uczniowie na górze papieru zapisują rodzaj morza, rysują linię, przyklejają pod nią ilustracje ze zwierzętami (robią to w zależności od wielkości organizmów) i podają ich wymiary. W ten sposób powstaje LINIA WIELKOŚCI.
Po skończeniu pracy wszystkich grup, następuje prezentacja linii, które później nauczycielka zawiesza w klasie.
Dzieci uczą się różnicować i porównywać wielkości danych zwierząt zapamiętując przy tym rozmiary organizmów morskich.

Przerwa śródlekcyjna - zabawa z chustą „REKIN”.
Jedno dziecko znajduje się pod chustą - jest „rekinem”, reszta uczniów siedzi na dywanie i trzyma chustę pod brodą. Rekin próbuje wciągnąć jak najwięcej osób pod chustę, łapiąc za kostki nóg. Złapane dziecko zostaje pod chustą, staje się pomocnikiem rekina i pomaga mu łapać pozostałe osoby.

Ryby.
Nauczycielka odczytuje uczniom informacje na temat najbardziej popularnych morskich zwierząt – RYB.
Na podstawie przeczytanego materiału, prowadzą rozmowę i wspólnie uzupełniają planszę o rybach, którą później wychowawczyni zawiesza w klasie.

RYBY

Ryby żyją w ............. , mają płetwy umożliwiające................................, łuski.................................... i oddychają za pomocą.........................
Ciało ryb jest śliskie, ponieważ pokrywa je cienka warstwa........................
Narządem wzroku są .................. narząd węchu – ........., znajduje się z przodu .................... Ryby rozpoznają smak za pomocą .................. i
..................... Głównym narządem dotyku jest...................................
Pokarmem ryb są.....................,.................. i ..............................
Zwierzęta te są............................... tzn. temperatura ich ciała zależy od temperatury otoczenia w którym żyją.
Ryby są ................................ i składają........................................

wodzie, pływanie, chroniące ciało, skrzeli, śluzu, oczy, nos, głowy, języka i wąsów, linia boczna, mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta, zmiennocieplne, rozdzielnopłciowe, ikrę.

Uczniowie uczą się słuchać i czytać ze zrozumieniem dany tekst, a następnie poprawnie go uzupełniać. Zdobywają podstawowe informacje na temat ryb.

Quiz matematyczny (zadania tekstowe) – „Łowienie rybek”.
Nauczycielka przynosi pojemnik, w którym znajdują się papierowe rybki. Każda rybka, na wewnętrznej stronie posiada numer z zadaniem matematycznym, które należy rozwiązać. Zadania tekstowe znajdują się w ponumerowanych kopertach, które leżą na stoliku. Na rozwiązanie zadań uczniowie mają ok. 30 minut.
Po kolei, lider z każdej grupy podchodzi do pojemnika, łowi rybkę, odczytuje numer zadania, odszukuje kopertę z wylosowanym numerem i wraca do swojej grupy, gdzie wszyscy razem rozwiązują zadanie.
Lider, którego grupa rozwiąże zadanie, podnosi rękę do góry. Za prawidłowe rozwiązanie otrzymują od nauczycielki 2 punkty w postaci rybek.
Wygrywa ten zespół, który uzbiera najwięcej punktów.
Dzięki takiemu ćwiczeniu dzieci będą potrafiły układać różnego rodzaju zadania tekstowe związane z tematyką zwierząt morskich, a dzięki takiej formie rozwiązywania zadań dzieci uczniowie się intensywnie myśleć.

c)część końcowa:

Zwierzęta fal morskich.
Nauczycielka wnosi do klasy sztywną makietę z przyczepionym niebieskim materiałem. Oznajmia dzieciom, iż na podsumowanie zajęć wszyscy razem stworzą fale morskie, w których żyją zwierzęta.
Uczniowie na kartkach papieru rysują zwierzę morskie, które najbardziej im się spodobało, kolorują je lub wyklejają, wycinają kontury i szpilkami przypinają do materiału. W ten sposób powstają - ZWIERZĘTA FAL MORSKICH.

Karta ewaluacyjna.
Każdy uczeń otrzymuje krzyżówkę na temat zwierząt morskich - ryb, w celu sprawdzenia wiadomości, jakie zdobyły podczas zrealizowanych zajęć.

Zadanie domowe.
Dzieci napiszą twórcze opowiadanie, o przygodach swojego ulubionego zwierzątka morskiego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.