X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43970
Przesłano:
Dział: Świetlica

Układ Słoneczny. Scenariusz zajęć świetlicowych

Czas trwania zajęć: 1 godzina
Temat: Układ słoneczny.

CELE OGÓLNE:
• wzbogacanie wiedzy uczniów o układzie słonecznym,
• aktywacja potencjału jednostki,
• integracja grupy,
• kształtowanie pozytywnej atmosfery w grupie,
• kształtowanie kompetencji komunikacyjnych,
• rozwijanie umiejętności plastycznych,

CELE SZCZEGÓŁOWE:
uczeń:
• zna planety Układu Słonecznego,
• potrafi wymienić we właściwej kolejności położenie planet,
• potrafi dokonać podziału na planety wewnętrzne i zewnętrzne,
• wymienić cechy poszczególnych planet,
• odróżnia planetę od gwiazdy,
• współpracuje z grupą,
• zabrać głos zgodnie z tematem zajęć,
• kreatywnie kształtować umiejętności techniczne i plastyczne.

METODY:
•oglądowa,
•słowna,
•praktyczna.
FORMY:
•indywidualna,
•plenum.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Laptop z dostępem do Internetu, tablica interaktywna, piosenka: „ W układzie słonecznym” (Nutko Sfera) https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI, karta papieru, kartki z gazety, kartki z bloku technicznego w kolorach planet, arkusz papieru A3, pisaki, długopis

1. Powitanie, sprawdzenie listy obecności i zapoznanie z tematem zajęć świetlicowych.
2. Rozmowa wprowadzająca. Planeta na, której mieszkamy to ......(Ziemia). Co zapewnia ludziom na Ziemi życie? Jakie warunki zapewniają roślinom wzrost, rozwój, wydawanie plonów? Każda z planet różni się miejscem w układzie słonecznym, budową, kolorem. Wśród planet dokonany jest podział na planety wewnętrzne, leżące bliżej Słońca (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars) i zewnętrzne (Jowisz, Saturn, Uran, Neptun).
3. Prezentacja piosenki „W Układzie sSonecznym”. Zwrócenie uwagi dzieci na cechy charakterystyczne planet.
4. Podział dzieci na czteroosobowe grupy. Zadaniem grup po wysłuchaniu prezentacji w formie piosenki jest:
a) Zapis planet w kolejności od słońca,
b) Przyporządkowanie każdej planecie koloru,
c) Określenie kształtu, elementów budowy planet,
d) Które z planet przyporządkujesz do wewnętrznych i zewnętrznych planet.
Każda z grup wybiera lidera, który prezentuje zapisane informacje. Zwycięża zespół z największą ilością poprawnych odpowiedzi.
5. Zabawa ruchowa. Dwie grupy łączą się. Każdy zespół otrzymuje kolorowe kartki odpowiadające kolorom planet. Poszczególni członkowie zespołu odgrywają rolę przyporządkowanej mu planety. W trakcie odtworzenia piosenki „W Układzie Słonecznym”, jednocześnie dwa zespoły, prezentują wymienioną planetę, pokazują kolor, jej wielkość, charakterystyczną cechę gestem. Nauczyciel ocenia zaangażowanie i pomysłowość zespołów.
6. Każda czteroosobowa grupa wykonuje własną mini-makietę Układu Słonecznego według podanych instrukcji do pracy:
Zróbcie odpowiedniej wielkości kulki lub większe kule (po 2 każdy) przedstawiające planety, które można pomalować lub okleić papierem, folią, tkaniną itp. Następnie umocować na kartce A3. Przy wykonywaniu planet należy zwrócić uwagę na wielkość poszczególnych planet, kolor, materie z których powstały: skały, gazy, lód, itp.
7. Prezentacja mini –makiet na forum klasy, ocena zaangażowania, pomysłów, estetyki.
8. Ćwiczenie ruchowe. Każdy uczestnik przygotowuje kule z gazety. Dwie drużyny stają naprzeciwko siebie. Na sygnał nauczyciela rzucają kule do przeciwnika, jednocześnie odrzucają kule przeciwnika. Na ponowny sygnał nauczyciela przerywają konkurencję. Zwycięża ta drużyna, na której polu znajduje się mniej kul.
9. Posumowanie zajęć. podziękowanie uczestnikom za aktywny udział. Dzieci oceniają przebieg zajęć przez podniesienie kciuka do góry (świetnie, jestem zadowolony), kciuk w bok ( średnio, tak sobie podobały mi się zajęcia), kciuk w dół (źle, nie podobały mi się zajęcia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.