X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43787
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Indywidualny plan pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zajęcia indywidualne z uczennicą Katarzyną Leśnik (imię i nazwisko dziecka zostało zmienione).

Kasia jest dzieckiem, które wymaga stałej opieki ze strony dorosłego. Ma nierozwiniętą funkcję mowy, nie potrafi samodzielnie chodzić ani chwytać przedmiotów.Jest pieluszkowana, spożywa tylko rozdrobnione pokarmy. Funkcje poznawcze są również zaburzone.

Cele edukacyjne:
1.Próby usprawniania zaburzonych funkcji dziecka oraz wspomaganie w tworzeniu własnego "Ja".
2.Próby kształtowania umiejętności umożliwiających zdobycie wiedzy z zakresu słuchania, mówienia, odtwarzania.
3.Wspomaganie i próby w kształtowaniu rozwoju dziecka dotyczące poznawania świata i otoczenia , w którym żyje.
4.Wspomaganie dziecka w czynnościach samoobsługowych, próby uświadomienia konieczności dbania o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
5.Próby kształtowania postawy społeczno-etycznej i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne.
zamierzone efekty:
1.Porozumiewanie się z otoczeniem- werbalne lub pozawerbalne.
2.Zdobycie niezależności życiowej w zakresie umiejętności zaspokajania własnych potrzeb.
3.Uczestnictwo w życiu społecznym na równi z innymi w miarę możliwości.
Środki:
-stosowanie różnych metod nauczania,
-obserwacja pośrednia i bezpośrednia zjawisk przyrodniczych,
-prezentowanie literatury dla dzieci,
-krótkie spacery do sadu, lasu i parku,
-dotyk przedmiotów różnego rodzaju,
-prace plastyczne różnymi technikami,
- zabawy klockami i piskiem kinetycznym,
-zabawy manipulacyjne,
-zabawy ruchowe, -spotkania z rówieśnikami,
-zabawy sytuacyjne.

Umiejętności w samoobsłudze:
-nauka prawidłowego trzymania łyżki i operowania nią,
-samodzielne unoszenie kubka do ust i picie z niego,
-nauka wypuszczania kubka z ręki do momentu postawienia go na stole,
-wycieranie ust chusteczką ( na polecenie słowne),
-mycie zębów, prawidłowe trzymanie szczoteczki i wykonywanie prawidłowych ruchów ręki,
-próby związane z nauką sygnalizowania potrzeb fizjologicznych,
- nauka samodzielnego mycia rąk( prawidłowe użycie mydła, wody i ręcznika),
-eliminowanie nawyku sięgania po przedmiot z pomocą innych osób,
-nauka gryzienia pokarmu,
-budowanie świadomości własnego ciała.
Motoryka i lokomocja:
-chwytanie, rzucanie, podawanie,podnoszenie,
-odkręcanie i zakręcanie kranu,
-otwieranie i zamykanie pudełek,
-malowanie palcami i pędzlem,
-usprawnianie ruchów rotacyjnych nadgarstka, ćwiczenia praksji obu rąk,
-zabawy manipulacyjne przedmiotami, zgodnie z ich przeznaczeniem,
-zabawy materiałami sypkimi,
-zabawy w masach plastycznych o różnej konsystencji i temperaturze( plastelina, piasek kinetyczny, masa solna),
-masaż manualny kończyn,
-zabawy paluszkowe, pacynki, rękawiczki,
-ćwiczenia chwytne- chwyt pensetowy,
-próby wchodzenia na schody, schodzenie ze schodów,
-siadanie z pozycji leżącej,
- ćwiczenia z użyciem prostych przyborów gimnastycznych-piłki, wałka gimnastycznego, drabinek gimnastycznych.
Sposoby poznania świata i umiejętności poznawcze:
-koncentrowanie uwagi dziecka na różnych bodźcach (dźwiękowych- słuch, dotykowych,) o różnym natężeniu,
-koncentrowanie uwagi Kasi na przedmiotach, zabawkach o różnej wielkości, kolorze i kształcie,
-kierowanie uwagi na zdarzenie, które dzieje się wokół oraz czynności wykonywanych przez Kasię,
-głośne, wielokrotne powtarzanie nazw zabawek, czynności i przedmiotów oraz imion,
-dostarczanie podczas zajęć różnego rodzaju bodźców słuchowych, smakowych, dotykowych i wzrokowych,
-Mobilizowanie dziewczynki, podczas ćwiczeń do utrzymywania kontaktu wzrokowego,
-nauka kierowania uwagi na wybrany przedmiot, czynność,
-poznawanie otoczenia przez naśladowanie prostych działań, -prowadzenie zajęć z muzykoterapii- muzyka relaksacyjna podczas ćwiczeń fizycznych i masażu,
-ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej (chwytanie i manipulacja),
-koordynowanie współpracy obu rąk.
Komunikacja:
-ćwiczenia w rozumieniu, słuchaniu i wykonywaniu prostych poleceń,
-uczenie funkcji przedmiotów bliskich dziecku,
-uczenie prawidłowego odbierania prostych sygnałów, informacji z otoczenia,
-nazywanie przez dorosłego wykonywanych czynności,
-ćwiczenia dźwiękonaśladowcze, wokalizacja,
-rozwijanie mowy biernej: wskazywanie i nazywanie przedmiotów, kolorów, obrazów, części ciała itp.,
-uczenie znaczenia słów "nie" i "tak",
-masaż logopedyczny- policzków, języka i wewnętrznej części ust,
-muzykoterapia,
-ćwiczenia niewerbalnego naśladownictwa.
Uspołecznianie i funkcjonowanie w najbliższym środowisku:
-uczestniczenie, w miarę możliwości w zajęciach grupowych,apelach i uroczystościach szkolnych,
-naśladowanie prostych ruchów i czynności,
-nauka niewerbalnego naśladownictwa,
-wydłużanie czasu koncentracji,
-zabawy rytmiczno-słuchowe,
-rozwijanie i pogłębianie kontaktu terapeutycznego z dzieckiem,
- rozwijanie świadomości własnego ciała - ćwiczenia przed lustrem,
poznawanie siebie,
-reagowanie na proste polecenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.