X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4377
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz zajęć języka angielskiego - The Prisoner of Azkaban - czytanie ze zrozumieniem

Klasa: 3 gimnazjum
Czas trwania: 45 minut

Cele lekcji:
a) kształcący wiadomości: uczeń posiada informacje na temat J.K. Rowling, a także wiadomości na temat popularności Harrego Pottera
b) kształcący umiejętności: na podstawie przeczytanego tekstu uczeń potrafi odnaleźć szczegółowe informacje w takście; potrafi pracować ze słownictwem – odgadywać znaczenia słów z kontekstu; rozmawiać na temat swoich upodobań literackich.

Metody: praca w grupach, elementy wykładu, pogadanka, praca z tekstem
Środki dydaktyczne: tekst w języku angielskim – urywek powieści Harry Potter and the Prisoner of Azkaban J.K. Rowling; ćwiczenia utrwalające.

Przebieg zajęć:
I Wstęp
Sprawdzenie listy obecności, zapoznanie uczniów z tematem zajęć i jego zapis do zeszytu przedmiotowego.

II Część zasadnicza
1. Krótki wykład na temat J.K. Rowling
2. Praca uczniów z tekstem
3. Wykonanie ćwiczeń związanych z tekstem

III Zakończenie
1. Zwrócenie uwagi uczniów na rolę literatury i czytania książek w życiu człowieka
2. Zlecenie pracy domowej.
OWL POST

Harry Potter was a highly unusual boy in many ways. For one thing, he
hated the summer holidays more than any other time of year. For another, he really wanted to do his homework but was forced to do it in secret, in the dead of night. And he also happened to be a wizard.
It was nearly midnight, and he was lying on his stomach in bed, the
blankets drawn right over his head like a tent, a flashlight in one hand and a large leather-bound book (A History of Magic by Bathilda Bagshot) propped open against the pillow. Harry moved the tip of his
eagle-feather quill down the page, frowning as he looked for something
that would help him write his essay, "Witch Burning in the Fourteenth
Century Was Completely Pointless discuss."
The quill paused at the top of a likely-looking paragraph. Harry Pushed his round glasses up the bridge of his nose, moved his flashlight closer to the book, and read:
Non-magic people (more commonly known as Muggles) were particularly
afraid of magic in medieval times, but not very good at recognizing it.
On the rare occasion that they did catch a real witch or wizard, burning had no effect whatsoever. The witch or wizard would perform a basic
Flame Freezing Charm and then pretend to shriek with pain while enjoying a gentle, tickling sensation. Indeed, Wendelin the Weird enjoyed being burned so much that she allowed herself to be caught no less than fortyseven times in various disguises.
Harry put his quill between his teeth and reached underneath his pillow for his ink bottle and a roll of parchment.

I. Read the text and answer the questions.

1. What part of day is described in the text?
2. What Harry’s “school objects” are mentioned here?
3. What book does Harry use?
4. What charm protects from burning flames?
5. Why is Harry unusual?
6. Who are Muggles?

II. Find the words in the text and try to guess the meaning from the context.

wizard, owl, blanket, tent, torch, leather-bound book, quill, frown, medieval times, witch, pretend, tickling, shriek, disguise, ink

III. In pairs imagine that one of you is Harry Potter. Ask him some questions about things you would like to know about him.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.