X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4366
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji kulturowej z języka angielskiego: What do you know about the UK?

Gimnazjum
-------------------

Temat: What do you know about the United Kingdom?
Cele lekcji:
językowy
• wzbogacanie zasobu słownictwa tematycznego związanego z wiadomościami kulturowymi na temat Wielkiej Brytanii,
• wyszukiwanie i rozpoznawanie konkretnych informacji ze słuchu na podstawie obejrzanego filmu i przeczytanego tekstu.
• rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem
operacyjny
• uczeń potrafi podać nazwy krajów wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa , ich stolice, flagi i symbole,
• uczeń zna nazwy najciekawszych miejsc geograficznych Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
• uczeń potrafi uzupełniać luki w zdaniach na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu,
• potrafi redagować zdania na temat tego, co wie o Wielkiej Brytanii.
kulturowy
• zapoznanie z treściami kulturowymi na temat Zjednoczonego Królestwa
Środki dydaktyczne:
• film „An introduction to Britain”. Oxford
• Quiz „What do you know about the UK”
• Tekst “The UK” wraz z mapą do uzupełniania nazw miejsc geograficznych, symboli.

Metody:
audiowizualna
• łączenie zagadnień językowych z materiałem wizualnym
praca z tekstem
• wyszukiwanie i uzupełnianie informacji na podstawie przeczytanego tekstu.

Formy pracy:
• praca z całą klasą (lockstep)
• praca w parach
• praca indywidualna kierowana przez nauczyciela i samodzielna

Przebieg lekcji:

1. Powitanie

2. Wprowadzenie do tematu :
• prezentacja mapy Wielkiej Brytanii i Irlandii i pytanie z ilu krajów składa się Wielka Brytania, i czy Irlandia należy do Wielkiej Brytanii? Zapoznanie z nazwą The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

3. Określenie i zapis tematu lekcji: What do you know about the UK?

4. Warm up - rozgrzewka językowa
Podawanie nazw geograficznych związanych z Wielką Brytanią, Irlandią Północną.

5. Prezentacja nowego materiału

a) Rozdanie mapek przedstawiających Wielką Brytanię i Irlandię, uzupełnianie nazw geograficznych w parach na podstawie podanych zdań.

b) Praca indywidualna z tekstem, uzupełnienie wiadomości na temat poszczególnych krajów wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa.

c) Prezentacja flagi the Union Jack wyjaśnienie skąd się wzięła.

d) Dopasowanie symboli kwiatowych do poszczególnych krajów, na podstawie przeczytanego tekstu – praca indywidualna.

6.Projekcja fragmentu filmu ,,An Introduction to Britain” poprzedzona instrukcją do ćwiczeń związanych z treścią filmu.
- uzupełnianie nazw brytyjskich miast i ich charakterystycznych cech.
- uzupełnianie zdań na podstawie obejrzanego filmu, zdania prawda-fałsz

7.Utrwalenie nowego materiału
- Rozdanie i wykonanie quizu o Wielkiej Brytanii – praca w parach.
- Wspólne sprawdzenie i znalezienie poprawnych odpowiedzi.

10.Ustalenie zadania domowego – Napisanie 5 zdań na temat Wielkiej Brytanii

11. Podsumowanie i ocena lekcji


The United Kingdom - Quiz

1. Which countries make up the UK?
a) England and Scotland
b) England, Scotland and Wales
c) England, Scotland, Wales and Northern Ireland

2. What are the official languages of the UK?
a) English only
b) English and Welsh
c) English, Welsh and Gaelic

3. What is the UK’s telephone country prefix?
a) +44
b) +33
c) +48

4. What is the Internet country code for the UK?
a) .de
b) .uk
c) .fr

5. What is the approximate population of the UK?
a) 55 million people
b) 60 million people
c) 75 million people

6. Which mountain is the highest in the UK?
a) Ben Nevis
b) Scar Fell
c) Snowdon

7. Which city is the UK’s second largest?
a) Birmingham
b) Norwich
c) Leeds

8. Which river in the UK is the longest?
a) The Severn,
b) The Thames
c) The Humber

9. British flag is called:
a) The Union John
b) The Union Jack
c) The Union Jonathan

10. The Lake District is in
a) Scotland
b) Wales
c) England

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.