X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43766
Przesłano:

Edukacja regionalna w Miejskim Przedszkolu nr 42 w Częstochowie

Edukacja regionalna
w
Miejskim Przedszkolu nr 42 w Częstochowie

Miejskie Przedszkole nr 42 w Częstochowie istnieje od 1979 roku. Ówcześnie znane było jako Przedszkole nr 57. Zostało zbudowane w czynie społecznym jako dar załogi PRKOP ,,Komobex” dla mieszkańców dzielnicy Tysiąclecia w Częstochowie. O dużym wkładzie i zaangażowaniu w powstanie przedszkola świadczyło zdobycie III miejsce w konkursie na ,,Najlepszy budynek województwa częstochowskiego”. W nowo wybudowanym budynku mieściły się cztery grupy przedszkolne dla 120 dzieci. Obecnie w przedszkolu jest sześć grup przedszkolnych z liczbą dzieci 140.
Miejskie Przedszkole nr 42 w Częstochowie to historia, której jesteśmy częścią. Poprzez naszą pracę staramy się przekazać szacunek do kultury, tradycji ale przede wszystkim do ludzi. Przecież to dzieci za kilkanaście lat przekażą tą wiedzę nowemu pokoleniu. Edukacja regionalna jest narzędziem , który pomaga w przekazywaniu wiedzy o naszej małej i dużej ojczyźnie, uczy miłości do swojego kraju, a przez to naucza jak stać się prawdziwym patriotą.
Przedszkole jest miejscem, które rozwija dziecko wszechstronnie i wielokierunkowo . W celu pogłębienia wiedzy na temat naszego regionu, kraju, zastał utworzony kącik regionalny, który cieszy oko nie tylko naszych wychowanków, ale również rodziców i gości. Edukacja regionalna stała się jednym z najważniejszych priorytetów przedszkola, co wynika również z koncepcji pracy przedszkola. Celem edukacji regionalnej, która prowadzona jest w naszym przedszkolu słało się głębsze poznanie kultury, historii własnego miasta, regionu, ojczyzny, a także otwieranie się na zrozumienie innych kultur. Dzięki poszerzaniu wiedzy na temat swojej małej ojczyzny dziecko już w młodym wieku buduje swoją tożsamość, przynależność.
Najefektywniejsze zdobywanie wiedzy przez dziecko odbywa się wtedy gdy ma bezpośredni kontakt z kulturą np. zwiedzanie ciekawych miejsc, spotykanie z ciekawymi ludźmi. Podczas zajęć przeprowadzanych w ramach edukacji regionalnej tworzone są warunki i sytuacje, które integrują dziecko ze środowiskiem lokalnym. W procesie dydaktyczno – wychowawczym celem nadrzędnym edukacji regionalnej jest przede wszystkim rozwijanie poczucia własnej tożsamości regionalnej. Kształtowanie w dzieciach poczucia tej tożsamości odbywa się poprzez ukazywanie związków z najbliższym otoczeniem przyrodniczym i społecznym, dostrzeganie zmian zachodzących w okolicy na przestrzeni zmieniających się czasów, rozbudzanie zainteresowania wokół najbliższej okolicy, czy też rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej

Obszar I
Sposób realizacji edukacji regionalnej w przedszkolu/szkole

W naszym przedszkolu edukacja regionalna prowadzona jest na podstawie programu własnego pt: „Edukacja regionalna w Miejskim Przedszkolu nr 42 w Częstochowie”. Program ten został napisany przez mgr. Elżbietę Tyrała , oraz mgr. Agnieszkę Korczak. Został on stworzony po to, by móc określić cele, a następnie je zrealizować. Głównym celem jest nauka o swoim regionie, jego historii, obrzędach i zwyczajach dotyczących świąt odbywających się corocznie.
Dziecko biorące udział w zajęciach edukacji regionalnej:
*zna historię swojej rodziny,
*zna zwyczaje i tradycje swojej rodziny,
*potrafi wskazać ciekawe miejsca w swojej okolicy,
*zna zabytki, pomniki przyrody żywej w najbliższej okolicy,
*potrafi wyjaśnić potrzebę ochrony środowiska w swoim otoczeniu,
*czuje się cząstką przyrody i lokalnego społeczeństwa,
*przejawia szacunek w stosunku do symboli narodowych i miejsc pamięci narodowej,
*potrafi wymienić ważniejsze miejsca na terenie swojej miejscowości.

Nauczyciele posiadają kursy w zakresie edukacji regionalnej. Są to „Sztuka ludowa okolic Częstochowy”
Działania w zakresie edukacji regionalnej poddawane są ewaluacji. Działanie to ma sprawdzić, czy wszystkie cele zostały zrealizowane , a jeśli nie to jakie kroki należy poczynić, aby to zmienić.
Przedszkole prowadzi zajęcia regionalne w formie zabaw, pogadanek, zajęć dydaktycznych.
Dzieci czynnie włączane są w poznanie środowiska lokalnego. Odbywa się to poprzez:
*wycieczki,
*imprezy okolicznościowe np Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny,
*imprezy przedszkolne np: Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Bal Karnawałowy, Pierwszy Dzień Wiosny,
*konkursy.

Dzieci z naszego przedszkola maja możliwość różnorakiego poznania zagadnień dotyczących dzielnicy, miasta i regionu. Biorą czynny udział w wycieczkach, konkursach , akademiach, festynach.

Obszar II
Baza przedszkola/szkoły

Nasze przedszkole posiada kącik regionalny, który powstał z myślą, o przybliżeniu kultury naszego regionu, pogłębianiu wiedzy o dawnych czasach. Kącik został utworzony dzięki pomocy rodzicom, oraz osobom postronnym, które chciały wzbogacić to miejsce w ciekawe eksponaty. Odnaleźć tu można np. dawne urządzenia elektryczne jak radio, ponadto wrzeciono, żelazko na duszę. Ponieważ mieszkamy w okolicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej nie zabrakło również eksponatu wpisującego się w to miejsce. Tym eksponatem jest ogromny amonit, który udostępniła nam jedna z mam. Dzięki tego typu eksponatom dzieci mogą zdobywać wiedzę historyczną związana z położeniem Częstochowy, oraz Szlakiem Orlich Gniazd. W swoich zbiorach posiadamy zegar z kukułką, który zachwyca dzieci mechanizmem. W kąciku można zobaczyć ciekawe naczynia, dzbanuszki, misy. Ozdobą naszego kącika są pięknie wykonane serwety, haftowane poduszki, obrusy. Nasz zbiór wzbogacony został o piękną ponad 100-letnią narzutę na łóżko.
Ponadto posiadamy stroje regionalne wraz z wełnianą przepaskę noszoną przez gospodynie wiejskie. Przepaska została nam wypożyczona dzięki uprzejmości babci jednego z dzieci. W kąciku nie zabrakło miejsca na płytotekę. Obejmuje ona płyty z nagraniami muzycznymi, w której zawarte są pieśni i muzyka z różnych regionów Polski. Kącik chętnie odwiedzany jest przez dzieci i często wykorzystywany w procesie dydaktycznym.
Nasze przedszkole nawiązało współpracę z częstochowskim Zespołem Pieśni i Tańca „Częstochowa”. Zespół ten udostępnił nam strój ludowy noszony niegdyś w naszych okolicach. Oprócz eksponatów, w kąciku zamieszczony jest krótki zarys historyczny miasta Częstochowa, propozycje potraw, które są charakterystyczne dla naszego regionu, oraz przykłady słów, które są obecne w mowie potocznej częstochowian. Uzupełnieniem tych wiadomości są krótkie informacje o znanych osobistościach pochodzących z naszego regionu. Wszystkie zbiory, które znajdują się w naszym kąciku regionalnym są zinwentaryzowane i zamieszczone w taki sposób, by nie uległy zniszczeniu. Osobami opiekującymi się kącikiem są dwie nauczycielki. Ekspozycje dodatkowo uzupełniane są dodatkowymi informacjami i eksponatami w zależności od świąt, czy też innych imprez okolicznościowych.
W procesie edukacyjnym wykorzystywane są różnorodne środki i pomoce dydaktyczne m.in.
*eksponaty z kącika regionalnego, które przybliżają poznanie dawnych przedmiotów codziennego użytku
*wystawy tematyczne, zdjęć, plakatów prezentujących najciekawsze zabytki i miejsca, oraz wystawki czasopism wydanych w Częstochowie
*wystawka ze słownictwem używanym na terenie naszego regionu
*ekspozycję stroju ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”
*nagrania muzyczne z użyciem muzyki, piosenek charakterystycznych dla naszego regionu, oraz innych części Polski
*książki, albumy opowiadające o regionie, oraz zbiór wierszy najbardziej znanej poetki częstochowskiej Haliny Poświatowskiej.

Obszar III
Współpraca przedszkola/szkoły ze środowiskiem

Nawiązaliśmy współpracę z częstochowskim Zespołem Pieśni i Tańca „Częstochowa”. Współpraca ta zaowocowała m.in. podarowaniem nam pięknego stroju regionalnego , który został umieszczony w naszym kąciku regionalnym.
Realizując edukację regionalną aktywnie współpracujemy z różnymi placówkami i instytucjami.

Są to:
*Muzeum Przyrodnicze w Częstochowie,
*Muzeum Częstochowskie w Ratuszu,
*Miejski Dom Kultury,
*Muzeum Produkcji Zapałek,
*Muzeum Rzemiosł Dawnych „Stary Młyn” w Żarkach,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.