X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43698
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna "Poznaj z nami Poznań"

Innowacja: Poznaj z nami Poznań - poszerzanie wiedzy uczniów na temat historii miasta Poznania oraz rozwijanie umiejętności opowiadania o jego zabytkach w języku angielskim.
Podstawa prawna:
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 1 pkt 18, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.

Miejsce realizacji:
Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Szczepankowo 72a
61-306 Poznań

Rodzaj innowacji:
Pedagogiczna
Program nauczania historii i języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową

Adresat: Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych koła historycznego – Klubu Miłośników Historii (głównie uczniowie klas VI)

Autorzy innowacji:
Ewa Kalinowska
nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Ewa Łoszyńska
nauczyciel języka angielskiego

Czas realizacji:
marzec - kwiecień 2020 r.
Rok szkolny 2019/2020

Założenia i cele
WSTĘP
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom historycznym uczniów naszej szkoły prowadzone jest koło historyczne – Klub Miłośników Historii, które pragnie rozwinąć i pogłębić ich zainteresowania historią lokalną. Trzeba jednak pamiętać, że kształcenie, które koncentruje się wyłącznie na gromadzeniu wiedzy staje się nudne i schematyczne. Nie stwarza ono podstawy do dalszej nauki ani do rozwiązywania codziennych problemów. Stąd też pomysł na niniejszą innowację, połączenie nauki historii z nauką języka obcego.
W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego jest doskonałym narzędziem porozumiewania się w każdej dziedzinie, zatem celowe wydaje się zachęcanie uczniów do jak najszerszego wykorzystywania go. Głównym celem innowacji jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat historii i zabytków miasta Poznania oraz uświadomienie im potrzeby posługiwania się językiem obcym w niestandardowych sytuacjach, nie tylko na lekcjach języka angielskiego.

Innowacja obejmuje zmiany dotyczące sposobu działania i organizacji zajęć pozalekcyjnych – koła historycznego i polega na unowocześnieniu i uatrakcyjnieniu nauczania. Nowatorstwo - przejawia się w twórczym, oryginalnym działaniu.

Cele ogólne:
- rozwijanie zainteresowania historią lokalną i wskazywanie różnych dróg rozwijania tych zainteresowań,
- rozbudzanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż lekcje języka angielskiego.

Cele szczegółowe:
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań i rozbudzanie ciekawości świata,
- kształtowanie szacunku i przywiązania do tradycji i historii własnego regionu,
- zrozumienie związków między przeszłością a teraźniejszością,
- kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się planami miasta,
- poszerzenie słownictwa angielskiego
- rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego,
- doskonalenie własnych umiejętności pracy z tekstem,
- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole zadaniowym,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się i przekazu informacji,
- rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy.

Tematyka zajęć wzbogacona słownictwem angielskim
1. Najdawniejsze dzieje miasta
2. Historia herbu i pochodzenie nazwy miasta
3. Legendy i ciekawostki na temat Poznania
4. Wybrane najważniejsze zabytki miasta: Katedra, Stary Rynek, Ratusz i Koziołki, zamek i opera, Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 r., Plac Wolności, Muzeum Narodowe, Collegium Minus, Cytadela, Jezioro Maltańskie, Palmiarnia.
5. Najsłynniejsze postacie związane z historią Poznania
6. Przygotowujemy się do roli przewodnika po mieście (wykonujemy krótki ilustrowany przewodnik po Poznaniu w języku polskim i angielskim, wcielamy się w rolę przewodnika podczas wycieczki).

Oczekiwane efekty
Uczeń:
- pozna historię miasta Poznania i opowie o jego najważniejszych zabytkach,
- poszerzy znajomość słownictwa języka angielskiego z zakresu historii,
- zdobędzie umiejętność posługiwania się językiem angielskim podczas opowiadania historii i prezentowania zabytków Poznania,
- opracuje krótki ilustrowany przewodnik po mieście w języku polskim i angielskim,
- wcieli się w rolę przewodnika po Poznaniu (również anglojęzycznego),
- potrafi pracować w zespołach zadaniowych i organizować swoją pracę.

Ewaluacja
Po zakończeniu wyszczególnionych działań (ankieta dla rodziców i wywiad z uczniami).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.