X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43577
Przesłano:

List od Mikołaja. Scenariusz zajęć świetlicowych dla wychowanków z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną

Scenariusz do zajęć świetlicowych w SOSW dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Temat: „List od Mikołaja” - zajęcia plastyczno-techniczne
Czas trwania zajęć: 60 min
Miejsce: świetlica grupy wychowawczej
Uczniowie: wychowankowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
Prowadzący: mgr Elżbieta Żeliszewska

Formy:
•zbiorowa zindywidualizowana,
•indywidualna w ramach grupy

Metody pracy:
• asymilacji wiedzy - uczenie się przez przyswajanie
• waloryzacyjne zwane też eksponującymi o dominacji aktywności emocjonalno– artystycznej
• praktyczne – uczenie się przez działanie
- instruktaż
- pokaz

Środki dydaktyczne: rekwizyty związane z Bożym Narodzeniem, worki z zagadkami, worek z nagrodami, zagadki, tekst listu od Mikołaja, płyta CD, farby, pędzle gąbkowe, pędzle, elementy do zrobienia Mikołaja: talerzyki papierowe, wata, płatki kosmetyczne, oczy, nos.

Cele ogólne:
• Zapoznanie wychowanków z historią Św. Mikołaja – biskupa z Mirry,
• Przypomnienie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem i ze św. Mikołajem,
• Budowanie świątecznej atmosfery w grupie,
• Rozwijanie motoryki małej i dużej,
• Rozwijanie poczucia sprawczości.

Cele szczegółowe:

Wychowanek:
• słucha historii o św. Mikołaju- biskupie z Mirry,
• potrafi rozróżnić rekwizyty związane z Bożym Narodzeniem,
• potrafi odpowiedzieć na pytania zadawane przez nauczyciela,
• chętnie uczestniczy w zabawach,
• porusza się do melodii i naśladuje czynności nauczyciela o których mowa w piosence na miarę swoich możliwości,
• wykonuje pracę według wskazań nauczyciela na miarę swoich możliwości,
• potrafi skoncentrować się na wykonywanej pracy,
• maluje pędzlem lub pędzlem gąbkowym (tapownikiem),
• nakłada elementy na wyznaczony klejem punkt,
• prezentuje pracę na forum grupy,
• porządkuje stanowisko pracy.

Przebieg zajęć:
I. Zajęcia wstępne
1. Powitanie wychowanków.
2. Zapoznanie z tematyką zajęć – temat tygodnia „Czekamy na św. Mikołaja”:
- zgadywanie tematu zajęć na podstawie obrazka,

II. Zajęcia właściwe
1. Wysłuchanie krótkiego opowiadania na temat św. Biskupa z Mirry,
- rozmowa kierowana: co robił św. Mikołaj?,
- zapoznanie z obecnymi, różnymi obrazami Mikołaja,
2. „List od Mikołaja” – wykonywanie zadań zawartych w liście:
a) rozpoznanie rekwizytów związanych ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem,
b) zagadki związane z Mikołajem,
c) zabawa ruchowa „Mikołaj” /słuchanie poleceń zawartych w nagraniu, naśladowanie czynności nauczyciela/.
d) wykonanie pracy pt. „Mikołaj”:
- przygotowanie farby i miejsca do pracy,
- przyklejenie kartek z talerzykami do stolików,
- malowanie talerzyków pędzlem lub pędzlem gąbkowym (tapownikiem),
- przyklejenie do czapki waty i przyklejenie do talerzyka,
- przyklejenie na wskazane przez nauczyciela miejsce: wąsów, brwi, oczu, ust oraz wacików jako brody,
- podziwianie wykonanych prac.
e) losowanie nagród od Mikołaja (wyciąganie nagród z przygotowanego worka).

III. Zajęcia końcowe.
1. Podziękowanie za udział w zajęciach.
2. Ocena zachowania i pracy wychowanków przez wychowawcę.
3. Porządkowanie miejsca pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.