X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43469
Przesłano:

Chrońmy przyrodę. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ „CHROŃMY PRZYRODĘ”
Data:
Klasa: III SP (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym)
Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne
Osoba prowadząca: Beata Tileczek
Miejsce: sala lekcyjna.
CELE OGÓLNE:
-uwrażliwienie na potrzebę dbania o środowisko, w którym żyjemy;
-zapoznanie z metodami ochrony środowiska;
-utrwalenie pojęć: dużo-mało, ciężko-lekko.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
- zna metody ochrony środowiska, w którym żyje: segregacja odpadów, oszczędzanie energii i wody, zbiórka baterii i zużytego sprzętu;
- segreguje odpady zgodnie z zasadami recyklingu;
- liczy pojemniki na śmieci;
- tworzy zbiory;
- porównuje dużo- mało, ciężko-lekko;
- głośno wypowiada wyrazy związane z realizowaną tematyką;
- próbuje tworzyć wypowiedzi na realizowany temat.
CELE REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE:
- ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej;
- doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi;
- wzbogacanie słownictwa;
- wdrażanie do przestrzegania zachowań proekologicznych;
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
METODY:
-opowiadanie;
- pokaz;
- pogadanka;
-m. aktywizująca.
FORMY PRACY:
- indywidualna;
- zbiorowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- etykieta wyrazu Ekologia;
- znak Recykling;
- etykiety na pojemniki na odpady – SZKŁO, PLASTIK, PAPIER;
- pojemniki na odpady: żółty, niebieski, zielony;
- odpady plastikowe, szklane i papierowe;
- bajka edukacyjna: Rady na odpady:
https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Przywitanie – piosenka „Wszyscy są...”.
2. Ustalenie pogody:
- Uczniowie stają przy oknie – rozmowy o tym, co za oknem, określenie panującego stanu pogodowego, uwrażliwienie na odpowiedni ubiór do pogody, powtórzenie pór roku;
- podejście do etykiet obrazujących stan pogodowy – wybranie adekwatnej ilustracji;
- umieszczenie ilustracji na Kalendarzu pogody – powtórzenie dni tygodnia i panującej w danym dniu pogody, przytwierdzenie etykiety obrazującej stan pogodowy do właściwego dnia.
3. Ustalenie dnia tygodnia:
-poproszony Uczeń przynosi etykiety z dniami tygodnia;
- Dzieci układają kolejno dni tygodnia ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego dnia tygodnia (obserwacja etykiety i powtórzenie po nauczycielu jego nazwy);
- powtarzanie z nauczycielem nazw dni tygodnia;
-wyszukanie spośród innych etykiet, etykiety z nazwą aktualnego dnia i przytwierdzenie jej do tablicy;
- spojrzenie na tablicę i głośne powtórzenie nazwy dnia.
4. Ustalenie ilości osób obecnych:
- poproszony Uczeń przynosi etykiety z imionami uczniów;
- nauczyciel wykłada etykiety mówiąc „Mam tu etykiety z imionami Uczniów klasy III...” (uczniowie dopowiadają „c”);
-prowadzący wykłada etykiety, a Uczniowie wypowiadają imiona;
-każdy Uczeń zabiera swoją etykietę i siada do ławki;
-Uczniowie zgłaszają się i pojedynczo podchodzą z etykietą do tablicy;
-przytwierdzają etykietę do tablicy za pomocą wybranego przez siebie magnesu;
-następnie rysują ludzika z miną obrazującą swoje samopoczucie (rysując, nazywają poszczególne elementy – głowa, tułów, ręce i nogi);
-gdy wszyscy obecni Uczniowie przytwierdzą etykiety do tablicy, nauczyciel mówi: „w... (nazwa dnia tygodnia) w klasie III c są Uczniowie...” – uczniowie wypowiadają imiona obecnych, następnie prowadzący zadaje pytanie: „a kogo nie ma dzisiaj?”, później następuje wspólne liczenie osób obecnych;
-wprowadzenie w realizowaną tematykę (ochrona przyrody – wycieczka po szkole przedstawienie pojemników na zużyte baterie, zużyty sprzęt).
5. Czynności porządkowe i higieniczne:
-rozdanie podkładek i herbaty;
-udanie się do łazienki celem umycia rąk;
-powrót do klasy;
- wyciągnięcie śniadania.
6. Śniadanie – spożywanie śniadania przy muzyce.
7. Realizacja tematu:
-zapoznanie z etykietą wyrazu Ekologia i wyjaśnienie, czym się zajmuje;
-projekcja bajki Rady na odpady;
-pogadanka na temat obejrzanej bajki;
-ukazanie kartonów(pomoc dydaktyczna) na odpady – określenie kolorów, liczenie pojemników;
-omówienie przeznaczenia, przyklejenie etykiet: Szkło, Papier, Plastik na poszczególne pudła;
- przedstawienie odpadów – zapoznanie z ich wyglądem, porównanie wyglądu, omówienie do której grupy należą, porównanie ciężki- lekki, dużo-mało;
-wkładanie odpadów do poszczególnych kartonów;
-powtórzenie wiadomości.
8. Omówienie zachowania – buźki motywacyjne.
9. Podziękowanie i zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.