X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43421
Przesłano:
Dział: Języki obce

Have you done it? Konspekt lekcji

Konspekt lekcji języka angielskiego

CZAS TRWANIA: 45 minut
POZIOM: pre-intermediate
TEMAT: Have you done it?

CEL GŁOWNY: przypomnienie słownictwa związanego z pracami domowymi (household chores), zapoznanie z ogólnymi zasadami stosowania czasu Present Perfect, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
CELE OPERACYJNE:
Po lekcji uczennica:
- pamięta wyjaśnione na lekcji słownictwo związane z obowiązkami domowymi
- potrafi samodzielnie zastosować słowa i wyrażenia
- podje różne formy czasowników w czasie przeszłym (Past Simple, Present Participle)
- potrafi użyć właściwego wyrażenia dotyczącego reagowania na prośby i pytania
- umie odpowiedzieć na proste pytania w czasie Present Perfect
- potrafi przeczytać i wyjaśnić omawiany tekst
- lepiej współpracuje z rówieśnikami
FORMY PRACY: indywidualna, w parach, w grupie
METODY PRACY: burza mózgów, drama, prezentacja, ćwiczeniowa, szukanie szczegółów
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica multimedialna, fotografie, flash cards, karta pracy.
FUNKCJE JĘZYKOWE: mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie.
TOK LEKCJI
1. Czynności organizacyjne: przywitanie, sprawdzenie obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Zapisanie tematu na tablicy i wyjaśnienie celów lekcji.
4. Wprowadzenie do tematu za pomocą rozgrzewki językowej: pytania dotyczące najbardziej nielubianych czynności; What do you hate doing? What’s the worst task on the Earth?
5. Realizacja tematu:

• Zapoznanie uczennic ze słownictwem dotyczącym robienia porządków - obrazki.
• Pytania dotyczące lubianych / nielubianych czynności (Do you enjoy ironing?, Do you like dusting?)
• Drilling – powtarzanie fraz wypowiedzianych przez nauczyciela („I don’t mind tiding”, „I love washing up”
• Utrwalenie pojęć poprzez dramę, kalambury (for egzample: „I love washing up in the morning”, „Ironing is the best”)
• Prezentacja dialogów przedstawiających prośby i reagowania na nie.
• Omówienie zasad stosowania czasu Present Perfect.
• Ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.
• Prezentacja zabawnych obrazków i żartów dotyczących sprzątania (źródło Internet)
• Możliwe jest odtworzenie utworu muzycznego zawierającego wyrażenia z lekcji („Enchanted Happy working song”) –opcjonalnie.
6. Uczniowie otrzymują wskazówki dotyczące pracy internatowej.
7. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel dokonuje ewaluacji przeprowadzonych zajęć.

KARTA PRACY – Have you done it yet?
I. Vocabulary:
1. mop /sweep a. your bed
2. do / wash up b. the dishwasher
3. make c. the rubbish out
4. take d. the furniture
5. empty e. your room
6. iron f. plants
7. tidy g. the floor
8. do h. the shopping
9. water i. a carpet
10. vacuume j. your clothes
11. dust k. the dishes

II. Write in the correct form : PAST SIMPLE / PAST Participle (from ex. 1)
Eg.: do – did – done
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

III. Wpisz podane wyrażenia taka by tworzyły logiczną I spójną wypowiedź. Czasownik w nawiasie wpisz w odpowiedniej formie czasu Prsent Perfect:
yet, already, just
I ................................ (not/make) my bed ..........
...........................(Julia/water) the flowers ............?
Daniela .......................................(empty) the dishwasher.
Karolina .......................................(iron) her clothes.
Olivia ........................................(not/take) the rubbish................. .
Sabina and Angelika ....................................... (dust) the furniture.
Amelia, ........................................ (you/sweep) the floor .....................?
IV. Utwórz pytania Q (questions) i prośby R (requests) dotyczące czynności porządkowych:
a. Poproś koleżankę aby odkurzyła twój pokój, opróżniła zmywarkę, starła kurze z mebli, podlała kwiaty itp.
Eg. Can you do the shopping, please?
b. Zapytaj koleżankę czy wykonała już twoją prośbę.
Eg. Have you done the shopping yet?

c. Zareaguj na podaną prośbę:
“Yes, no problem”, “Sorry, I can’t. I’m busy”
d. Odpowiedz na zadane pytanie:
“yes, I have already done:
“I haven’t done yet”

DIALOGUES
II. Imaginary / Unreal Situation ;)

My son Peter: Hello Mum, you look perfect today!
Me: Hello my darling, thank you, you’re so nice!
Peter: You work so hard. You must be tired... How can I help you?
Me: Oough, that’s true. Can you empty the dishwasher , please?
Peter: With pleasure, mum. It’s done! Anything else?
Me: No, thank you, my sweetheart. Thank you so much!
Peter: Can I take the rubbish out, please?
Me: As you wish, my lovely. You are a perfect child 

1. Real / usual situation ;)

Me: Peter, can you come here and help me, please?
Peter: .......
(10 minutes later)
Me: Peter, I’m waiting for you.
Peter: Yeah, I’m coming.
(another 10 minutes)
Me: Can you come right now? I need you...
Peter: Just a moment, mum. I’m busy.
(after another 10 minutes)
Me: Peter, come quickly!
Peter: What do you want from me?!
Me: I want you to tidy your room, please.
Peter: But it’s clean. I don’t have to.
Me: So, can you empty the dishwasher, please?
Peter: Yeah, for a while.
Me: No, do it right now!
Peter: Are you kidding?! Anything else?!
Me: Yes, can you take the rubbish out?
Peter: .... Are you crazy? Can’t you see I’m working?
Me: Do it right now, qickly!!!

Opracowała :
Katarzyna Bieńkowska
Nauczyciel w ZPiSdN

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.