X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43401
Przesłano:

Krakowska skrzynia. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem programu "Twórczo odkrywam świat”

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem programu „Twórczo odkrywam świat”

1.Metody pracy:
- Twórczego myślenia i rozwiązywania problemów;
- Tworzenia i definiowania pojęć;
- Pracy we współpracy;
- Integracyjne;
- Ewaluacyjne;
oraz:
- Pedagogika zabawy wg Klanzy;
- Gimnastyka Mózgu P.E. Dennisona;
- Pedagogika C. Freineta;
2.Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa;
3.Środki dydaktyczne:
Wiersz J. Bełza „Katechizm polskiego dziecka”; J. Adamczewski „Legendy starego Krakowa”;
B. Barszcz „Kraków wierszem opisany”;
R. Dąbrowska „Kraków poznawany umysłem i sercem”;
Z. Burowska „So-mi-la”;
schematy rytmiczne; ilustracje i nazwy krakowskich zabytków;
mapki Krakowa;
ilustracje przedmiotów;
karty pracy;
fiszka prowadząca;
kartoniki z napisami „miasto”, „Kraków”, „Linia miejsca”;
„leniwe i alfabetyczne ósemki”;
kartoniki – wianki i czapeczki krakowskie; kontury drzewa;” CD – F. Szopen „Preludium”;
CD – Na krakowską nutę;
CD -Tańce w kręgu;
CD – Muzyka i ruch dla każdego – Klanza;
CD – Inspirowane folklorem – Zabawy muzyczno–ruchowe oparte na polskiej muzyce ludowej - Klanza; CD – Moje pierwsze piosenki – Centrum Edukacji Dziecięcej;
CD – Zatańcz ze mną –MACedukacja;
instrumenty perkusyjne;
strój krakowski
dziewczęcy i chłopięcy;
obwarzanki;
4.Cele ogólne:
- Budzenie poczucia dumy i patriotyzmu lokalnego;
- Wyrabianie szacunku do tradycji, symboli i historii swojego regionu;
- Stwarzanie warunków do rozwoju ucznia i tworzenia w różnych dziedzinach artystycznych;
- Doskonalenie planowania, poszukiwania, rozwiązywania problemów;
5.Cele szczegółowe:
- Zna i opowiada legendy krakowskie;
- Rozumie pojęcie tradycji;
- Potrafi nazwać i wskazać kilka krakowskich zabytków;
- Rozpoznaje herb Krakowa, strój krakowski, hejnał;
- Zna dawne dziecięce zabawy podwórkowe;
- Układa i zapisuje pytanie do tekstu;
- Śpiewa piosenki krakowskie, tańczy w rytmie krakowiaka;
- Wzbogaca czynny słownik;
- Wykorzystuje skojarzenia, symbole w poznawaniu i rozumieniu otoczenia;
- Gromadzi, analizuje, porządkuje informacje;
- Potrafi improwizować;
- Uważnie słucha i odpowiada na pytania;
- Potrafi współpracować w grupie;
- Umie dokonać obiektywnej samooceny;
- Potrafi cieszyć się z osiągnięć;
- Rozwija wyobraźnię i fantazję;

Etap I - INSPIRACJA

Przebieg zajęć:
1. Muzyczny poranek:
- piosenka powitalna „Wszyscy są...”
- ruchowa ilustracja nastroju utworu muzycznego – F. Szopen „Preludium”;
2. PACE
3. Powitanki: „Jestem – mam –lubię”, „Alternatywne nazwiska”;
4. Kinezjologiczne rymowanki na „dzień dobry”:
a) „Kiedy rano wyskakujesz z łóżka:
prawa ręka, lewa nóżka.
Lewa dłoń i pięta prawa!
Taki ruch – to zabawa!”
b) ”Witam łapki - /klask/
Witam prawą - / ręka lewa o rękę prawą/
Witam lewą - /ręka prawa o rękę lewą/
Brawo, brawo!” - /klask/
5. Zabawy w kręgu;
A. Zabawy słowem:
a) Uśmiechnięte zdania: „Uśmiecham się, bo ...”;
b) Łańcuch sylab / ostatnia sylaba jednego wyrazu jest początkową sylabą następnego wyraz, np. zegar – garnek – nektar – tarka – kawa – wata – tama –maki – kino... /;
c) Ukryte wyrazy w wyrazach, np. korale, Kraków, krówka,butelka ...;
B. Zabawy obrazem:
a) Barwne wyrazy / n-el pokazuje kartoniki z obrazkami, np. tęcza, słońce, płomień, jabłko ..., a dz. dobierają określenia: tęczowy, słoneczny, ognisty, rumiany.../;
b) Twórcze opowiadanie –/dzieci siedzą w kręgu i każde trzyma ilustrację jednego przedmiotu, np. buty. Następnie w kolejności układają zdanie do swojego obrazka nawiązując do poprzedniego/;
c) Skojarzenia do danego pojęcia – „miasto” – ulice, domy, rynek, kościoły, sklepy, teatry, kino, zabytki, wieżowce, pomniki, metro, tramwaje, autobusy, muzea...; - przypięcie na tablicy
kartoników;
d) Liczbowa zmazywanka – na tablicy znajduje się ciąg ponumerowanych liter. Ucz. mają na ławce kartonik z działaniem matematycznym i obliczają. Wywołana liczba /wynik działania/ zostaje wymazana wraz z przyporządkowaną literą.
Pozostające litery tworzą napis KRAKÓW;
e) Wpisanie wyrazu KRAKÓW w alfabetyczną ósemkę;
f) Co mam przywieźć? – n-el rzuca piłeczkę do dzieci i mówi:
„O godzinie np. 13.00 jadę do Krakowa. Co mam stamtąd przywieźć?”
Dzieci ustawiają wskazówki zegara na daną godzinę i podają nazwę rzeczy na taką literę, na jaką zaczyna się nazwa miasta: korale, konik, kapelusz, kwiatki, kokarda, klejnoty, korona, koszula ...:

Etap II - Otwieranie umysłu... dostrzeganie i nazywanie problemów;

1. Moje miejsce na ziemi:

A. N-el recytuje wiersz: J. Bełza „Katechizm polskiego dziecka”;
Dz. odpowiadają chórem na stawiane w wierszu pytania;
B. Linia miejsca – „Od bliskiego do dalszego” /dz. przyporządkowują odpowiednie wyrazy: rodzina, szkoła, Kraków, Polska /;
C- Krakowski alfabet:
a/ N-el czyta rymowany tekst, a dz. w grupach 2- osobowych układają i zapisują pytanie do danego fragmentu. Odszukują odpowiedź wśród innych propozycji i kolorują wybrany wyraz.
N- el przypina kartoniki na mapie Krakowa /hejnał, Lajkonik, Sukiennice, Wawel, Smok, Kościół Mariacki, kwiaciarki, korale, gorset/;

2 - Kraków w naszej sali;
a/ Stylizowany napis:
Dz. kojarzą poszczególne litery słowa KRAKÓW z tym miejscem, np. K – Kościół Mariacki, R – Rynek, A – Akademia, K – krakowiak, W – Wawel i dopinają ilustracje pod literami;
b/ Dz. wyobrażają sobie, że sprzęty oraz meble w sali to charakterystyczne zabytki i budowle Krakowa, np. regał to Sukiennice itp. Następnie w wyznaczonych miejscach przypinają karteczki z nazwami;
c/ Budowle z nas – zabawa ruchowa;
Dz. tworzą z siebie /wspólnie/ kształty krakowskich budowli, np. Wieże Mariackie, Barbakan, Sukiennice .../;
d/ Miejskie analogie;
Wylosowane karteczki z dowolnymi rzeczownikami dz. porównują z Krakowem na zasadzie szukania analogii, np. Kraków jest jak trąbka – bo gra hejnał, itd...;
e/ Piosenka z ruchem: „Maki i powoje”;

3 - Legendarne historie:
a/ Rytmizacja śpiewanek: „Smok”, „Duszki”, „Hejnał”, „Krakowianka”;
b/ Sposoby na smoka – Jak pozbyć się smoka z Krakowa nie uśmiercając go?- kiermasz ofert;
c/ Przepis na smoka – dz. wymieniają co każdy przyzwoity smok powinien mieć /np. długi ogon, czerwone oczy, siedem głów, itd.../, a następnie rysują smoka: 1 grupa – wpisuje obrazek w „leniwą ósemkę”, 2 grupa – dmucha plamy z farby i tworzy z niej obrazek na konturach mapy Krakowa – dopełnianie form;
d/ Gdybym był królem... próby rymowania swoich pomysłów w
wierszyki:
Gdybym był królem Krakowa...;
Gdybym na Rynku królową była...;
Gdybym królem był Nowej Huty...; itd.

4 - Na podwórku;
a/ Zaglądamy na dawne krakowskie podwórko.
Dzieci w kręgu opowiadają o współczesnych zabawach dziecięcych. N-el wprowadza dz. w klimat dawnego podwórka przybliżając postać Andrusa oraz dawne zabawy podwórkowe rówieśników – zośka, cymbergaj, szmacianka, karty,Pan Sit, Ptaszek /wierszyki, zagadki, ilustracje/;
b/ Wspólne zabawy w grupach - wybrana przez grupę dawna gra dziecięca;

Etap III - Rozwiązania / Kreacja;

Co należy spakować do skrzyni krakowskiej?

1.Tworzenie skojarzenia do pojęcia „skrzynia” /walizka, paczka, pojemnik, kufer ,bagaż.../;
2.Śpiewanka „Stań ze mną w koło”;
3.Podział na grupy – praca z fiszką prowadzącą:

Grupy: Hejnaliści, Lajkoniki, Wawelanie, Sukiennicy, Krakowiacy
4. Zadania:
- Ułóż z puzzli nazwę grupy, naklej na kartce;
- Wybierz odpowiednią legendę /ilustracje do legend/ i opowiedz jej treść;
- Zaprezentuj piosenkę / śpiew, ruch, akompaniament/;
- Zdecyduj, co spakujesz do krakowskiej skrzyni? – Pokoloruj i wpisz w wolne miejsca: legenda, hejnał, Smok, Lajkonik, taniec, piosenka, gołębie, strój, korale, pawie pióro, trąbka, obwarzanki, ilustracje: herb, Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki, Ratusz/; Każda grupa wybiera rzeczy związane z jej nazwą;

5. Prezentacja grup – Zaproszenie do miejsca, które prezentują;
6. Wspólne „pakowanie” skrzyni /ilustracje, rekwizyty/;
7. Praca plastyczna – przygotowanie ozdobnych elementów na skrzynię oraz biletu na wycieczkę po Krakowie;

Etap IV - Ewaluacja;

1. Określenie swojego miejsca i stanu emocjonalnego po zajęciach:
a) Przypięcie na „drzewku” kolorowych kartoników /wianuszki, czapeczki/;
b) Ustne uzasadnienie lokalizacji;
2. Wspólny taniec „Krakowiak” oraz piosenka „Pochwała Krakowa"

Podsumowanie:

A.Elementy programu „Twórczo odkrywam świat”:
- Obszar twórczości: Twórczość w dziedzinie dobra publicznego i społecznego;
- Kompetencje analityczne;
- Kompetencje praktyczne;
- Twórczość związana z kreacją”JA”;
- Ćwiczenia twórcze: Zabawy słowem i obrazem; Bliskie i dalekie skojarzenia;

B. Kompetencje:
1. Analityczne:
- rozumie pojęcie tradycji i tożsamości regionalnej;
- wzbogaca wiedzę o swoim regionie;
- zna dawne dziecięce zabawy podwórkowe;
– rozwija słownictwo;
- zna sposoby formułowania pytań i udziela odpowiedzi;
- rozwija wyobraźnię, fantazji;
2. Praktyczne:
- zaznacza na zegarze podaną godzinę;
- tworzy w różnych dziedzinach artystycznych;
- doskonali umiejętności muzyczne;
- czyta ze zrozumieniem i formułuje pytania;
- aktywnie słucha i skutecznie się wypowiada;
- wykazuje spontaniczność i ekspresyjność w działaniu:
3.Kreatywne:
- wymyśla oryginalne rozwiązania - odpowiedzi;
- umiejętnie wczuwa się w powierzoną rolę;
- wykorzystuje skojarzenia, symbole w poznawaniu i rozumieniu;
- problematyzuje własną wiedzę;
- wyciąga wnioski i wykorzystuje je w praktyce;

C. Ćwiczenia twórcze:
-Bliskie i dalekie skojarzenia:
-Tworzenie skojarzeń do danego pojęcia
-Kojarzenie wyrazów
-Krakowski alfabet

D. Zabawy i ćwiczenia słowne:
-Uśmiechnięte zdania
-Barwne wyrazy
-Łańcuch sylab
-Wspólne opowiadanie
-Alternatywne nazwiska
-Ukryte wyrazy w wyrazach
-Miejskie analogie
-„Co mam przywieźć z ...”
-Alternatywne sposoby na smoka – kiermasz ofert
-Gdybym był królem ...
-Zagadki

E. Zabawy obrazem:
-Dopełnianie form – Przepis na smoka
-Stylizowany napis
-Puzzle
-Makieta Krakowa
-Segregowanie obrazków i przedmiotów zgodnie z tematem;

F. Zabawy muzyczne i ruchowe:
- Improwizacje muzyczno-rytmiczne;
- Taniec krakowiak;
- Budowle z nas;
- Dawne zabawy podwórkowe;
- oraz:
Ćwiczenia Dennisona; Techniki ewaluacyjne; Sprawności;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.