X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43376
Przesłano:
Dział: Świetlica

Poznajemy Francję - kolebkę mody, sztuki i dobrej kuchni .Scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć dydaktycznych.

Temat zajęć: Poznajemy Francję kolebkę mody, sztuki i dobrej kuchni .

Cele:
- wzbogacanie wiedzy uczniów nt. Francji,
- poznanie miejsca Francji oraz jej sąsiadów na mapie Europy,
- poznanie słówek grzecznościowych w języku francuskim oraz doskonalenie ich wymowy,
- poznanie symboli narodowych Francji: stolica, godło, flaga, najdłuższa rzeka,
- wzbogacanie wiedzy uczniów nt. najsłynniejszych zabytków we Francji,
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100,
- doskonalenie umiejętności uzupełniania luk w tekście odpowiednimi wyrazami,
- kształtowanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.
Metody: praktycznego działania, stymulowania aktywności twórczej, słowne- pogadanka, zadań stawianych do wykonania, oglądowe.
Formy pracy: indywidualna jednolita i zróżnicowana, zbiorowa jednolita.

Środki dydaktyczne: mapa Europy, kartoniki z nazwami państw, zagadka matematyczna (kartoniki z działaniami i sylabami), tekst z lukami (duży arkusz) oraz kartoniki z brakującymi wyrazami, ilustracje herbu Paryża oraz godła Francji, kartoniki ze zwrotami grzecznościowymi w języku francuskim i polskim.

Przebieg zajęć:

1.Przywitanie dzieci. Rozwiązanie zagadki matematycznej.
Chętne dzieci w ramach wprowadzenia do tematu - wykonują zadania matematyczne z tajemniczymi sylabami. Następnie porządkują otrzymane wyniki rosnąco i układają hasło.
12+7 = Fran
13+7 = cja
24+10 = to
34+10 = świat
40+10 = mo
40+12 = dy,
15+40 = sztu
70-10 = ki
70 - 5 = i
90 -15 = dob
40+43 = rej
100-10 = kuch
50 - 50 = ni.

Hasło: Francja to świat mody , sztuki i dobrej kuchni .

2. Pogadanka na temat Francji oraz oglądanie przez dzieci ilustracji.
Przedstawienie przez nauczyciela informacji, omówienie ilustracji, wypowiedzi dzieci.
- Jaka jest stolica Francji?
- Jakie są najważniejsze zabytki we Francji?
- Jaka nazywa się rzeka, która płynie przez Paryż?

3. Uzupełnianie tekstu z lukami.
Chętne dzieci uzupełniają tekst o Francji ( na dużym arkuszu) wyrazami w odpowiedniej formie zapisanymi na kolorowych kartonikach. Głośne odczytanie uzupełnionego tekstu.
[ Europa , Sekwana , ślimak , Paryż , ser , francuski , wieża Eiffla ]

Francja leży w ........................... . Jej stolicą jest ........................ ,przez który przepływa .................... . Symbolem Paryża jest....................................... Przysmakiem kulinarnym Francji są ......................... i ............... . Językiem urzędowym jest ........................ .

4. Praca z mapą Europy : wskazanie Francji , stolicy , państw sąsiadujących.
Chętne dzieci znajdują na mapie Europy Francję oraz jej sąsiadów. Przyklejają w odpowiednie miejsca kolorowe kartoniki.

FRANCJA, WIELKA BRYTANIA, NIEMCY, HISZPANIA, SZWAJCARIA,
WŁOCHY, BELGIA

5. Poznanie słówek grzecznościowych w języku francuskim oraz ich wymowy.
Po krótkiej prezentacji nauczyciela, chętne dzieci próbują przyporządkować odpowiednie kartoniki ze słówkami w języku polskim z ich odpowiednikami w języku francuskim.

Dzień dobry - Bonjour ( bążur ),
Proszę - S` il vous plait ( sil wu ple )
Dziękuję - Merci (mersi ),
Przepraszam - Pardon ( pardą

6. Podsumowanie zajęć.
- utrwalenie wymowy słówek grzecznościowych przez wspólne głośne powtarzanie,
- podziękowanie dzieciom za aktywny udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.