X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43299
Przesłano:

Quiz wiedzy przed egzaminem ósmoklasisty

Quiz wiedzy przed egzaminem ósmoklasisty
Opracowała: Dorota Bukowska
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Temat: Jak jestem przygotowany do egzaminu ósmoklasisty?- quiz wiedzy z lektur obowiązkowych.
( pytanie kluczowe )
Cel lekcji:
Utrwalam elementy świata przedstawionego w lekturach obowiązkowych takich jak:
1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
2) Aleksander Fredro, Zemsta;
3) Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII;
4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
5) Ignacy Krasicki, Żona modna;
6) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość);
7) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
8) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
9) Juliusz Słowacki, Balladyna;
10) Stefan Żeromski, Syzyfowe prace;
11) Sławomir Mrożek, Artysta;
12) Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Kryteria sukcesu:
1.Podaję autora lektur obowiązkowych;
2.Wskazuję czas, miejsce akcji oraz bohaterów;
3.Określam problematykę lektur.
4.Przypisuję cytat do odpowiedniego utworu.

Treści podstawy programowej:
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.
2. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.
3.Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.
4.Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.
Cele kształcenia – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe
1.Czytanie utworów literackich. Uczeń:
1) omawia elementy świata przedstawionego;
11) wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych i ich cechy;
12) określa tematykę oraz problematykę utworu;
2.Odbiór tekstów kultury. Uczeń
2) określa temat i główną myśl tekstu;
III. Tworzenie wypowiedzi
1.Elementy retoryki. Uczeń:
4) dokonuje selekcji informacji;
2.Mówienie i pisanie. Uczeń:
6) opowiada o przeczytanym tekście.
Warunki realizacji PP
1) wychowywanie świadomego odbiorcy i uczestnika kultury, szczególnie dzieł literackich.
Materiały i pomoce dydaktyczne: Pytania do quizu wraz z odpowiedziami.
Formy pracy: Uczniowie pracują w grupach, wybierają losowo zestaw pytań do danej lektury. Odpowiadają na pytania zgodnie z wylosowanym wcześniej numerem. Odpowiedzi weryfikuje inna grupa wskazana przez nauczyciela, tak, aby uczniowie uczyli się od siebie wzajemnie. Wszyscy uczniowie mogą uzupełniać wypowiedzi, wykorzystując metodę śnieżnej kuli. Jeśli grupa nie zna odpowiedzi na dane pytanie, przesyła SOS do przyjaciela z innych grup.
Część zadań z quizu, dotyczących np. autorów lub cytatów, można wykonać wspólnie z wykorzystaniem patyczków.

QUIZ WIEDZY
Karol Dickens ,,Opowieść wigilijna’’
1.Gdzie i kiedy dzieje się akcja utworu?
- czas: połowa XIX wieku
- miejsce: Londyn
2. Podaj imię i nazwisko głównego bohatera.
- Ebenezer Scrooge
3. Czego był właścicielem?
- kantoru
4. Kim był Marley?
Wspólnikiem Scrooge’a; nieżyjący od 7 lat.
5. Jaka kara po śmierci spotkała Marleya?
Po śmierci za karę tuła się po świecie, ciągnąc za sobą łańcuch, który ukuł sobie za życia i musi pokutować za swoje grzechy.
6. Z jakiego powodu nawiedza Scrooge’a?
Aby go przestrzec.
7. Kim był dla Ebenezera Fred?
Siostrzeńcem.
8. Kim był Bob Cratchit?
Kancelistą pracującym w kantorze Scrooge’a.
9. Wymień duchy, które nawiedzają Ebenezera po spotkaniu z duchem Marleya.
- Duch Wigilijnej Przeszłości
- Duch Tegorocznego Bożego Narodzenia
- Duch Przyszłych Wigilii
10. Co pokazuje Ebenezerowi Duch Wigilijnej Przeszłości?
Krainę dzieciństwa i młodości.
11. Co pokazuje Ebenezerowi Duch Tegorocznego Bożego Narodzenia?
Wędrówkę po ulicach miasta, poznanie losu biedaków, ich szlachetności i godności, los małego Tima.
12. Co pokazuje Ebenezerowi Duch Przyszłych Wigilii?
Smutną przyszłość samotnego Scrooge’a i jego śmierć.
13. Jakie działania podjął Ebenezer Scrooge po wizycie trzech duchów?
Scrooge poprosił chłopca, aby pobiegł do sklepu i kupił olbrzymiego indyka, którego wcześniej widział na wystawie. Postanowił posłać go swojemu pomocnikowi. Włożył najlepsze ubranie i wyszedł przejść się ulicami Londynu. Uśmiechał się do napotkanych przechodniów, życzliwie odpowiadał na ich pozdrowienia. Po spotkaniu mężczyzny, który dzień wcześniej był u niego z prośbą o jałmużnę dla ubogich, postanowił przekazać sporą kwotę na cele dobroczynne. Głaskał dzieci i obdarzał żebraków hojnymi datkami. Po południu postanowił odwiedzić swojego siostrzeńca, który przyjął go niezwykle serdecznie. Rankiem poszedł do kantoru, podwyższył pensję kanceliście. Obiecał Bobowi, że pomoże rodzinie. Tim nie umarł, a Scrooge stał się dla niego drugim ojcem. Dawny sknera został dobrym przyjacielem i chlebodawcą. Stał się pogodny i radosny. Zaprzyjaźnił się z wieloma ludźmi. Co roku obchodził święta Bożego Narodzenia.

Aleksander Fredro ,,Zemsta’’
1.W którym wieku żył Aleksander Fredro? - uznawany za jednego z najwybitniejszych komediopisarzy polskich.
Żył w XVIII i XIX wieku.
2. Skąd Aleksander Fredro zaczerpnął pomysł napisania komedii?
Geneza ,, Zemsty ‘’ – Po ślubie z Zofią Skrobkową Aleksander Fredro otrzymał połowę zamku w Odrzykoniu. Tam znalazł stare akta dotyczące sporu o ten zamek rodów Firlejów i Skotnickich, który zakończył się małżeństwem przedstawicieli obydwu zwaśnionych stron.
3.Gdzie i kiedy dzieje się akcja ,,Zemsty’’?
Początek XIX wieku , stary zamek
4.Wymień dwóch głównych bohaterów utworu.
Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek
5.Co stanowi główny wątek w utworze?
Spór o mur graniczny.
6.Kogo oznaczały tytuły cześnika i rejenta?
cześnik- W dawnej Polsce dbał o piwnicę z winami, a podczas uczt kładł przed królem potrawy.
rejent- W dawnej Polsce był pracownikiem sądownictwa, odpowiednik dzisiejszego notariusza.
7.Kogo określają słowa:
- prawny opiekun swojej bratanicy Klary
- stary kawaler
- wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna w średnim wieku
- jego nazwisko pochodzi od słowa ,,raptus’’- ktoś gwałtowny, porywczy, wybuchowy.
( Cześnika Raptusiewicza )
8.Kogo określają słowa:
- To szczupły, drobny człowiek.
- Na pozór cichy, pobożny, w rzeczywistości sprytny, podstępny, bardzo inteligentny, zawzięty i obłudny, a okazywana religijność jest tylko pozorna.
- jego nazwisko wskazywałoby na to, że jest człowiekiem spokojnym i łagodnym. W rzeczywistości to intrygant, który działa podstępnie i potrafi być bezwzględny nawet dla własnego syna Wacława.
( Rejenta Milczka )
9.Kogo nazwisko pochodzi od słowa ,,papka’’, co w staropolszczyźnie oznaczało resztki pozostawione z jedzenia po czyimś posiłku bądź szerzej pożywienie na czyjś koszt.
Papkina
10.Co stanowi majątek Papkina?
Angielska gitara, szabla o nazwie Artemiza i zastawiona kolekcja motyli.
Resztę przehulał i przegrał w karty.
11.Jaka jest różnica pomiędzy Papkinem prawdziwym, a Papkinem wymyślonym przez samego siebie?
* Papkin prawdziwy - to tchórz, kłamca, uzależniony od kaprysów Cześnika.
* Papkin wymyślony przez siebie- to rycerz nazywający sam siebie ,,Lwem Północy’’, odważny i szlachetny obrońca uciśnionych, światowy kawaler, podziwiany i kochany przez kobiety.
12. Jakich dowodów miłości żąda Klara od Papkina?
,, Nic nie gadać 6 miesięcy?
- Rok i dni sześć o chlebie i wodzie?
Jestem w grobie.
- Krrokodyla?!
- Co za koncept, u kaduka!
Pannom w głowie krokodyle.
Bo dziś każda zgrozy szuka.
Dawniej młoda panieneczka.
Mile rzekła kochankowi:
,, Daj mi luby kanareczka.’’
A dziś każda swemu powie:
,,Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby.’’
12. Dlaczego Papkin pisze testament?
Myśli, że Rejent otruł go winem.
13. Z kim w czasie studiów romansował Wacław?
W czasie studiów w Warszawie, udając księcia Rodosława, romansował z Podstoliną.
14. Kto jest wdową po trzech mężach i krewną Klary, osobą wyrachowaną i sprytną, która mówi:
,,Chciałam za mąż wyjść czym prędzej, by nie zostać całkiem w nędzy.’’
Podstolina
15. Jakimi wydarzeniami kończy się komedia?
Zgodą sąsiadów oraz ślubem Wacława i Klary.
16. Wskaż cechy dramatu jako rodzaju literackiego.
- utwór do wystawienia na scenie;
- podział na akty i sceny, monologi i dialogi;
- występuje tekst główny i poboczny, tzw. didaskalia.
17. Podaj cechy komedii jako gatunku literackiego:
- utwór o żywej akcji, zabawne wydarzenia, śmieszne postacie;
- pomyślne zakończenie (tytułowa zemsta prowadzi do pogodzenia dwóch od lat zwaśnionych sąsiadów i ślubu dwojga zakochanych- Klary i Wacława.)
- Trzy rodzaje komizmu:
a) komizm sytuacji: kłótnia Cześnika z Rejentem o mur, zakończona słynnym wykrzyknieniem Raptusiewicza: ,,Hej! Gerwazy! Daj gwintówkę! Niechaj strącę tę makówkę!’’
b) komizm słowa:
* wtrącanie przez Rejenta słów ,,Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba.’’
* wtrącanie przez Cześnika słów ,,Mocium panie’’.
c) komizm postaci: Papkin jako parodia żołnierza.

Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII
1.W którym wieku żył Jan Kochanowski i jaka to była epoka?
XVI wiek; renesans/odrodzenie
2. Wymień miejsca, w których studiował poeta.
Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, potem w Padwie i Bolonii ( Królewiec ).
3. U którego króla pełnił funkcję sekretarza?
Był sekretarzem króla Zygmunta Augusta ( okres dworski )
4. Gdzie osiedlił się poeta od 1570 roku?
Osiada w Czarnolesie (okres czarnoleski ).
5.Odrodzenie inaczej renesans – to epoka, której nadrzędnym hasłem było zdanie zaczerpnięte ze starożytności ,, Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce.’’ W centrum zainteresowania twórców renesansu był człowiek i wszystkie jego sprawy (antropocentryzm ). Kto jest autorem tych słów?
Terencjusz.
6. Podaj cechy fraszki jako gatunku literackiego.
*Fraszka- ( wł. frasca- dosłownie gałązka; przenośnie: drobiazg, błahostka ) – to krótkie wierszowane utwory, podejmujące różnorodną tematykę, czasem o żartobliwym charakterze. Często kończą się puentą, czyli zaskakującym, nieoczekiwanym zakończeniem.
7. Wymień trzy tytuły znanych ci fraszek Jana Kochanowskiego.
Np. ,,Na zdrowie’’, ,,Na dom w Czarnolesie’’, ,,Na lipę’’.
8. Podaj cechy pieśni jako gatunku literackiego.
* Pieśń- jest utworem lirycznym wywodzącym się ze starożytnych śpiewów obrzędowych, wykonywanych zwykle przy akompaniamencie muzyki. Gatunek ten charakteryzuje się uproszczoną budową, układem stroficznym, często występującymi refrenami oraz rytmizacją. Ze względu na podejmowaną tematykę wyróżniamy m.in. pieśni pochwalne, dziękczynne, błagalne, patriotyczne, żałobne, biesiadne i miłosne.
9. Nazwij trzy środki poetyckie użyte przez poetę w pierwszych dwóch wersach pieśni ,,Czego chcesz od nas, Panie’’
,,Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?’’
- apostrofa: bezpośredni zwrot do Boga
- pytanie retoryczne: pytanie nie wymagające odpowiedzi, sformułowane dla podkreślenia treści całej wypowiedzi.
- anafora: powtórzenie tego samego wyrazu lub kilku wyrazów na początku kolejnych, podobnie skonstruowanych zdań ( strof, wersów )
10. Podaj cechy trenu jako gatunku literackiego.
* Tren- to gatunek liryczny wywodzący się z literatury starożytnej Grecji. Wyraża żal, smutek po czyjejś śmierci, przedstawia zalety i zasługi zmarłej osoby. W starożytności treny poświęcano wybitnym postaciom- władcom, wodzom, bohaterom. Jan Kochanowski jako pierwszy wprowadził bohatera dziecięcego.
11. Z ilu utworów składają się treny Jana Kochanowskiego?
Z 19 utworów.
12. Podaj imię córki poety, która zmarła około 1580 roku?
Urszulka.
13. Ile lat miała wówczas dziewczynka?
Dwa i pół roku.

Aleksander Kamiński ,,Kamienie na szaniec’’
1.,,Kamienie na szaniec’’ – to hołd oddany trzem głównym bohaterom utworu, którzy potrafili ,,Pięknie umierać i pięknie żyć, wcielając w życie dwa ideały: ..........................
i ......................................’’Jakie?
bohaterstwo i służbę
2.Określ czas akcji utworu.
Od czerwca 1939 – do sierpnia 1943 ( podczas II wojny światowej ).
3.Określ miejsce akcji.
Warszawa i okolice.
4.Wymień trzech głównych bohaterów lektury i podaj ich pseudonimy.
- Jan Bytnar- Rudy
- Aleksy Dawidowski- Alek
- Tadeusz Zawadzki- Zośka
5. Co powinniśmy wiedzieć o ludziach, których czyny rozeszły się echem po kraju?
Kogo charakteryzują słowa?
-był chłopcem bardzo silnym, ale jednocześnie drobnym i szczupłym, o piegowatej twarzy i rudych włosach: .................... ( Rudy )
- był wysokim, szczupłym chłopcem o niebieskich oczach i jasnych włosach. Ciągle się uśmiechał, mówił szybko, wymachując przy tym rękoma. Przez kolegów nazywany ,,Glizdą’’ ze względu na wysoki wzrost: ................. ( Alek )
- wysoki, szczupły, wysportowany, obdarzony niemal dziewczęcą urodą, o delikatnej cerze i regularnych rysach, jasnoniebieskich oczach i jasnych włosach. Przypominał dziewczynę, dlatego przyjął w pseudonimie imię żeńskie: ..................... ( Zośka )
6. Podaj datę akcji pod Arsenałem.
26 marca 1943 rok.
7. Wymień co najmniej trzy przykłady działań bohaterów w ramach Małego Sabotażu.
- zrywanie niemieckich flag i zakładanie polskich;
- wybijanie szyb fotografom, u których wisiały zdjęcia niemieckich oficerów;
- rysowanie na murach kotwic jako znaku Polski Walczącej;
- gazowanie kin i pisanie sloganu ,,Tylko świnie siedzą w kinie’’, gdyż dochód ze sprzedaży przeznaczony był na doposażenie armii;
- ściągnięcie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika przez Alka.
8. Wymień co najmniej trzy przykłady działań dywersyjnych opisanych w utworze.
- wysadzenie niemieckiego pociągu wiozącego broń;
- akcja pod Arsenałem;
- odbijanie więźniów, którzy zostali przewożeni do obozów koncentracyjnych.
9.Wymień powody śmierci trzech głównych bohaterów.
Rudy- z powodu tortur zadanych podczas aresztowania;
Alek- został postrzelony w brzuch podczas akcji pod Arsenałem;
Zośka- podczas odbicia posterunku żandarmerii w Sieczychach.
10. Kto napisał pamiętnik, z którego korzystał Aleksander Kamiński?
Autor oparł się na pamiętniku Tadeusza Zawadzkiego, który po śmierci przyjaciół był w bardzo złym stanie psychicznym, dlatego ojciec namówił go do spisania swoich wspomnień (wiosną 1943 roku).
11. Podaj autora i tytuł wiersza, z którego pochodzą słowa ,,jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec.’’
Juliusz Słowacki ,,Testament mój’’
12.Komu strofę wiersza recytuje Czarny Jaś?
Strofę wiersza, w której mowa o poświęceniu dla ojczyzny, recytował Czarny Jaś umierającemu Rudemu, a konający powtarzał słowa o gotowości poniesienia najwyższych ofiar w imię patriotyzmu:
,,Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei (...)
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!’’

Ignacy Krasicki ,, Żona modna’’
1.W którym wieku i epoce żyje Ignacy Krasicki?
XVIII wiek; oświecenie.
2.Określ gatunek utworu.
Satyra- utwór literacki ośmieszający lub krytykujący ukazywane w nim zjawiska, najczęściej wady ludzkie, stosunki społeczne, instytucje. Tu autor krytykuje panującą w XVIII wieku modę na francuski styl życia.
3.Kogo określa się mianem ,,księcia poetów polskich’’?
Ignacego Krasickiego
4.Dlaczego Piotr poślubił ,,żonę modną?
Chciał się wzbogacić majątkiem żony.
5.Co robi młoda żona?
Wprowadza kosztowne zmiany w domu, często wyjeżdża, organizuje liczne przyjęcia, naśladuje modę francuską.
6.Dlaczego mówimy, że Krasicki posłużył się w tekście karykaturą?
Pomija zalety osób, by wyolbrzymić i ośmieszyć ich wady.

Adam Mickiewicz ,, Reduta Ordona ‘’
1.Gdzie i kiedy dzieje się akcja ,,Reduty Ordona’’?
Podczas powstania listopadowego ( 1830-1831 ) w Warszawie na Woli.
2.Kim był Julian Ordon?
To postać rzeczywista. Julian Ordon to dowódca fortu na Woli podczas obrony Warszawy w czasie powstania listopadowego ( 1830-1831 ).
3. Co oznacza wyraz reduta?
To rodzaj budowli fortyfikacyjnej, samodzielne stanowisko obronne w pasie fortyfikacji okalających Warszawę.
4. Kto jest narratorem utworu?
- Narratorem adiutant – Stefan Garczyński.
5. W jaki sposób autor przedstawił wojska polskie i rosyjskie?
Na zasadzie kontrastu. ( reduta: ,,sześć tylko harmat miała, naprzeciwko 200 harmat grzmiało’’ )
6.Dlaczego Ordon wysadził redutę?
Ponieważ stronie polskiej zabrakło amunicji, wiedział, że przegrają, a jego żołnierze zginą lub dostaną się do niewoli. Dlatego wolał wysadzić redutę, wówczas zginęli wszyscy. Oni i wrogowie. Ordon ukazany został przez Mickiewicza jako legendarnego, bohaterskiego dowódcę, który poświęcił swoje życie w obronie ojczyzny. To heroizacja bohatera.
7.Czy w rzeczywistości Ordon ginie w czasie walki o redutę?
- Prawda historyczna: W rzeczywistości Julian Ordon przeżył wybuch reduty i dostał się do niewoli.

Adam Mickiewicz ,, Śmierć Pułkownika’’
1.Kto jest bohaterem wiersza?
Emilia Plater- polska hrabianka, kapitan Wojska Polskiego w czasie powstania listopadowego.
2.Dlaczego bohaterka wiersza to postać wyjątkowa?
Utwór to poetycki hołd dla kobiety bohatera. Emilia Plater przebrała się za mężczyznę, ścięła włosy i wzięła udział w powstaniu listopadowym. Sformułowała oddział żołnierzy i ruszyła do walki. Wykazała się szczególnym męstwem i odwagą. Zmarła z wycieńczenia po upadku powstania.
3. Każda strofa wiersza to oddzielny obraz. O co prosi chory Pułkownik?
Strofa 1- W leśnej chatce ciężko chory Pułkownik- wokół niego zgromadzili się prości ludzie i żołnierze.
Strofa 2- Pułkownik ma ostatnie życzenie- chce zobaczyć swego konia i żołnierski rynsztunek.
Strofa 3 - Umierający przyjmuje ostatnie namaszczenie, wszyscy zgromadzeni płaczą.
Strofa 4- Wczesnym rankiem lud żegnam się z martwym Pułkownikiem
Strofa 5- Wszyscy zgromadzeni zauważają, że dzielnym rycerzem była piękna kobieta- Emilia Plater.

4. Odbiorca na początku nie wie, kim jest konający żołnierz. Bohatera otacza aura tajemniczości. Na podstawie opisanych sytuacji czytelnik może się zorientować, że jest to ktoś bardzo ważny i zasłużony- domku leśnika pilnują straże, do umierającego dowódcy schodzi się lud. Na podstawie dołączonej tabeli napisz, która zwrotka wiersza odsłania prawdę o bohaterze?
Dopiero ostatnia zwrotka odsłania prawdę o bohaterze.
( Uwaga: Ach! – wyraz zaskoczenia, zdziwienia )

Adam Mickiewicz ,, Świtezianka’’
1.Wymień głównych bohaterów utworu.
Strzelec i tajemnicza dziewczyna
2. Na podstawie podanych cytatów określ miejsce akcji:
,, Brzegami sinej Świtezi wody ‘’
,, Pośrodku gęstej leszczyny ‘’
,, W tutejszym borze ‘’
,, Pod tym się widzą modrzewiem ‘’
jezioro Świteź i las w jego okolicy.
3. Na podstawie podanych cytatów określ porę doby i roku:
,, Idą przy świetle księżyca ‘’
,, Każdą noc prawie, o jednej porze ‘’
,, Minęło lato, zżółkniały liście
I dżdżysta nadchodzi pora.’’
Pora doby: to noc
Pora roku: to koniec lata
4. Wypisz z podanego fragmentu epitety określające młodzieńca:
,, Jakiż to chłopak piękny i młody?
Jaka to obok dziewica?
Brzegami sinej Świtezi wody
Idą przy świetle księżyca.’’
Piękny i młody.
5. Wypisz z podanego fragmentu epitety określające dziewczynę:
,, Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno,
Na co nam te tajemnice.’’
Piękna, luba.
6. Co ślubował dziewczynie strzelec?
Wierność i miłość.
7. Dlaczego został ukarany?
Bo nie dotrzymał danej dziewczynie przysięgi wierności. Dziewczyna okazała się jednocześnie ową nimfą na jeziorze.
8. Jaka kara spotkała strzelca?
Za złamane przysięgi został surowo ukarany i przemieniony w drzewo, miał także cierpieć wieczne pragnienie.
9. Ułóż we właściwej kolejności plan wydarzeń:
- Zdrada i niedotrzymanie przysięgi -3
- Obietnice młodzieńca. -2
- Zemsta i kara dla niewiernego kochanka.-4
- Miłość chłopca i dziewczyny. – 1
10. Na podstawie tekstu ballady wyodrębnij elementy fantastyczne i realistyczne:
Świtezianka- nimfa wodna, osoba strzelca, miejsce spotkań kochanków, pląsanie po powierzchni wody, jęki dające się słyszeć pod modrzewiem, złożenie i niedotrzymanie przysięgi.
Elementy realistyczne:
-osoba strzelca
-miejsce spotkań kochanków
-złożenie i niedotrzymanie przysięgi
Elementy fantastyczne
-Świtezianka- nimfa wodna
-pląsanie po powierzchni wody
- jęki dające się słyszeć pod modrzewiem
11. Wymień najważniejsze cechy ballady jako gatunku literackiego.
- wierszowana opowieść o niezwykłych, często fantastycznych zdarzeniach, o których opowiada narrator;
- utrzymana w nastroju tajemniczości i grozy;
- temat czerpie z baśni, legend, wierzeń ludowych.

Adam Mickiewicz ,,Dziady’’ cz. II
1.Na czym polegał obrzęd dziadów i kto mu przewodniczył?
Dziady to obrzęd wywoływania duchów zmarłych przodków. Uroczystości przewodniczył Guślarz, który za pomocą zaklęć i magicznych czynności przywoływał duchy zmarłych, by pomóc im w uzyskaniu drogi do nieba.
2. Jakie trzy kategorie duchów wywołał Guślarz?
- lekkie, średnie i ciężkie.
3. Za co cierpieli: Józio i Rózia?
W krótkim ziemskim życiu nie zaznały trosk ani goryczy.
4. O co proszą aniołki wywołane przez Guślarza?
Proszą o dwa ziarnka gorczycy.
5. Kim było widmo złego pana?
Był dziedzicem wioski – to bezwzględny i okrutny człowiek wobec swoich poddanych.
6. Kogo symbolizuje kruk?
Żebraka, który ukradł z jego ogrodu kilka jabłek.
7. Kogo symbolizuje sowa?
Wieśniaczkę wdową z małym dzieckiem, którą w Wigilię wyrzucił, mimo iż w domu miała chorą matkę, a jej córkę zabrał właściciel wioski do dworu.
8. O co prosi widmo złego pana?
Prosi o odrobinę jadła, jednak chór ptaków nocnych mu to uniemożliwia.
9. Za co cierpi pasterka Zosia?
Gardziła uczuciami chłopców starających się o jej rękę, żyła w oderwaniu od ziemskich, ludzkich spraw.
10. Ile lat miała, kiedy zmarła?
19 lat
11. Ile lat będzie trwało jeszcze jej cierpienie?
Przez dwa lata będzie musiała się błąkać jeszcze między niebem a ziemią.
12. O co prosi pasterka Zosia?
Prosi, by chłopcy przyciągnęli ją na ziemię.
13. Nazwij, które z duchów wypowiedziały następujące przesłania:
,, Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie zaznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie.’’ - ( aniołki: Józio i Rózia )
,, Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.’’ – ( pasterka Zosia )
,, Tak, muszę dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenie Boże, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże.’’- ( Widmo złego pana )

Adam Mickiewicz ,,Sonety krymskie’’
1.Z ilu utworów składają się ,,Sonety Krymskie’’?
Z 18 utworów.
2.Czym charakteryzuje się sonet jako gatunek literacki?
* utwór poetycki składający się z 14 wersów
*podzielonych na dwie strofy czterowersowe i dwie trójwersowe (tercyny) o ścisłym układzie rymów.
*Osiem pierwszych wersów zawiera na ogół część opisową lub narracyjną,
* a sześć końcowych refleksję liryczną bądź filozoficzną.
Rozróżniamy dwie jego odmiany:
- włoską ( w której pierwsza i druga strofa mają po cztery wersy, a trzecia i czwarta po trzy )
- oraz francuską ( trzy strofy po cztery wersy i ostatnia strofa dwuwersowa ).
Tematycznie sonet dzieli się zawsze na dwie części- opisową i refleksyjną.
3. Co opisują dwie pierwsze zwrotki sonetu pt. ,,Stepy akermańskie’’?
- ogólny widok stepu, bezkres
- zieleń, trawy, błyszczący Dniepr // Krym
4. Jakie uczucia cechują osobę mówiącą w wierszu w III i IV zwrotce?
- nadzieja, wiara
-,,Jedźmy, nikt nie woła’’- rezygnacja, poczucie pustki, osamotnienia.
5.Nazwij podane środki poetyckie.
- suchy przestwór- epitet
- wśród kwiatów powodzi- metafora ( przenośnia )

Adam Mickiewicz ,,Pan Tadeusz’’
1.Podaj pełen tytuł ,,Pana Tadeusza’’.
,,Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem’’
2. Gdzie dzieje się akcja utworu?
dworek szlachecki Soplicowo i jego okolice ( las, zamek Horeszków, pobliski zaścianek ) niedaleko Nowogródka na Litwie.
3.Wskaż trzy główne wątki w ,,Panu Tadeuszu’’:
-Spór o zamek
- Losy Jacka Soplicy – Księdza Robaka
- Miłość Tadeusza i Zosi
4.Dlaczego Jacek Soplica zabija Stolnika?
Ponieważ podał mu czarną polewkę, która oznaczała odrzucenie jego miłości do Ewy Stolnikówny (córki ).
5.Kim dla Jacka był Tadeusz?
Jego synem.
6. Kogo córką była Zosia?
Ewy – córki Stolnika.
7.Kim był ksiądz Robak?
Ksiądz Robak – czyli Jacek Soplica. Jako bernardyn emisariusz przygotowuje litewską szlachtę do narodowego powstania. Pokorny, tajemniczy, odważny. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Legii Honorowej.
8. Do kogo lub do czego skierowana jest inwokacja?
Do Litwy, ojczyzny Mickiewicza oraz do Matki Boskiej Ostrobramskiej.
9. Kto na cymbałach przedstawił historię Polski ukazaną dźwiękami?
Żyd Jankiel.
10. Wskaż co najmniej trzy cechy epopei narodowej.
Epopeja (epos )- to utwór epicki pisany wierszem. Składa się z wielu wątków, rozpoczyna go inwokacja, czyli odmiana apostrofy, w której autor zazwyczaj prosi muzy o natchnienie. Utwór w podniosłym, poważnym i patetycznym stylu prezentuje dzieje wybitnych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej zbiorowości.
Epopeją narodową zwane jest zazwyczaj jedno wybitne dzieło w literaturze narodowej, które najwierniej oddaje charakterystyczne dla epoki rysy narodu lub jego warstwy społeczne w przełomowym momencie dziejów; zachowuje jednocześnie wysoki poziom artyzmu.
11. Z ilu sylab składa się każdy wers ,,Pana Tadeusza’’?
- Całość poematu jest napisana trzynastozgłoskowcem, czyli każdy wers liczy 13 sylab, a Epilog jedenastozgłoskowcem.

Antoine de Saint-Exupery ,,Mały Książę’’
1.Jakiej narodowości był autor utworu?
Antoine de Sait-Exupery był francuskim pisarzem, żył w latach 1900- 1944. Po odbyciu służby wojskowej w lotnictwie został pilotem. Odbył wiele samotnych lotów nad Saharą. Zginął tragicznie zestrzelony nad terytorium okupowanej Francji.
2.Gdzie spotyka Małego Księcia narrator pilot?
Na pustyni Sahara ( planeta Ziemia )
3.Jak nazywała się planeta Małego Księcia i co o niej wiemy?
Mały Książę przybył na Ziemię z asteroidy B-612, niewiele większej od domu, na której rośnie róża, są wulkany, które trzeba czyścić oraz nasiona baobabów- z nich kiełkują niebezpieczne drzewa i trzeba je wyrywać, gdy tylko się je rozpozna.
4. Określ wygląd zewnętrzny Małego Księcia:
Ma (jasne/ciemne) ........................................ włosy i kędzierzawą czuprynę.
Nosi zielone ubranie i ..................................( żółty/zielony ) szalik.
5. Kogo określają słowa?
- jest piękna, świadoma swej urody i czaru. Przybyła na planetę Małego Księcia jako małe ziarenko. Jest kapryśna i kokieteryjna, żąda opieki i komplementów.
Różę
6.Wymień bohaterów, których spotyka na poszczególnych planetach:
króla, próżnego, pijaka, bankiera, latarnika, geografa, węża, liska.
7. Kto reprezentuje ludzi, którzy nade wszystko cenią sobie władzę, dla których wszystkie działania zmierzają do podporządkowania sobie innych?
Król
8. Kto reprezentuje typ człowieka, który jest skoncentrowany jedynie na sobie, ważne jest dla niego tylko to, by był uwielbiany i oklaskiwany?
Próżny
9. Kto w utworze jest symbolem wszelkich uzależnień, zniewolenia i braku panowania?
Pijak
10. Kto reprezentuje ludzi, dla których dobra materialne są wartością, którym poświęciliby swoje życie? Nieustannie liczy gwiazdy, przekonany, że je posiada.
Bankier
11. Kto był człowiekiem, który bezwolnie wykonuje polecenia i rozkazy, nie zastanawiając się nad ich sensem i celowością. Wciąż zajęty jest pracą?
Latarnik
12.Kogo możemy określić mianem pseudonaukowca? Nie jest badaczem, pisze księgi, jest zwykłym biurokratą. Spisuje informacje gromadzone dla niego przez innych.
Geografa
13.Kto w utworze jest symbolem śmierci i spraw ostatecznych?
Wąż
14.Kto prosi Małego Księcia, aby go oswoił?
Lisek
15. Jakie przesłanie przekazuje mu lisek?
,,Dobrze widzi się tylko sercem.
To, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu.(...)
Za to, co oswoiłeś, odpowiedzialny jesteś na zawsze.’’

Henryk Sienkiewicz ,,Qvo vadis’’
1.Co oznacza tytuł?
Qvo vadis- czyli dokąd idziesz. ( Słowa te kieruje apostoł Piotr do Chrystusa )
2.Czas i miejsce akcji:
Rzym. Lata 63-68 za czasów panowania cesarza Nerona.
3. Kto reprezentował pogan? (Wymień trzy postacie)
- Neron, Petroniusz, Poppea Augusta
4. Kto reprezentował chrześcijan? (Wymień trzy postacie)
- apostoł Piotr, Ligia, Ursus,
5. Jaki znak symbolizował chrześcijan?
Ryba
6.Kogo dotyczy główny wątek miłosny?
Winicjusza i Ligii
7. Kto przeszedł metamorfozę wewnętrzną w powieści:
- Winicjusz
- Chilon Chilonides
8. Kogo nazywano arbitrem elegancji?
Petroniusza- który był bogatym patrycjuszem rzymskim.
9. Kto według przekazów historycznych zabił Germanika- prawowitego następcę tronu, swoją pierwszą żonę Oktawię oraz swoją matkę Agryppinę?
Neron- cesarz rzymski w latach 54-68.
10. Kto opiekuje się Ligią, kiedy zostaje zakładniczką Rzymu, zastępując jej rodziców?
Aulus Plaucjusz i Pomponia Grecyna.
11. Podaj co najmniej trzy sposoby prześladowania chrześcijan ukazane w utworze.
- zamykanie w więzieniach;
- w czasie trwania igrzysk chrześcijanie są:
* krzyżowani ( Wśród ukrzyżowanych znajduje się Kryspus, który umierając przepowiada kres rządów Nerona. Widzowie są przerażeni krzyżami dzieci.)
* rozszarpywani przez zwierzęta,
*przywiązywani do słupów i podpalani. Stawali się wówczas żywymi pochodniami oświecającymi ucztę Nerona. ( Wśród płonących jest Glaukus. Chilon prosi go o przebaczenie, a lekarz udziela mu go. Chilon po przemianie również umiera na krzyżu na arenie).
12. Podaj co najmniej trzy cechy powieści historycznej:
- występują postacie historyczne i fikcyjne
- w utworze opisane zostają wydarzenia historyczne i fikcyjne
- Czas akcji utworu nawiązuje do przeszłości w stosunku do życia autora.

Henryk Sienkiewicz ,,Latarnik’’
1.Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja noweli?
- lata 70. XIX wieku
- wyspa u brzegów miasteczka Aspinwall w Ameryce Środkowej.
2. Po którym powstaniu Skawiński został zesłany na emigrację? ( podaj jego czas trwania )
1830- 1831 - udział w powstaniu listopadowym, emigracja
3. Około ilu lat ma Skawiński?
Około 70.
4.Jaka sytuacja panowała wówczas w Polce?
Polska była pod zaborami, nie istniała na mapach świata.
5. W jakich walkach brał udział Skawiński?
* 1830- udział w powstaniu listopadowym, emigracja
* walka w Algierii ( wyróżnienie: Legia Honorowa)
* udział w hiszpańskiej wojnie domowej
* 1848-1849- Wiosna Ludów, udział w węgierskim powstaniu narodowym
* udział w wojnie domowej Stanów Zjednoczonych ( odznaczenie za męstwo w walce )
6. Uzasadnij, że Skawiński był człowiekiem wielu zawodów, stale jednak mającego świadomość bycia tułaczem.
Prace Skawińskiego:
*poszukiwanie diamentów w Afryce
* praca w kopalni złota w Australii
* założenie farmy w Kalifornii ( została zniszczona przez suszę )
* piesza wędrówka przez amerykańską prerię
* handel z dzikimi plemionami zamieszkującymi Brazylię ( podczas jednej z wypraw handlowych w głąb lądu jego tratwa rozbiła się na Amazonce, zmuszony był przez kilka tygodni samotnie przedzierać się przez dżunglę. )
* założenie warsztatu kowalskiego w Helenie w stanie Arkansas ( spalił się w pożarze miasta)
* pojmanie przez Indian w Górach Skalistych
* służba na statku kursującym między Brazylią a Francją
* trzy lata służby na wielorybniku zakończonej katastrofą statku
* założenie fabryki cygar w Hawanie ( zachorował na żółtą febrę, ponieważ oddał chorym cały swój zapas chininy, w tym czasie okradziony przez wspólnika )
* lata siedemdziesiąte- objęcie posady latarnika w latarni morskiej w Aspinwall
- Trudne doświadczenia życiowe, liczne niepowodzenia uczą bohatera niezłomności i pogodnego znoszenia przeciwności losu. Pragnie jednak odpoczynku i spokoju. Idealnym miejscem była dla niego latarnia. Powoli stracił kontakt z ludźmi i przestał marzyć o ojczyźnie.
7.Dlaczego Skawiński został zwolniony z posady latarnika?
Gdyż po otrzymaniu paczki z ,,Panem Tadeuszem’’ nie zapalił latarni.
Podczas czytania przeniósł się myślami do rodzinnych stron. Lektura wzbudziła głęboką tęsknotę, wzruszenie, rozpacz, żal i ból. Znów poczuł się Polakiem.
8.Czym cechuje się nowela jako gatunek literacki?
Nowela- to krótki utwór jednowątkowy o niewielkiej liczbie bohaterów z wyraźnym punktem kulminacyjnym i puentą, czyli zaskakującym, nieoczekiwanym zakończeniem.

Juliusz Słowacki ,,Balladyna’’
1.Określ czas i miejsce akcji ,,Balladyny’’.
-Czas przed początkiem państwa polskiego ( Pustelnik to król Popiel III)
-Okolice jeziora Gopło, niedaleko Gniezna-pierwszej stolicy państwa polskiego.
2. Wymień co najmniej trzy postacie realistyczne w utworze.
Balladyna, Alina, wdowa, Kirkor, pustelnik, Grabiec, Filon.
3.Wymień trzy postacie fantastyczne przedstawione w utworze.
Goplana- rusałka, królowa jeziora Gopło.
Skierka i Chochlik- jej słudzy.
4.Dlaczego Balladyna zabiła Alinę?
Ponieważ Alina nazbierała więcej malin, a to Balladyna pragnęła zostać żoną Kirkora.
5.Wymień kolejne zbrodnie Balladyny.
- Gralon- posłannik Kirkora, który przywiózł skrzynię. (Obawiała się, że znalazł ciało Aliny w lesie.)
- matka wdowa – najpierw uwięziła ją w zamkowej wieży, potem wyrzuciła podczas burzy, a następnie skazała na tortury, podczas których umiera. Nie chce się bowiem przyznać do swojej przeszłości.
-Grabiec- prosty, wiejski chłopak, z którym wcześniej romansuje. Przejął koronę Lecha i chce mu ją odebrać.
- pustelnik ( król Popiel III pozbawiony tronu przez brata ). Balladyna najpierw idzie do niego po radę, jak zmyć plamę na czole, a potem chce się pozbyć niewygodnego świadka. ( Został powieszony ).
- Kirkor- przekupiła jego wojsko, by mieć nieograniczoną władzę.
- Kostryn- jej wspólnik, któremu podaje chleb ukrojony zatrutym nożem. Chce się w ten sposób pozbyć świadka.
6. Które określenia wyglądu zewnętrznego pasują do Aliny, a które do Balladyny?
Czarne włosy i czarne oczy, blada cera- Balladyna
Jasne włosy i niebieskie oczy- Alina
7. W jaki sposób kończą się losy Balladyny?
Umiera, zostaje porażona piorunem, kiedy po raz trzeci wydaje wyrok ,,Winny jest śmierci’’. Prawo boskie wygrywa nad prawem ludzkim.
7. Określ gatunek utworu.
Tragedia

Stefan Żeromski ,,Syzyfowe prace’’
1.Określ czas akcji ,,Syzyfowych prac’’
1871- 1881 ( po powstaniu styczniowym )
2. Gdzie znajdował się rodzinny dom Borowiczów?
W Gawronkach
3. W jakiej miejscowości znajdowała się szkoła elementarna, w której Marcin rozpoczął naukę?
W Owczarach
4. W jakiej miejscowości znajdowało się gimnazjum, w którym uczył się Marcin?
W Klerykowie.
5. Co rozumiemy pod pojęciem rusyfikacja?
Działania rządu rosyjskiego mające prowadzić do wynarodowienia ludności polskiej na terenach zajętych w wyniku rozbiorów.
6. Wymień co najmniej trzy metody, jakie stosowali rusyfikatorzy w klerykowskim gimnazjum:
- Wszystkie przedmioty wykładane były w języku rosyjskim.
- Wprowadzono zakaz używania języka polskiego na terenie szkoły ( także na przerwach ).
- Uczniowie byli nieustannie kontrolowani: na stancjach, w domach.
- Wprowadzono zakaz czytania polskiej literatury, dokonywano fałszowania historii polskiej.
7. Dlatego S. Żeromski zatytułował swoją powieść ,,Syzyfowe prace’’? Do jakiego mitu nawiązuje?
Do mitu o Syzyfie; syzyfowa praca- ciążka, żmudna, bezowowocna. Tak jak praca rusyfikatorów.
8. Kto na lekcji u profesora Sztettera recytuje ,,Redutę Ordona’’?
Bernard Zygier.
9. Do jakiego powstania nawiązuje ,,Reduta Ordona’’?
Powstania listopadowego ( 1830-1831 )
10. Jakie pochodzenie społeczne miał Andrzej Radek?
Był synem fornala/ miał chłopskie pochodzenie.
11. W kim w sposób platoniczny zakochał się Marcin Borowicz?
W Annie Stogowskiej- Birucie.

Sławomir Mrożek ,,Artysta’’
1.Gdzie zatrudnić chce się kogut?
W cyrku, którego dyrektor ogłasza nabór zwierząt do pracy.
2. Za kogo się podaje?
Za lwa.
3.Jaką pracę proponuje mu dyrektor cyrku?
W charakterze koguta. ( Mimo że bardzo się stara, każdy prawdziwy lew będzie od niego lepszy, gdyż jest autentyczny )
4.Dlaczego kogut nie przyjmuje jego propozycji?
Kogut uważa, że taka propozycja go obraża i że skoro jest lwem, nie będzie udawał ptaka.
5.Co było największą wadą koguta?
Nadmierna ambicja, przecenianie własnych możliwości. Próbował stać się kimś innym niż jest.

Melchior Wańkowicz ,,Ziele na kraterze’’ (fragmenty )
1.Jak miała na imię starsza córka pisarza, o której pisze w utworze ,,Ziele na kraterze’’?
Krystyna
2. Kiedy zmarła córka pisarza?
Pełniła rolę łączniczki i sanitariuszki w batalionie Parasol Armii Krajowej. Zginęła szóstego dnia powstania warszawskiego, podczas walk w rejonie cmentarza kalwińskiego na Woli. Wielokrotnie wspominana w książkach swojego ojca, m.in. w powieści ,,Ziele na kraterze’’.
Kontekst powstania warszawskiego
3. Wymień poetę, który zginął w 4. dniu powstania warszawskiego?
K.K. Baczyński
4. Jak miała na imię żona poety, która zginęła w powstaniu warszawskim 1 września 1944 roku? Barbara (Drapczyńska.)

,,Tędy i owędy’’ ( wybrany reportaż )
5. Wymień cechy reportażu jako gatunku publicystyczno-literackiego.
- Przedstawia rzeczywiste zdarzenie i towarzyszące mu okoliczności.
- Autor reportażu opowiada o zdarzeniach, których był świadkiem lub których przebieg zna z relacji świadków, dokumentów lub innych źródeł.
- zawiera ocenę, opinie autora na dany temat, może zawierać wywiad, dialog.
6. Kto to jest poliglota?
Człowiek władający wieloma językami.

Cytaty
Z jakiego utworu pochodzą cytaty? Podaj autora i tytuł.
1.,,Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie.’’
Adam Mickiewicz ,,Dziady’’ cz. II
2.,,Panie, to moja praca a zdarzenie Twoje. Raczysz błogosławieństwo dać do końca swoje.’’
Jan Kochanowski fraszka ,,Na dom w Czarnolesie’’
3. ,,Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie!’’
Jan Kochanowski fraszka ,,Na lipę’’
- Nazwij dwa użyte w tym wersie środki poetyckie.
Gościu-apostrofa
Personifikacja (uosobienie )- lipa ma cechy ludzkie.
4. ,,Jestem Papkin – lew północy.
Rotmistrz sławny i kawaler
Tak, siak, tędy i owędy.
Mądry w radzie, dzielny w boju,
Dusza wojny, wróg pokoju.’’
Aleksander Fredro ,,Zemsta’’
5.,,Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje’’
( mieni- uważa )
Pieśń Jana Kochanowskiego ,,Czego chcesz od nas, Panie’’
6. ,,Jako oliwka mała pod wysokim sadem
Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem’’
Jan Kochanowski ,,Tren V
Jak nazywamy długie, rozwinięte porównanie użyte w powyższym trenie?
Porównanie homeryckie
7.,,Mocium Panie, me wezwanie, mocium Panie’’
Aleksander Fredro ,,Zemsta’’- często powtarzane słowa Cześnika.
8. ,,Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory
Mojej namilszej cory!’’
Jan Kochanowski Tren VII
9. ,,Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba.’’
Aleksander Fredro ,,Zemsta’’- często powtarzane słowa Rejenta.
10. ,,Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, Tym zniknieniem swoim!’’
Jan Kochanowski Tren VIII

Podaj autorów lektur obowiązkowych:
Lista lektur obowiązkowych:
- ,,Opowieść wigilijna’’/ Charles Dickens
- ,,Zemsta’’/ Aleksander Fredro
- tren I, V, VII, VIII, fraszki, pieśni / Jan Kochanowski
- ,,Żona modna’’ / Ignacy Krasicki
- ,,Reduta Ordona’’ / Adam Mickiewicz
- ,,Śmierć Pułkownika’’ / Adam Mickiewicz
- ,,Świtezianka’’ / Adam Mickiewicz
- ,,Dziady’’ cz. II / Adam Mickiewicz
- ,,Sonety krymskie’’ – utwór pt. ,,Stepy akermańskie’’ / Adam Mickiewicz
- ,,Pan Tadeusz’’/ Adam Mickiewicz
- ,,Mały Książę’’ / Antoine de Sant-Exupery
- ,,Qvo vadis’’ / Henryk Sienkiewicz
- ,,Latarnik / Henryk Sienkiewicz
- ,,Balladyna’’ / Juliusz Słowacki
- ,,Syzyfowe prace’’/ Stefan Żeromski
- ,,Artysta’’ / Sławomir Mrożek
- ,,Ziele na kraterze’’ / Melchior Wańkowicz
- ,,Tędy i owędy’’/ Melchior Wańkowicz

Forma sprawdzenia osiągnięcia celu: wyniki quizu, metoda zdań niedokończonych: Które lektury powinienem jeszcze powtórzyć?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.