X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43213
Przesłano:

Religijny wymiar tradycji Świąt Bożego Narodzenia

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
1.Przedmiot: religia
2.Klasa: VIII szkoła podstawowa uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

TEMAT ZAJĘĆ: Religijny wymiar tradycji Świąt Bożego
Narodzenia.
Cel główny: uświadomienie uczniom, że Święta Bożego Narodzenia
wiążą się z najgłębszym przeżyciem religijnym
i tradycje, które pielęgnujemy mają głęboki duchowy sens.

Cele operacyjne: uczeń: - zna obyczaje i tradycje świąteczne
- odczuwa potrzebę świętowania
- potrafi wymienić podstawowe tradycje
Bożonarodzeniowe i ich znaczenie
- odkrywa, że każdy atrybut Świąt
osadzony jest w religii i ma
znaczenie duchowe
- rozumie, że świętowanie wiąże się
z tworzeniem najgłębszych więzi
rodzinnych
- rozumie, że Święta to nie tylko
tradycja ale duchowe spotkanie
Nowonarodzonego Jezusa.
Metody pracy: - rozmowa kierowana z uczniami
- praca z tekstem źródłowym Pismo Święte
- praca z tekstami zaczerpniętymi z
gazet ,,Gość Niedzielny”
- burza mózgów
- praca z rekwizytami
- poglądowa: film ,,Jak wypieka się
opłatki?”
- śpiew kolęd
Środki dydaktyczne: Pismo Święte, wycinki z gazety ,,Gość
Niedzielny” o tradycjach Świąt Bożego
Narodzenia, płyta z kolędami, karty pracy,
film: ,,Jak wypieka się opłatki”,
rekwizyty przedstawiające poszczególne tradycje
Świąt Bożego Narodzenia, kartki z napisami
wyjaśniającymi znaczenie słowa ,, ryba”

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.Modlitwa przed katechezą: ,,Ojcze nasz’’

2.Sprawdzenie obecności

3.Powtórzenie wiadomości z poprzedniej katechezy:
- jaki fragment modlitwy ,,Ojcze nasz” mówi o tym, że
Imię Boże jest święte?
- jakimi Imionami nazywamy Boga?
- co znaczy, że Imię Boże mamy wymawiać z szacunkiem?

4.Wprowadzenie w temat dzisiejszej katechezy:
- do jakich Świąt się teraz przygotowujemy?
- z jakim wydarzeniem te Święta kojarzymy?
- spróbujmy sięgnąć do tekstu źródłowego jakim jest Pismo
Święte.

5.Czytamy fragment Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa
Łk 2,1-20

6.Rozmowa kierowana:
- do jakiego miasta musiał udać się Józef z Maryją i dlaczego?
- kto pierwszy przyszedł oddać pokłon Jezusowi?
Podsumowując uświadamiam uczniom, że istotą Świąt, które
za kilka dni będziemy przeżywać jest przyjście na świat Jezusa. Każdy z nas, każda rodzina przeżywa to w różny sposób, ale jest wiele tradycji, które w te dni zachowujemy.
Zadaję uczniom pytanie z jakimi oni się już spotkali-burza mózgów.

7.Metoda praktycznego działania- wprowadzam uczniów w temat, że tradycje są bardzo ważne, ich przekazywanie z pokolenia na pokolenie jest trwaniem w korzeniach chrześcijaństwa i ważne jest by wiedzieć dlaczego dana tradycja jest i jakie ma znaczenie. Uczniowie losują koperty,
w których znajdują się fragmenty wycięte z gazety dotyczące różnych tradycji świątecznych. Zadanie ucznia jest przeczytanie w ciszy, następnie podchodzi do stolika i zabiera rekwizyt, który mówi o tradycji, którą wylosował. Gdy wszyscy będą gotowi, każdy uczeń wychodzi na środek, pokazuje rekwizyt a klasa zgaduje jaką tradycje wylosowała dana osoba, która to musi też spróbować wyjaśnić nam co ta tradycja oznacza.

8.Podsumowując pracę uczniów zwracam im uwagę na dwa szczególne tradycje, które chciałabym jeszcze szczegółowiej omówić: opłatek wigilijny i ryba, która jest głównym daniem
wigilijnym.
RYBA- we wczesnym chrześcijaństwie symbol Chrystusa, najkrótsze wyznanie wiary, pokarm biedaków, znak ludu ewangelicznego.
Tłumaczę uczniom że słowo ryba wywodzi się z języka greckiego ICHTYS. Chrześcijanie używali ryby jako tajemniczego symbolu Jezusa, ponieważ z pierwszych liter określenia ryby układa się najkrótsze wyznanie wiary, które spróbujemy teraz poznać.
Uczniowie losują odpowiednio kartki z wyrazami, które spróbujemy ułożyć na tablicy jako całość by odszukać znaczenie tradycji jedzenia ryby podczas wieczerzy wigilijnej.
I - Iesous - Jezus
CH - Christos - Chrystus
T - Theous - Boga
Y - Yos - Syn
S - Soter – Zbawca ( Wybawiciel)

Podsumowując uświadamiam uczniom, że ryba jako podstawowe danie wigilijne jest poniekąd naszym wyznaniem wiary, że Jezus, który się rodzi jest Synem Boga i naszym Zbawicielem.

Opłatek – rodzaj ciasta ze skrobi pszennej i wody, pieczonego w bardzo cienkich arkuszach.
Pokazuję uczniom film,, Jak powstaje opłatek”.
Dzielenie się opłatkiem to przepiękny zwyczaj wyrażający miłość i jedność zebranych uczestników wigilii ze wspólnotą Kościoła i całą rodziną. Wyraża również pojednanie, przebaczenie i zgodę.

9.Podsumowując całą katechezę uczniowie otrzymują karty pracy, w których muszą połączyć nazwę tradycji z jej
znaczeniem. Jest to praca, z której uczniowie otrzymają ocenę.
10. Modlitwa po katechezie – śpiew kolędy,, Pójdźmy wszyscy
do stajenki...”

KARTY PRACY

Połącz nazwę tradycji z ich znaczeniem.

Łamanie się opłatkiem,pierwsza gwiazda,choinka,wolne miejsce przy stole,ryba,sianko pod obrusem,biały obrus na stole, Pasterka

Pojawienie się jej na niebie jest znakiem, że Wieczerzę Wigilijną można zaczynać. Zaprowadziła Mędrców do Betlejem.

Symbolizuje rajskie drzewo życia, do którego utraciliśmy dostęp z powodu grzechu pierworodnego pierwszych rodziców Adama i Ewy.

Wyraża miłość i jedność wszystkich zebranych na wigilii ze wspólnotą Kościoła. Symbol przebaczenia i pojednania.

Symbolizuje czystość naszych serc. Jezus ma się narodzić nie tylko w tradycji ale ma się też narodzić w moim sercu.

Przypomina pokłon pasterzy Bożemu Dzieciątku, tych którzy pierwsi przyszli powitać Nowonarodzone Dziecię.

Symbolizuje Chrystusa. Znak chrześcijan, którzy na początku chrześcijaństwa musieli się ukrywać. Litery tego słowa w języku greckim symbolizuje wyznanie wiary.

Przypomina, że Maryja po narodzinach Jezusa złożyła Go na
sianie.

Wyraża pamięć o naszych bliskich, którzy odeszli albo nie mogą spędzić z nami Świąt, ale też gotowość przyjęcia w ten wieczór każdego kto zapuka do naszego domu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.