X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43077
Przesłano:

Akademia na Niepokalane Poczęcie "Świadkowie Niepokalanej"

Akademia na Niepokalane Poczęcie – opracowana przez Katarzynę Janik

Świadkowie Niepokalanej

Na środku sceny stoi duża plansza z napisem: „Świadkowie Niepokalanej odkrywają Jej piękno”. Poniżej umieszczony jest duży obraz Niepokalanej zasłonięty przez kartki (formatu A4) z napisem poszczególnych świętych (na każdej kartce inne imię, wg. niżej umieszczonego scenariusza, czyli: św. Katarzyna Laboure, Papież Pius IX... itd.). Na odwrocie kartki jest obraz danego świętego.

Śpiew piosenki: „Pozwól mi przyjść do Ciebie”.

Czyta 1 osoba:

Czy znamy dobrze Niepokalaną?
Za św. Maksymilianem Kolbe możemy zapytać:
„Kim Jesteś o Niepokalana?
Kim Jesteś o Pani?
Kim Jesteś o Niepokalane Poczęcie?”
I trzeba nam wpatrzeć się w tych, którzy spotkali Ją w swym życiu, którzy poznali moc Jej miłości, którzy zachwycili się Jej pięknem i którzy nam je ukazali.
Niech ich świadectwo, które złożyli w konkretnym miejscu i czasie, pomoże nam odkryć piękno Niepokalanie Poczętej, niech nas ku Niej pociągnie
a przez Nią do Boga.

Czyta 2 osoba, podczas czytania inna osoba odczepia kartkę z napisem „Katarzyna Laboure”(odsłania się w ten sposób powoli obraz główny) i staje obok czytającej ukazując drugą stronę kartki – obraz świętej Katarzyny.

Katarzyna Laboure - Francja

Ta pokorna, cicha zakonnica, została wybrana przez Maryję, do specjalnej misji budzenia czci w Jej Niepokalane poczęcie.
27 listopada 1830 r., podczas modlitwy w kaplicy, ujrzała postać Niepokalanej, którą otaczał w kształcie owalu napis: „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Potem usłyszała polecenie by według tego wzoru wykonać medalik. Na tych, którzy go będą nosić z ufnością, spłyną wyjątkowe łaski. Owal odwrócił się i Katarzyna zobaczyła literę „M” z przewleczoną belką poprzeczną, podtrzymującą krzyż. Pod literą widniały dwa serca: jedno w koronie cierniowej, a drugie przebite mieczem. Całość otaczało dwanaście gwiazd.
Wybito medalik według wzoru jaki podała Katarzyna. Wraz z rozpowszechnianiem się tego małego medalika, rozpoczęła się lawina cudownych uzdrowień fizycznych i duchowych. Medalik zaczęto nazywać: „cudownym”. Rozchodził się w wielomilionowych ilościach na cały świat budząc wszędzie cześć dla Niepokalanej.

Podczas czytania poniższych słów osoba, która trzyma kartkę z ilustracją świętej, przyczepia ją w wolnej części planszy.

Święta Katarzyno Laboure dziękujemy ci, że za twoim pośrednictwem, otrzymaliśmy cudowny medalik. Dziękujemy, za przekazaną wiarę w potężne wstawiennictwo Niepokalanej za nami u Boga.
Dziękujemy ci, wierny świadku Niepokalanej.

Czyta 3 osoba, podczas czytania inna osoba odczepia kartkę z napisem „Papież Pius IX”(odsłania się w ten sposób dalej obraz główny) i staje obok czytającej ukazując drugą stronę kartki – obraz ilustrujący Papieża.

Papież Pius IX – Watykan

Proszony był przez biskupów z całego świata, kapłanów, zakonników a także przez osoby świeckie, o to, by ogłosić dogmat o Niepokalanym Poczęciu. Papież, zasłuchany w głos Kościoła, przychylił się do tej prośby i potwierdził wiarę, że Maryja – Matka Jezusa – została w cudowny sposób uchroniona od skutków grzechu pierworodnego.
Ta prawda wiary została ogłoszona 8 grudnia 1854 r.
Dzień 8 grudnia został wybrany do corocznego świętowania Niepokalanego Poczęcia.

Podczas czytania poniższych słów osoba, która trzyma kartkę z ilustracją Papieża,
przyczepia ją w wolnej części planszy.

Błogosławiony Ojcze Święty, Piusie IX, dziękujemy ci, że wsłuchując się w głos wiary Kościoła, odsłoniłeś naszym oczom twarz Matki Niepokalanie Poczętej.
Dziękujemy ci, wierny świadku Niepokalanej.

Czyta 4 osoba, podczas czytania inna osoba odczepia kartkę z napisem „Bernadetta Soubirou”(odsłania się w ten sposób dalej obraz główny) i staje obok czytającej ukazując drugą stronę kartki – obraz świętej.

Bernadetta Soubirou – Francja

Została wybrana przez Maryję by potwierdzić Kościołowi i światu o słuszności ogłoszonego dogmatu przez papieża Piusa IX.
Prosta, 14-letnia dziewczynka, spotykała się z Matką Bożą od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. w grocie Massabielskiej na peryferiach Lourdes. Podczas jednego z 18-stu objawień, Maryja przedstawiła się jej jako Niepokalanie Poczęta. Bernadetta nie rozumiała co oznacza to imię, pierwszy raz je słyszała. Bojąc się, że je zapomni, idąc do księdza proboszcza, powtarzała je przez całą drogę. Ksiądz słysząc to teologiczne określenie Maryi, nie znane jeszcze w Kościele, uwierzył w prawdziwość objawień widzianych przez Bernadettę.
Podczas tych wizji Niepokalana modliła się razem z dziewczynką na różańcu, wzywała do pokuty i modlitwy o nawrócenie grzeszników. Ukazała swoje zatroskane, czułe, matczyne serce, gdy sprawiła, że z wnętrza groty wytrysnęło źródło wody będącego do dziś znakiem uzdrawiającej łaski Bożej.

Podczas czytania poniższych słów osoba, która trzyma kartkę z ilustracją świętej, przyczepia ją w wolnej części planszy.

Święta Bernadetto Soubirou dziękujemy ci, że byłaś świadkiem Niepokalanej i mimo różnych przeciwności losu przekazałaś światu Jej orędzie.
Dziękujemy ci, wierny świadku Niepokalanej.

Czyta 5 osoba, podczas czytania inna osoba odczepia kartkę z napisem „Justyna Szafrańska i Barbara Samulowska”(odsłania się w ten sposób dalej obraz główny) i staje obok czytającej ukazując drugą stronę kartki – obraz obu wizjonerek.

Justyna Szafrańska i Barbara Samulowska – Polska

Były świadkami objawienia się Niepokalanej w Gietrzwałdzie. Od 27 czerwca do 16 września 1877 r. dziewczynki aż 160 razy spotkały się z przychodzącą Matką Bożą. Choć Polski nie było na mapach świata, a władze pruskie starały się zgermanizować polskie społeczeństwo, Maryja zwracała się do dzieci w języku polskim. Niektórzy objawienia te nazwali „wywiadem” przeprowadzonym z Matką Bożą. Wizjonerki zadawały Niezwykłemu Przybyszowi mnóstwo pytań i otrzymywały na nie odpowiedź. Na pytania dziewczynek: „Kto Ty jesteś?” Maryja odpowiedziała: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta”. Na pytanie: „Czego żądasz Matko Boża?” usłyszały odpowiedź: „Życzę sobie abyście codziennie odmawiali różaniec.” Justyna i Barbara pytały również o zdrowie, o zbawienie różnych osób, o to czy Kościół w Polsce będzie oswobodzony, czy osierocone parafie otrzymają kapłanów. Odpowiedzi Matki Bożej przekazane przez wizjonerki były pocieszające, podnosiły na duchu Polaków. Objawienia te potraktowano jako ważny znak, symbol obrony zarówno katolików jak i polskiej społeczności. Niepokalana utwierdziła naród Polski, że jest jego kochającą Matką i zatroskaną Królową.
Choć objawienia te spowodowały odrodzenie się polskości, w sensie religijnym miały charakter powszechny. Zaowocowały odrodzeniem się życia religijnego i moralnego wiernych pochodzących z różnych krajów.

Podczas czytania poniższych słów osoba, która trzyma kartkę z ilustracją wizjonerek, przyczepia ją w wolnej części planszy.

Sługo Boża Barbaro Samulowska i Justyno Szafrańska dziękujemy wam za zasłuchanie się w głos Niepokalanej i przekazanie Jej pocieszającego orędzia naszemu narodowi. Dziękujemy za wezwanie do odmawiania różańca jako recepty na nasze rozmaite trudności.
Dziękujemy wam, wierni świadkowie Niepokalanej.

Czyta 6 osoba, podczas czytania inna osoba odczepia kartkę z napisem „Maksymilian Maria Kolbe”(odsłania się w ten sposób powoli obraz główny) i staje obok czytającej ukazując drugą stronę kartki – obraz świętego.

Maksymilian Maria Kolbe – Polska

To niezwykły czciciel Niepokalanej.
Urodził się w Zduńskiej Woli w 1894 r. Będąc małym dzieckiem, około dziesięcioletnim, miał wizję Matki Bożej trzymającej w dłoni dwie korony: białą - symbolizującą czystość i czerwoną - symbolizującą męczeństwo. Maryja zapytała go czy chce te korony, odparł, że chce.
Umiłowanie Maryi Niepokalanej było widoczne w całym jego życiu. Poświęcił się temu bez reszty, chętnie nazywał się „Jej sługą”. Widział w Niej ideał i wzorzec godny naśladowania. Często powtarzał: „Niepokalana – oto nasz ideał.” Porównywał Ją do „białej drabiny”, którą Bóg nam dał po to, „byśmy po Niej aż do Niego doszli a raczej, by Ona, przytuliwszy nas do swej matczynej piersi, aż do Boga nas przyniosła”.
Ojciec Maksymilian, chcąc szerzyć ideę całkowitego oddania się Matce Bożej, założył stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej. Był również jednym z pionierów szerzenia kultu cudownego medalika w Polsce. Chciał użyć dla Maryi wszelkich zdobyczy techniki. W tym celu rozpoczął wydawanie czasopisma „Rycerz Niepokalanej”. Później, w Teresinie pod Warszawą, założył klasztor – wydawnictwo Niepokalanów. W ciągu zaledwie dziesięciu lat, miejsce to tak się rozrosło, że skupiło wokół siebie około ośmiuset zakonników, stając się największym na świecie klasztorem.
Maksymilian pochłonięty szerzeniem czci Maryi, wraz z kilkoma braćmi, wyjechał do Azji by i tam zakładać kolejne zakony i wydawnictwa „Rycerza”. Dotarł do Japonii, gdzie na obrzeżach Nagasaki, zrealizował swój zamiar nazywając to miejsce „ogrodem Niepokalanej”. Rozpoczął też tam działalność wydawniczą szerzącą cześć Maryi. Na polecenie przełożonych wrócił ponownie do Polski.
W 1936 r. pojechał na pierwszy pokaz telewizji do Berlina. Pragnął bardziej poznać tę „nowinkę techniczną”, gdyż w przyszłości planował i ją użyć dla chwały Bożej.
W 1938 r. była już w Niepokalanowie radiostacja radiowa. Kolbe cieszył się, że powstał „Mały Dziennik” - katolickie pismo codzienne, wydawane na całą Polskę, przez braci w Niepokalanowie. Cały ten rozpęd zatrzymała druga wojna światowa. Ojciec Maksymilian trafił do Oświęcimia. Tu poniósł śmierć męczeńską z miłości ofiarowując swe życie w zamian za jednego
ze współwięźniów. Tak osiągnął dwie korony ofiarowane mu w dzieciństwie przez Niepokalaną.

Podczas czytania poniższych słów osoba, która trzyma kartkę z ilustracją świętego, przyczepia ją w wolnej części planszy.

Święty Maksymilianie, dziękujemy Ci za twoje wielkie świadectwo wiary i miłości do drugiego człowieka, za twoje święte „szaleństwo” w szerzeniu czci Niepokalanej. Dziękujemy, że ukazałaś nam Ją jako „białą drabinę” pomagającą nam zbliżyć się do Boga.
Dziękujemy Ci, wierny świadku Niepokalanej.

Czyta 7 osoba, podczas czytania inna osoba odczepia kartkę z napisem „Jan Paweł II”(odsłania się w ten sposób powoli obraz główny) i staje obok czytającej ukazując drugą stronę kartki – obraz świętego.

Jan Paweł II – Polska, Watykan

Od najmłodszych lat ukochał Matkę Bożą. Kiedy boleśnie przeżył śmierć swej ziemskiej mamy, tata zaprowadził go przed obraz Maryi w Kalwarii Zebrzydowskiej i powiedział, że odtąd to Ona będzie jego Matką. Tak się stało. W sercu Maryi młody Karol znalazł ukojenie. To dziecięce zawierzenie się Jej kontynuował w dorosłych latach. Zawierzał Jej z ufnością, tak jak syn matce, samego siebie i wszystko, czym żył.
Będąc papieżem, w herbie swym i zawołaniu, umieścił Maryję. W święto Niepokalanego Poczęcia, wkrótce po wyborze na Stolicę Piotrową, wyjaśnił znaczenie wybranego przez siebie motta: „Totus tuus” – czyli „Cały Twój”. Powiedział, że chce w ten sposób, powierzyć siebie i cały Kościół Niepokalanej, gdyż „jest Ona początkiem lepszego świata”.
Jan Paweł II mówił o Maryi niemalże w każdym wystąpieniu. Niepokalaną nazywał „bramą” przez którą możemy spotkać się z Bogiem. Poświęcił Jej wiele miejsca w swym nauczaniu. Ogłosił Rok Maryjny. W rozważaniach różańca dodał tajemnice światła. Niepokalanemu Sercu poświęcił świat i Rosję. Dziękował Maryi za ocalenie życia. Z Nią również przeżywał cierpienie, którego doświadczał. Zawsze był Jej wiernym i oddanym świadkiem.

Podczas czytania poniższych słów osoba, która trzyma kartkę z ilustracją świętego,
przyczepia ją w wolnej części planszy.

Święty Janie Pawle II, patronie naszej szkoły, dziękujemy Ci za Twą miłość do Niepokalanej. Dziękujemy, że pokazałeś nam byśmy dostrzegli w Niej „Bramę” otwierającą nas na Bożą miłość.
Dziękujemy Ci, wierny świadku Niepokalanej.

Czyta 8 osoba, podczas czytania inna osoba odczepia kartkę z napisem „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich”(odsłania się w ten sposób dalej obraz główny) i staje obok czytającej ukazując drugą stronę kartki – obraz przedstawiający logo Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Stowarzyszenie to podjęło się odpowiedzialności za kształcenie młodego pokolenia. Do wychowania potrzebny jest wzorzec, ideał. Wybrano Niepokalaną, by z Jej przykładu czerpać potrzebne wartości do pracy formacyjnej powierzonych osób. Zawierzono Jej Matczynemu Sercu prośbę, by pod płaszczem swej opieki skryła Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, by stała się jego Patronką.
Nasza szkoła, jako cząstka tej rodziny szkół katolickich, może cieszyć się patronatem Niepokalanie Poczętej.

Podczas czytania poniższych słów osoba, która trzyma kartkę z ilustracją logo stowarzyszenia, przyczepia ją w wolnej części planszy.

Niepokalana, dziękujemy Ci, za dar Twego przemożnego wstawiennictwa za nami u Boga.
Dziękujemy Ci.
Czyta 9 osoba, podczas czytania inna osoba odczepia kartkę z napisem „Ty i ja”(odsłania się w ten sposób cały obraz główny) i staje obok czytającej ukazując drugą stronę kartki – przygotowane wcześniej podpisy grona pedagogicznego i wszystkich uczniów szkoły.

Kolejnym świadkiem może być każdy z nas: ty i ja

Mimo, że przed nami było wielu świadków, wielu gorących czcicieli Niepokalanej – tylko niektórych tu wspomnieliśmy – Maryja nie została do końca poznana. Wciąż pozostaje w Niej jakaś tajemnica, która zaprasza nas do indywidualnego odkrycia. To każdy z nas jest zaproszony do tego, by lepiej Ją poznać i pokochać, by samemu doświadczyć Jej wielkiej dobroci i tak stać się radosnym świadkiem Jej Niepokalanej Miłości.

Podczas czytania poniższych słów osoba, która trzyma kartkę z podpisami, przyczepia ją w wolnej części planszy.

Niepokalana, uczyń nas radosnymi świadkami Twojej dobroci.

Śpiew piosenki: „Pomódl się Miriam aby Twój Syn, żył we mnie”
(tylko refren i 1 zwrotkę).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.