X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43145
Przesłano:

Inwazja reklam, czyli jak zachować zdrowy rozsądek. Zajęcia świetlicowe dla klas 4-8

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
Czas trwania: 45 min
Prowadząca: Magdalena Błochowicz
Grupa wiekowa: klasy IV - VIII
Temat tygodnia: Nasze bezpieczeństwo w mediach
TEMAT: Inwazja reklam, czyli jak zachować zdrowy rozsądek.

Cele operacyjne::
Uczeń:
- wyjaśnia znaczenie słowa reklama , manipulacja , perswazja ;
- rozpoznaje i nazywa intencje osoby mówiącej w reklamie ;
- uświadamia sobie ukryte intencje twórców reklam ;
- poznaje język reklamy,
- rozumie znaczenie frazeologizmów ze słowem reklama,
- podaje wyrazy pokrewne do słowa reklama,
- umiejętnie odczytuje przekaz zawarty w reklamie,
- doskonali umiejętność współpracy w grupie,
- umiejętnie prezentuje wyniki pracy grupowej,
- wskazuje adresata i odbiorcę reklamy,
- poznaje podział reklamy na komercyjną i społeczną.

Środki dydaktyczne:
- karty pracy dla grupy (I, II, III, IV),
- reklamy komercyjne pochodzące z gazet,
- plakaty reklam społecznych,
- hasła reklamowe przygotowane przez nauczyciela.

Metody pracy:
- podająca,
- praca z tekstem ,
- burza mózgów.

Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa.

NaCoBeZu: Nauczyciel będzie zwracał uwagę na znajomość definicji reklamy i umiejętność dostrzeżenia przekazu reklamowego w codziennym życiu. Nauczyciel zwraca uwagę na manipulacje w przekazie i wyczula na obecność jej w życiu i reklamie.

Przebieg lekcji:

FAZA PRZYGOTOWAWCZA (WSTĘPNA)

1.Czynności organizacyjne, nauczyciel sprawdza obecność.

2.Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji :
Temat: Inwazja reklam, czyli jak zachować zdrowy rozsadek

3.Uczniowie podają wyrazy pokrewne i bliskoznaczne do słowa reklama.
Wyrazy pokrewne: reklamować, rozreklamować, reklamowanie, reklamówka
Wyrazy bliskoznaczne : chwalenie , zalecanie , przekonywanie , nakłanianie
(Edukacja polonistyczna)

4.Nauczyciel zadaje uczniom kilka pytań dotyczących reklamy.
- Co to jest reklama/ film reklamowy?
- Kto jest nadawcą reklamy?
- Kto jest adresatem reklamy?
- Jaką funkcję pełni reklama?
- Jak działa na odbiorcę komunikat reklamowy?
- Co najchętniej kupujecie?
- Czy są to towary, o których zaczęliście marzyć, ponieważ ujrzeliście je u znajomych, może w telewizji czy w prasie?
(Edukacja społeczna, medialna)

FAZA REALIZACYJNA

1.Nauczyciel podaje uczniom definicje słowa reklama.
Reklama - rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości (cenie), miejscach i możliwościach nabycia; chwalenie, zalecanie czegoś przez prasę, radio, TV, Internet.

2.Nauczyciel dzieli reklamy na komercyjne i społeczne oraz wyjaśnia różnicę między nimi.
Reklama komercyjna najczęściej promuje nowy produkt, utrwala w nas świadomość istnienia jakiejś
marki, zachęca nas do kupna jakiegoś produktu często sugerując, że bez tego produktu nie możemy żyć, jej celem jest zysk finansowy.
Reklama społeczna jest to proces komunikacji, którego celem nie jest zysk, lecz wywołanie społecznie pożądanych postaw lub zachowań.

3. Nauczyciel wyjaśnia słowa: manipulacja i perswazja.
a) MANIPULACJA - zręczne , zaplanowane działanie zmierzające
do osiągnięcia zamierzonych celów
b) PERSWAZJA - namawianie , przekonywanie , wmawianie komuś czegoś , nakłanianie
(Edukacja polonistyczna, społeczna, medialna)

4.Uczniowie zostają podzieleni przez nauczyciela na grupy, każda grupa otrzymuje jakąś reklamę graficzną do omówienia i swoją kartę pracy (załącznik 1) . Można użyć reklamy kremu, perfum, auta, produktów dla niemowląt, reklamy społecznej, jedzenia, zabawki, ubrań lub butów. Grupy uzupełniają tabele, gdzie określają poszczególne elementy zauważone w reklamie graficznej. W ramach podsumowania omawiają swoje wnioski na forum.
(Edukacja społeczna, polonistyczna, medialna)
KRYTERIUM
Nadawca reklamy
Odbiorca reklamy
Reklamowany „produkt”, akcja, problem
Hasło reklamowe
Środki wyrazu: światło, model, kostium, sceneria, rekwizyty, dźwięk, zachowanie, gest, kształt, kolor, rytm, muzyka, słowo

5. Uczniowie losują hasła reklamowe, a następnie je omawiają, określają, jakie dostrzegają metaforyczne znaczenie w reklamach, jaki środek przekazu.
A. Pij mleko, będziesz wielki.
B. Danio, metoda na głoda.
C. Zmieniamy świat na Plus.
D. Idź po frugo zanim wyjdzie.
E. Media Markt nie dla idiotów.
F. IKEA ty tu urządzisz.
(Edukacja polonistyczna, medialna)

6. Nauczyciel podaje związki frazeologiczne ze słowem reklama, a uczniowie starają się wyjaśnić ich znaczenie.
A. być żywą reklamą
B. robić komuś reklamę
C. być chodzącą reklamą
( Edukacja polonistyczna, medialna)

7. Chętni uczniowie opowiadają o swoich ulubionych reklamach. Dlaczego właśnie te reklamy zapamiętali – hasło, aktor, scenografia, kostium, nawiązanie do popkultury czy życia codziennego.
(Edukacja społeczna, medialna, polonistyczna)

FAZA PODSUMOWUJĄCA.
1. Podsumowanie zagadnień poruszanych na zajęciach, nauczyciel pyta czy zostały one zrozumiane.
Załączniki:
1) Karta pracy
2) Wybrane, różnorodne reklamy w formie graficznej
3) Hasła reklamowe, które losują uczniowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.