X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43123
Przesłano:

Lokalne symbole - symbole Mławy i naszej szkoły. Scenariusz godziny wychowawczej

Scenariusz lekcji – godzina wychowawcza w klasie szóstej szkoły podstawowej
Temat: Lokalne symbole – symbole Mławy i naszej szkoły

Cele ogólne zajęć:
- wzbogaca wiedzę nt. małej ojczyzny
- zna i rozpoznaje symbole lokalne,
- umie zachować się wobec symboli narodowych i lokalnych.
Cele szczegółowe zajęć:
- rozwija zainteresowanie historią własnego regionu,
- zna pojęcie symbol,
- wie w jakich okolicznościach wykorzystywane są symbole lokalne,
- wie jakie znaczenie mają symbole lokalne,
- poznaje sposoby prezentowania informacji, w tym urządzeń służących do wyświetlania materiałów informacyjnych,
- potrafi współpracować w grupie
Metody pracy: oglądowa – prezentacja multimedialna, działań praktycznych – praca z literaturą fachową, słowna – rozmowa kierowana, problemowa – „burza mózgów”,
Formy pracy: indywidualna, grupowa
Przebieg lekcji
Część wstępna
Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji: próba zdefiniowania pojęcia symbol
Uczniowie metodą „burzy mózgów” odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie – co to jest symbol?, po udzieleniu odpowiedzi wymieniają polskie symbole narodowe.
Nauczyciel krótko wyjaśnia znaczenie symboli narodowych.
Część główna
Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy i każdej grupie poleca wyszukać i wyjaśnić ze słownika pojęcia: grupa I flaga, grupa II herb, grupa III sztandar, grupa IV hymn i hejnał. Reprezentanci grup wyjaśniają wyszukane pojęcia.
Nauczyciel przedstawia swojego autorstwa prezentację multimedialną nt. symboli Mławy i szkoły.
Uczniowie z pomocą nauczyciela opisują poszczególne symbole prezentowane na slajdach.
Każda z grup otrzymuje od nauczyciela kartę pracy z poleceniem udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie w niej zawarte
Karty pracy dla grup:
Grupa I
Jakie znaczenie mają dla nas symbole narodowe i lokalne:
Przykładowe odpowiedzi uczniów:
a) utożsamiamy się z narodem, państwem polskim, swoją miejscowością
b) pielęgnujemy historię naszej dużej i małej ojczyzny, jej tradycję, język
c) czcimy miejsca pamięci narodowej,
d) dbamy o pozytywny wizerunek naszego kraju, miejscowości,
e) jednoczą Polaków rozproszonych po całym świecie,
f) dbałość o stan środowiska naturalnego
g) przestrzeganie prawa
Grupa II
Czym różni się hymn od hejnału?
Przykładowe odpowiedzi uczniów:
a) hymn jest symbolem narodowym dla wszystkich Polaków, zaś hejnał symbolem dla społeczności lokalnej np. hejnał Mławy.
b) gdy uczestniczymy podczas uroczystości, gdzie grany jest hymn przyjmujemy postawę zasadniczą „baczność”, a podczas grania hymnu możemy wysłuchać w postawie swobodnej.
c) hymn najczęściej śpiewamy, zaś hejnału nie śpiewamy.
d) hejnał jest grany codziennie w południe, natomiast hymn podczas niecodziennych, ważniejszych uroczystości.
e) hymn wykonywany jest zazwyczaj przez orkiestrę, zaś hejnał przez pojedynczego trębacza.
Grupa III
W jaki sposób wyrażamy swój patriotyzm?
Przykładowe odpowiedzi uczniów:
a) obchodzenie świąt narodowych, udział w akademiach, apelach itp.,
b) wywieszanie flagi w święta narodowe,
c) właściwa postawa przy śpiewaniu hymnu narodowego ("śpiewanie z dumą"), śpiewanie pieśni patriotycznych,
d) znajomość polskiej kultury i historii,
e) oddawanie szacunku poległym za Ojczyznę, odwiedzanie mogił, palenie zniczy,
f) kibicowanie polskim sportowcom,
g) kupowanie polskich produktów,
h) używanie języka ojczystego i bronienie go
i) nie wstydzić się bycia obywatelem swojej ojczyzny i przynależności do swego narodu.
Grupa IV
Wymieńcie najważniejsze uroczystości szkolne podczas, których prezentowany jest sztandar szkoły.
Przykładowe odpowiedzi uczniów:
a) rozpoczęcie roku szkolnego,
b) zakończenie roku szkolnego – uroczyste przekazanie sztandaru klasom piątym przez klasy szóste,
c) uroczystość pasowania klas pierwszych,
d) uroczystości rocznicowe związane z nadaniem imienia i istnienia szkoły.
Uczniowie udzielają pisemnej odpowiedzi na karcie pracy. Reprezentanci grup odczytując, treści z kart pracy odpowiadając tym samym na pytania.
Część końcowa
Uczniowie wymieniają symbole narodowe i lokalne, wyjaśniają potrzebę ich poznawania i okazywania im szacunku. Nauczyciel podsumowując ocenia pracę uczniów na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.