X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42575
Przesłano:

Innowacja metodyczno - programowa "W krainie dębowego świata - Dąbrowa Górnicza Nasza Mała Ojczyzna"

„W KRAINIE DĘBOWEGO ŚWIATA – DĄBROWA GÓRNICZA NASZA MAŁA OJCZYZNA”

Opracowały:
mgr A.Białowąs mgr Ż.Sikorska mgr K.Woźniak mgr K.Wylężek
nauczycielki Przedszkola nr 3
w Zespole Szkół nr 4
im. Królowej Jadwigi
w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza 2019/2020

Wstęp
Poznanie kultury własnego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Edukacja regionalna wprowadza dzieci w przeszłość i współczesność. Przez bezpośredni kontakt ze środowiskiem umożliwia tworzenie więzi, pozwala dziecku określić swą przynależność. Poczucie więzi z rodziną, najbliższym środowiskiem, regionem jest zaczątkiem więzi opartej na więzi z narodem.
Rozpoczynając edukację regionalną już w przedszkolu pozwalamy dziecku aktywnie uczestniczyć w tej edukacji, rozwijać własne zainteresowania kulturą regionu, ale i nabywać zdolności do samodzielnej pracy i odpowiedzialności za kształt ojczyzny i jej dziedzictwo kulturowe. Już w przedszkolu dzieci mogą poszukiwać śladów przeszłości własnego regionu, zapoznawać się z legendą własnego miasta, poznawać tradycje związane z uroczystościami świąt religijnych i rodzinnych, poznawać pieśni, wierzenia, wróżby.
W przedszkolu możemy zaszczepić tylko zalążki świadomości patriotycznej, które rozkwitać będą w miarę rozwoju całej osobowości dziecka. Z pewnością nasze wysiłki nie pójdą na marne, być może nasi wychowankowie będą kontynuowali tradycje, które kiedyś przekażą swoim dzieciom.

1. Cele ogólne:

zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i historycznym
zaznajomienie z tradycją i historią
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem pedagogiki daltońskiej (samodzielność, współpraca, odpowiedzialność, refleksja)
realizacja kompetencji kluczowych
wprowadzenie w świat wartości, kultury i tradycji narodowej
wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
kształtowanie właściwych postaw społecznych i patriotycznych
wyzwalanie i rozwijanie indywidualnych form aktywności
wdrażanie dzieci do wykonywania prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik
obserwowanie otaczającego nas świata przyrody

2. Cele szczegółowe: dostosowane do wieku i możliwości dziecka:

zna najbliższe otoczenie ( przedszkole, osiedle)
zna miejscowość, w której mieszka – jej nazwę, herb, charakterystyczne zabytki i obiekty
poznaje historię i specyfikę regionu, z którego pochodzi
wzmacnia więzi uczuciowe z rodziną poprzez rozmowy z dziadkami i rodzicami na temat przeszłości
poznaje świat tradycji ludowych, obyczajów i kultury naszych przodków
dostrzega piękno sztuki ludowej – tańca, muzyki, stroju ludowego
kształci nawyk dbałości i szacunku dla dóbr kulturowych
rozwija uczucia patriotyczne
dostrzega piękno otaczającego świata
rozwija logiczne myślenie i podzielność uwagi

3. Metody pracy:

pogadanki, rozmowy kierowane
spotkania z ciekawymi ludźmi
muzyczno - ruchowe
plastyczne
uroczystości
wycieczki

4. Procedury osiągania celów – metody, formy i środki realizacji

Aktywny sposób zapoznawania dzieci z tradycjami daje szybkie i pozytywne efekty. Należy do tego wykorzystywać wszelkie nadarzające się okazje, takie jak:
Święta religijne: Boże Narodzenie, Wielkanoc
Uroczystości związane z kalendarzem przedszkola: dzień Górnika („Barbórka”), Jasełka, Bal Karnawałowy, dzień Babci i Dziadka, dzień Matki i Ojca.
Przedstawienie w formie teatrzyku legendy o naszym mieście w wykonaniu nauczycieli.

Ważny jest kontakt dziecka z naturalnym środowiskiem oraz osobami bezpośrednio związanymi z tradycjami regionalnymi. Innowacja zakłada organizowanie wycieczek, spacerów oraz zapraszanie do przedszkola gości.

5. Ewaluacja
Skuteczność realizacji innowacji sprawdzać będziemy poprzez:
prowadzenie rozmów z wychowankami, rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz nauczycielami – ewaluacja wewnątrz - przedszkolna (wizualizacja)
gromadzenie przy pomocy dzieci i rodziców (opiekunów prawnych) eksponatów związanych z tradycjami ludowymi naszej miejscowości i regionu, tworzenie kącika regionalnego
wystawę prac
fotografie z zajęć, uroczystości, wycieczek
fotografie (Dąbrowa Górnicza dawniej – Dąbrowa Górnicza dziś)

6. Spodziewane efekty wprowadzenia innowacji

Po zakończeniu realizacji innowacji dziecko (w zależności od wieku): dostosowane do wieku i możliwości dziecka:
Podaje nazwę swojej miejscowości.
Potrafi rozpoznać symbole swojego miasta.
Wymieni nazwy kilku zabytków naszego miasta.
Zatańczy prosty taniec ludowy naszego regionu.
Zna i potrafi opowiedzieć legendy związane z regionem.
Dostrzega piękno przyrody naszej okolicy.
Rozumie potrzebę pielęgnowania tradycji oraz dziedzictwa kulturowego.
Zna historię, obrzędy i tradycje regionu.
Czuje się odpowiedzialny za to, co go otacza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.