X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43020
Przesłano:

Lekcja z tablicą interaktywną - "Bajka o rybaku i złotej rybce''

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie czwartej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Temat: Historia rybaka, jego żony i złotej rybki.
Cele ogólne:
-Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.
-Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej.
-Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości ważnych w życiu i kierowania się tymi wartościami.
- Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.
-Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

Cele szczegółowe:
•klasyfikuje bohaterów na pozytywnych i negatywnych
•rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworach – I.1.3
•charakteryzuje bohaterów w czytanych utworach, gromadzi o nich informacje – I.1.9
•wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera – I.1.20
•określa cechy postaci
klasyfikuje bohaterów na pozytywnych i negatywnych
•uczestniczy w rozmowie na zadany temat – III.1.1 •uzasadnia swoje zdanie w rozmowie na zadany temat, odwołując się do przykładów z doświadczenia lub obserwacji
• umie sformułować morał własnymi słowami
• redaguje inne zakończenie utworu
Metody: ćwiczenia aktywizujące, praca z tekstem,
Formy pracy: praca indywidualna , praca z całą klasą,
Środki dydaktyczne : tablica interaktywna, podręcznik, krzyżówka, wykreślanka
Przebieg lekcji:
1)Czynności organizacyjno-porządkowe.
2)Sprawdzenie pracy domowej.
3)Podanie tematu i celu lekcji:
Na tej lekcji poznamy bajkę ,,O rybaku i złotej rybce’’, odtworzymy przebieg zdarzeń, ocenimy postępowanie bohaterów i sformułujemy morał wynikający z bajki.
Faza realizacyjna
1.Uczniowie opowiadają treść bajki przeczytanej w domu.
2.Porządkują kolejność zdarzeń z bajki Puszkina (ćwiczenie na tablicy interaktywnej Learning Apps ) https://learningapps.org/display?v=p9yquxn5j19
3.Następnie wymieniają bohaterów bajki, redagują krótki zapis w zeszycie
Rybak, jego żona i złota rybka--------------bohaterowie główni, pierwszoplanowi
4.Kolejnym zadaniem jest charakteryzowanie rybaka i jego żony, ich postawy wobec życia, wartości jakimi się kierowali, dyskutują i oceniają, gromadzą odpowiednie słownictwo.
Jako podsumowanie dyskusji(ćwiczenia interaktywne)
https://learningapps.org/display?v=pug4ftbtc19
uczniowie przepisują do zeszytów krótką charakterystykę postaci, uzasadniają pojęcia: postać negatywna i pozytywna.
5.Następnym elementem jest sformułowanie morału bajki i zapisanie go w zeszytach.
np. Należy zachować umiar.
Nie warto być chciwym.
6.Uświadomienie uczniom ,że w bajkach często przyroda była również bohaterem i jej zachowanie miało związek z przebiegiem fabuły.
https://learningapps.org/display?v=pxzy2nncn19

7.Jako podsumowanie lekcji propozycja krzyżówki do rozwiązania w zeszycie oraz wykreślanka dla tych, którzy ukończą szybciej ćwiczenie.https://progmar.net.pl/szkola/narzedzia/krzyzowki/danuta-begierska/1397/2
Faza podsumowująca
Nauczyciel zadaje pytania:
- Czego nauczyliście się na dzisiejszej lekcji?
-Jaki morał z baśni zapamiętacie?
Ocena aktywności, zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.