X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42917
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości z działu "Afryka"

Szczegółowe cele kształcenia:
Zwiększenie zasobu wiedzy na temat kontynentu afrykańskiego. Powtórzenie wiadomości dotyczących warunków naturalnych, ludności i urbanizacji, a także gospodarki Afryki.

Uczeń zna:
• Położenie kontynentu na mapie świata,
• Charakterystyczne cechy ukształtowania powierzchni Afryki,
• Terminy: ued, rzeki stałe, okresowe, epizodyczne, szoty,
• Wartości liczbowe dotyczące: liczby ludności, urbanizacji, wskaźnika HDI, struktury użytkowania ziemi w Afryce

Uczeń potrafi:
• Wymienić i pokazać na mapie główne krainy geograficzne,
• Wskazać na mapie największe rzeki i jeziora kontynentu,
• Określić zależność stref klimatyczno -roślinnych od szerokości geograficznych,
• Wykazać związki między siecią hydrograficzną, typami klimatu i formacjami roślinnymi,
• Wyjaśnić przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności na kontynencie,
• Opisać warunki życia mieszkańców Afryki i porównać je z warunkami życia ludzi na innych kontynentach.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik, mapa topograficzna, atlas, karta pracy.

Faza zajęć: wprowadzająca
Położenie Afryki na mapie świata
Czynności uczniów: Uczniowie określają położenie Afryki na mapie świata.
Czynności nauczyciela: Wstęp dotyczący zajęć, przygotowanie mapy Afryki

Faza realizacyjna:
Zagadnienia:
- Mapa ogólnogeograficzna
- Klimat Afryki
- Urbanizacja i gospodarka Afryki

Czynności uczniów:
- Zapoznanie się z kartą pracy. Rozwiązywanie zadań dotyczących obiektów geograficznych Afryki
-Zapoznanie się z mapą klimatyczną Afryki, przypomnienie podstawowych informacji na temat klimatu.
- Pogadanka na temat gospodarki Afryki (surowce mineralne, rolnictwo, turystyka, wskaźnik HDI) i urbanizacji. Wykonywanie wspólnie zadań zamieszczonych na płycie dołączonej do podręcznika.

Czynności nauczyciela:
- Przygotowanie karty pracy.
- Przygotowanie mapy klimatycznej Afryki.
- Kontrolowanie wypowiedzi uczniów.

Faza podsumowująca

Sformułowanie przez nauczyciela zagadnień dotyczących pracy klasowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.