X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42885
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wie spät ist es? Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji

Nauczyciel: Agnieszka Luberda
Termin: 20.11.2019 r.
Klasa: 7 gr. I
Temat: Wie spät ist es?/Która godzina?

1. Cele lekcji
Cele ogólne:
- Utrwalenie liczebników głównych i użycie ich w celu określania czasu
- Rozszerzenie słownictwa związanego z podawaniem godziny

Cele szczegółowe:
- Uczeń zna liczebniki główne 1-100.
- Uczeń zna pory dnia i kojarzy je z odpowiednią godziną.
- Uczeń potrafi zapytać o czas zegarowy .
- Uczeń umie określić czas zegarowy i podać rozmówcy godzinę.
- Uczeń zna zwroty grzecznościowe i stosuje je podczas rozmowy.

Odniesienie do podstawy programowej:

Cele kształcenia, wymagania ogólne:
- Rozumienie wypowiedzi (ustnej)- uczeń rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi
II.6
- Rozumienie wypowiedzi (pisemnej) -uczeń znajduje w tekście określone informacje III.4
- Reagowanie (ustne) – uczeń uzyskuje, przekazuje informacje i wyjaśnienia. VI.3
2. Metody i forma pracy
a. Metody pracy:
- Metoda komunikatywna, której celem jest praktyczne zastosowanie języka obcego.
- Metoda audiowizualna, której celem jest powiązanie określonej sytuacji ze środkami
językowymi; dźwiękom towarzyszy obraz .

b. Formy pracy:
- Indywidualna, grupowa, w parach
3. Środki dydaktyczne
- Podręcznik, ćwiczenia, zeszyty, multibook
- Zegar z ruchomymi wskazówkami.
- Magnesy, tablica,
- projektor
- karty pracy dla ochotników

4. Przebieg lekcji
I Faza wstępna
1. Powitanie i sprawdzenie listy obecności. - Sind heute alle da?
2. Rozgrzewka językowa - powtórzenie liczb 1-100 oraz pytania nawiązujące do ostatnich lekcji.

II Wprowadzenie
3. Zapisanie tematu lekcji.
4. Praca z podręcznikiem, strona wprowadzająca do rozdziału 4 – o czym będziemy się uczyć.
5.Uczniowie rozwiązują zad.1 w podręczniku, następie sprawdzają poprawność z nagraniem.
6. Na tablicy pojawiają się pytania „Wie spät ist es?”, Wie viel Uhr ist es?”, nauczyciel
wyjaśnia znaczenie nowych pojęć. Rysuje tarczę zegarową i wyjaśnia różnicę między czasem oficjalnym i potocznym.
7. Przyporządkowanie wyrażeń pory dnia do poszczególnych godzin – praca z kartonikami, Uczniowie przyczepiają napisy do odpowiednich godzin na tablicy.

III Faza ćwiczeń
8. Uczniowie losują z pudełka godziny zapisane słownie. Zadaniem ucznia jest poprawnie ustawić daną godzinę na zegarze. Poprawne odpowiedzi nagrodzone ”plusami”.
9. Uczniowie słuchają dialogu- s.48.ćw.3, a następnie w parach przygotowują podobne z użyciem form grzecznościowych: Entschuldigung, Vielen Dank, Tut mir Leid. - ochotnicy odgrywają scenki i otrzymują oceny.

IV Podsumowanie zajęć
10. Nauczyciel pyta uczniów czym zajmowali się na dzisiejszych zajęciach, określa jakie umiejętności uczniowie powinni mieć już opanowane oraz uświadamia uczniom, że była to pierwsza lekcja dotycząca określania czasu i umiejętność ta będzie ćwiczona na kolejnych lekcjach.
11. Uczniowie otrzymują zadanie domowe. Ochotnicy otrzymują dodatkowe karty pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.