X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42826
Przesłano:

Teoria postrzegania barw, miary barw. Zastosowanie kolorów w projektowaniu reklamy. Scenariusz zajęć z przedmiotu Projektowanie reklamy

Scenariusz zajęć
Czas 45 min x 2
Teoria postrzegania barw, miary barw.
Zastosowanie kolorów w projektowaniu reklamy
Zakres treści
• Postrzeganie barwy przez ludzkie oko
• Koło barw
• Miary barw
• Atrybuty barw
• Kolory podstawowe znaczenie w reklamie i kulturze

Cel ogólny
Poznanie koła barw, barw ciepłych i zimnych, znaczenia kolorów w reklamie
Cele szczegółowe
Uczeń poprawnie:
• definiuje pojęcie koła barw, miary barw
• umie wyjaśnić znaczenie koloru oraz jego zastosowania w reklamie, logo firmy
• omawia postrzeganie barw przez ludzkie oko

Formy pracy
Indywidualna, grupowa

Metody
• pogadanka
• studium przypadku zastosowania koloru -logo firmy

Środki dydaktyczne
Materiały nauczyciela, studium przypadku, prezentacja, książka „Szkoła projektowania graficznego” oraz „Projektowanie środków reklamowych”

Przebieg lekcji:
Faza wstępna
Przywitanie się z uczniami, zajęcie miejsc i rozpakowanie się. Sprawdzenie obecności. Wyjaśnienie celu zajęć.
Faza główna
1.Nauczyciel prezentuje materiał z lekcji za pomocą 3 różnych prezentacji- wyjaśnia sposoby postrzegania barw, koło barw, miary barw, znaczenie kolorów w różnych krajach.

2. Uczniowie wyjaśniają znaczenie koloru oraz odpowiadają na przykładach zadanych przez nauczyciela czemu konkretna firma wybrała określony kolor w reklamie , logo

3. Uczniowie otrzymują zadanie domowe aby przygotować rodzaje kolorów na kole barw.

Faza końcowa Podsumowanie zajęć – synteza omówionych zagadnień

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.