X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42805
Przesłano:

Technologia robót murarskich i tynkarskich. Scenariusz lekcji

SCENARIUSZ LEKCJI

Klasa: II –Technikum Budowlane
Przedmiot: Technologia robót murarskich i tynkarskich
Czas trwania: 45 minut
Miejsce: Sala lekcyjna
Prowadzący zajęcia: mgr inż. Barbara Blaszko

Temat lekcji: Schody. Zewnętrzne elementy wykończeniowe .

Materiał wykorzystany do realizacji programu nauczania dla zawodu technik budownictwa 311204 na podbudowie kwalifikacji B.18 w zawodzie murarz-tynkarz o strukturze przedmiotowej w ramach przedmiotu technologia robót murarskich i tynkarskich dział tematyczny . 1. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie 1.3. Elementy składowe budynków.

Kompetencje uczniów ( uczeń potrafi):

• scharakteryzować wpływ obciążeń na konstrukcyjne elementy obiektów budowlanych , PKZ(B.k)(1)3,
• rozróżnić i scharakteryzować rodzaje schodów, PKZ ( B.k) (6)4,
• rozróżnić elementy niekonstrukcyjne obiektów budowlanych, ( B.k) (6),
• wskazać zastosowanie różnych rodzajów schodów,
• wymienić zewnętrzne elementy wykończeniowe.

Kształcenie kompetencji kluczowych: analizowania, logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania informacji, porządkowania wiedzy i stosowania jej w praktyce, rozwiązywania problemów i współpracy w grupie.
Cele:
• zapoznanie uczniów z zespołem elementów budowlanych tworzących klatkę schodową
• rozwijanie u uczniów umiejętności zaszeregowania obciążeń do poszczególnych grup,
• zapoznanie uczniów z klasyfikacji schodów oraz ich kształtem,
• zapoznanie uczniów z rodzajami i konstrukcjami schodów,
• zapoznanie z materiały wykorzystywanymi do wykonania schodów.

Forma pracy:
Praca z całą klasą i praca indywidualna uczniów

Metoda pracy:
Rozmowa dydaktyczna i problemowa

Środki dydaktyczne:
SZCZEGÓŁOWY TOK LEKCJI:
Lp. Ogniwa zajęć: Czas Przebieg lekcji:

1. Wstęp i czynności organizacyjne.
( sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej).
5 min
• podanie tematu lekcji
• przypomnienie definicji schodów
• uczniowie podają znane im rodzaje schodów
• określenie celowości wyboru odpowiedniego rodzaju schodów
• odniesienie się do przykładów w istniejących budynkach

2. Rozwinięcie tematu.
25 min
• rozdanie kart pracy oraz omówienie schematów zawartych na kartach
• nauczyciel definiuje pojęcia schodów i ich elementów (uczniowie robią notatki)
• uczniowie podają przykłady schodów i ich podziałów
• nauczyciel wyjaśnia pojęcia tynk, suche elewacje, siding, okno (uczniowie robią notatki)
• uczniowie naprowadzani przez nauczyciela wykonują test

3. Prezentacja i samoocena:
10 min
• uczniowie w kolejności omawiają swoje karty pracy,
• nauczyciel dokonuje ewentualnej korekty pracy uczniów i wyjaśnia ich wątpliwości

4. Podsumowanie
5 min
• ocena pracy uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.